การใช้ค่าจากฐานข้อมูล SQL Server เพื่อใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมโดยใช้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวควบคุม

ภาพโดยรวม

กล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมแสดงรายการที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าชนิดของตัวควบคุมเหล่านี้ได้เพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server การเชื่อมต่อข้อมูลรองคือการเชื่อมต่อข้อมูลใดๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อที่ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะสามารถรับหรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น บริการบนเว็บ ได้

เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลรองเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีฟอร์มเทมเพลตของคุณ Microsoft Office InfoPath สร้างแบบรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามได้รับข้อมูลจากบริการเว็บ และเก็บข้อมูลนั้นในแหล่งข้อมูลรองของฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองจะพร้อมใช้งานเฉพาะในขณะที่ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองการบันทึกผลลัพธ์ของคิวรีบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อฟอร์มของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองจะต้องตรงกับลักษณะการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล คุณจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลรองได้ สามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ค่าจากฐานข้อมูล SQL Server เพื่อใส่ข้อมูลในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้ คุณต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณเสียก่อน

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ฐานข้อมูลต้องการให้มีการรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถใช้ทั้งการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

 • ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปที่ฟอร์ม ตารางนี้คือตารางหลัก ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้มากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณต้องทราบชื่อของตารางรองอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเขตข้อมูลในตารางหลัก

 • ไม่ว่าคุณสามารถเก็บผลลัพธ์แบบสอบถามอย่างปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณสำหรับการใช้งานออฟไลน์หรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

ถ้าคุณไม่มีคิวรีข้อมูลเชื่อมต่อมีอยู่ที่คุณสามารถใช้เทมเพลตของคุณฟอร์ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบของฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลนั้น ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่คุณสามารถใช้ แล้วคุณสามารถข้ามส่วนนี้ และไปขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวควบคุมได้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่

 7. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ แหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง ให้คลิก Microsoft SQL Server จากนั้นคลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล SQL Server

 9. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลระบุให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะที่คุณได้รับจากผู้ดูแลฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และกล่อง รหัสผ่าน

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในรายการ โปรดเลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิกชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น ให้คลิก เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ แล้วคลิกชื่อของตารางหลัก จากนั้นคลิก ถัดไป

 12. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

  ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตารางอื่นๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม คุณสามารถเพิ่มตารางอื่นๆ ในหน้านี้ของตัวช่วยสร้างได้

  เพิ่มตารางอื่น

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 13. คลิก ถัดไป

 14. เมื่อต้องการจัดเก็บผลลัพธ์แบบสอบถามด้วยแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการจัดเก็บผลลัพธ์แบบสอบถามในแม่แบบฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บในแม่แบบฟอร์ม ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้นั้นกรอก แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเทมเพลตฟอร์ จะพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 15. คลิก ถัดไป

 16. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อที่อธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อฟอร์มถูกเปิด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าตัวควบคุม

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ รายการในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 5. ในรายการ แหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 6. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องรายการ

 7. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุข้อมูลที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นและข้อมูลที่จะถูกส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ระบุข้อมูลผู้ใช้จะเห็นว่าผู้ใช้จะส่งข้อมูลเดียวกัน

  • คลิกเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

  ระบุว่า ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลแตกต่างจากข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่ง

  หมายเหตุ: ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลที่ผู้ใช้จะเห็นมาจากเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในกลุ่ม และข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่งอยู่ในอีกเขตข้อมูลหนึ่งในกลุ่มเดียวกัน

  1. คลิกกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

  2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องค่า

  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก ตกลง

  4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องชื่อที่ใช้แสดง

  5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่จะปรากฏในตัวควบคุม แล้วคลิก ตกลง

 8. ถ้าเขตข้อมูลในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง มีค่าซ้ำกับชื่อที่ใช้แสดง และคุณต้องการแสดงชื่อที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×