การใช้ข้อมูลร่วมกับโฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

โฟลเดอร์สาธารณะเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Microsoft Exchange ซึ่งมีวิธีในการรวบรวม จัดระเบียบ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นในองค์กร โดยทั่วไปแล้ว โฟลเดอร์สาธารณะจะใช้ โดยทีมโครงการหรือกลุ่มผู้ใช้เพื่อแชร์ข้อมูลบนพื้นที่รูปทั่วไปที่สนใจ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Exchange โฟลเดอร์ที่มีป้ายชื่อ "โฟลเดอร์สาธารณะ" ปรากฏในMicrosoft Outlookรายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถจัดการโฟลเดอร์เหล่านี้จาก Outlook โฟลเดอร์สาธารณะสามารถประกอบด้วยรายการโฟลเดอร์ Outlook เช่นข้อความ การนัดหมาย ติดต่อ งาน รายการบันทึกประจำวัน บันทึกย่อ ฟอร์ม ไฟล์ และเนื้อหาชนิดใดก็ คุณยังสามารถเพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์สาธารณะใด ๆ ไปยังโฟลเดอร์รายการโปรด ภายใต้โฟลเดอร์สาธารณะ  

สิ่งที่คุณสามารถทำกับโฟลเดอร์สาธารณะมีดังต่อไปนี้

ติดประกาศข้อมูลบนกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์

 • กระดานข่าวช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในการอภิปรายทางออนไลน์ได้ หัวข้อแต่ละหัวข้อสามารถจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของหัวข้อเองพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงของหัวข้อเอง

 • กระดานข่าวสามารถยกเลิกการควบคุม เพื่อทำให้กระดานข่าวคล้ายกับกลุ่มข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการอ่านและติดประกาศข้อมูล

 • กระดานข่าวยังสามารถควบคุมโดยบุคคลที่กำหนด ซึ่งจะได้รับรายการของผู้ใช้และตัดสินใจว่าจะติดประกาศรายการใด

 • คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่ติดประกาศในวิธีต่อไปนี้

  • หลังจากที่การอภิปรายทางออนไลน์เริ่มขึ้น คุณสามารถติดประกาศข้อความตอบกลับในโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับให้กลุ่มอ่านได้

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้กลุ่มทั้งกลุ่มอ่านข้อความตอบกลับของคุณ คุณสามารถตอบกลับไปยังบุคคลที่ติดประกาศข้อมูลโดยตรง หรือส่งต่อข้อมูลที่ติดประกาศไปยังผู้รับเฉพาะที่คุณเลือกเท่านั้น

  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์สาธารณะเป็นกระดานข่าว โฟลเดอร์ต้องสามารถจัดเก็บข้อความอีเมลได้

ใช้รายการ Outlook ร่วมกันในปฏิทิน รายชื่อที่ติดต่อ หรือรายการงาน

 • ใช้ปฏิทินร่วมกันเพื่อช่วยในการติดตามการประชุม เหตุการณ์ วันหยุด เวลาหยุดพักผ่อน และวันครบกำหนดของโครงการที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม

 • ใช้รายชื่อที่ติดต่อร่วมกันเพื่อทำให้ชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่ม

 • ใช้รายการงานร่วมกันเพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนในโครงการที่กลุ่มกำลังทำงานอยู่

ใช้แฟ้มร่วมกัน

 • เปิดแฟ้มในโฟลเดอร์สาธารณะเพื่ออ่านหรือปรับปรุงแฟ้ม หรือเพื่อเรียกดูอย่างรวดเร็วผ่านชุดของแฟ้ม

 • ใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกแฟ้มที่มีอยู่จากโปรแกรมอื่นไปยังโฟลเดอร์สาธารณะโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมของแฟ้ม

 • ติดประกาศแฟ้มที่โฟลเดอร์สาธารณะโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการติดประกาศรายงานยอดขายประจำไตรมาสที่คุณเพิ่งปรับปรุงในสมุดงาน Microsoft Office Excel เพื่อให้กลุ่มสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการใช้แฟ้มที่บุคคลอื่นอ่านหรือปรับปรุงอยู่บ่อยๆ ร่วมกัน คุณต้องมีโปรแกรมที่แฟ้มบันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มจาก Windows Explorer หรือติดประกาศแฟ้มจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นที่เปิดที่โฟลเดอร์สาธารณะ แฟ้มต้นฉบับยังคงอยู่ในตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มไว้ การเปลี่ยนแปลงในแฟ้มที่คัดลอกหรือที่ติดประกาศในโฟลเดอร์สาธารณะไม่ส่งผลกระทบต่อแฟ้มต้นฉบับ

กำหนดการเข้าถึงโฟลเดอร์โดยใช้สิทธิ์

 • โดยปกติ สิทธิ์ที่โฟลเดอร์สาธารณะมีการกำหนดโดยผู้ดูแลระบบหรือบางคนในองค์กรที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์สำหรับโครงการหรือเรื่องเฉพาะ

 • สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง โดยปกติแล้ว คุณสามารถอ่านรายการและเพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์ แต่คุณไม่สามารถลบรายการที่ไม่ใช่รายการที่คุณเป็นคนเพิ่ม

 • ถ้าคุณมีสิทธิ์ คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะของคุณเองและให้สิทธิ์ในการใช้โฟลเดอร์ดังกล่าวแก่บุคคลอื่นได้

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของโฟลเดอร์สาธารณะ คุณสามารถใช้มุมมองแบบกำหนดเอง ฟอร์ม เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง และกฎของคุณเองที่โฟลเดอร์สาธารณะได้ คุณอาจต้องการระบุมุมมองเฉพาะที่จะปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลอื่นเปิดโฟลเดอร์เป็นครั้งแรก

 • แม้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ แต่คุณยังคงสามารถบันทึกมุมมองส่วนบุคคลของโฟลเดอร์สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ เมื่อคุณบันทึกมุมมองส่วนบุคคลของโฟลเดอร์สาธารณะ มุมมองดังกล่าวจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณเสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×