การใช้การโอนสาย พักสาย เสียง และการควบคุมการโทร

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมการโทร

สิ้นสุดการโทร หรือพักสาย

การโอนสาย

การใช้คุณลักษณะการปรึกษาและโอนสาย

การใช้สปีกเกอร์โฟน

การใช้แป้นกดหมายเลข

การปิดเสียงหรือการปรับเสียง

ภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมการโทร

เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าจากโดยใช้ Communicator หน้าต่าง การสนทนา จะเปิด หน้าต่าง การสนทนา มีการควบคุมการโทรต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อโอนสาย พักสาย หรือปรับระดับเสียงของลำโพงหรือไมโครโฟน

การควบคุม

คำอธิบาย

ตัวควบคุม สิ้นสุดการโทร

วางสาย

ตัวควบคุมการพักสาย

พักสาย

ตัวควบคุมการโอนสาย

โอนสายไปยังบุคคลอื่น หรืออุปกรณ์อื่นของคุณ (เช่น โทรศัพท์มือถือ)

Communicator 2007 R2 example

แสดงแป้นกดหมายเลขในระหว่างการโทรเพื่อป้อนหมายเลข เช่น รหัสผ่านที่ต้องใช้กับบริการการประชุม

สลับเสียงระหว่างลำโพงและตัวควบคุมลำโพง

สลับเสียงสนทนาระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์ USB และลำโพงอื่นๆ การควบคุมนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีอุปกรณ์โทรศัพท์ USB ซึ่งติดตั้งมากับเครื่องพีซีของคุณเท่านั้น และคุณกำหนดค่าให้อุปกรณ์เสียงเล่นเสียงโทรศัพท์บนอุปกรณ์ที่แยกจากอุปกรณ์โทรศัพท์ USB ของคุณ

ตัวควบคุม ปิดเสียงลำโพง

ปิดหรือเปิดเอาต์พุตเสียง คลิกลูกศรลงเพื่อปรับระดับเสียง

ตัวควบคุม ปิดเสียงไมโครโฟน

ปิดเสียงไมโครโฟน

ด้านบนของหน้า

สิ้นสุดการโทร หรือพักสาย

 • ถ้าต้องการสิ้นสุดการโทร ให้คลิกปุ่ม สิ้นสุดการโทร

 • ในการพักสาย กดปุ่มพักสาย ซึ่งจะปิดเสียงของคุณสำหรับบทสนทนานั้น อย่างไรก็ตาม คุณยังคงใช้ Communicator เพื่อเริ่มหรือตอบการสนทนาอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

การโอนสาย

การโอนสายไปยังผู้ใช้คนอื่น

 • ในหน้าต่าง การสนทนา คลิกปุ่มโอนสาย และคลิกที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการโอนสาย สำหรับตัวเลือกการโอนสาย ให้ย้ายเมาส์ของคุณไปทางขวาของชื่อที่ติดต่อ คลิกที่ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ และคลิก ตกลง ผลลัพธ์ที่ควรได้รับ: สายจะถูกโอนไปยังผู้ใช้รายอื่น และคุณจะถูกตัดจากสายนั้น

การโอนสายไปยังอุปกรณ์อื่น

 • คลิกปุ่มโอนสาย แล้วคลิก การโอนสายส่วนบุคคล จากนั้นคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการโอนสายไป

ด้านบนของหน้า

การใช้คุณลักษณะการปรึกษาและโอนสาย

ลองสมมติว่าคุณอยู่ในสายกับบุคคลหนึ่ง เราจะเรียกว่า ที่ติดต่อ 1 คุณทราบดีว่าที่ติดต่อ 1 ควรจะสนทนากับที่ติดต่อ 2 หากเธอว่าง คุณพักสายที่ติดต่อ 1 ไว้ เริ่มสนทนากับที่ติดต่อ 2 ดูว่าที่ติดต่อ 2 ว่างหรือไม่ และจะรับสายได้หรือไม่ จากนั้นย้อนกลับไปที่การสนทนาเดิมของคุณ ในการโอนสายของคุณเพื่อให้ที่ติดต่อ 1 คุยกับที่ติดต่อ 2:

 • ในหน้าต่าง การสนทนา ที่คุณสนทนากับผู้ติดต่อ 1 ให้คลิกปุ่มโอนสาย แล้วคลิกชื่อบุคคลที่คุณต้องการโอนสายให้

ด้านบนของหน้า

การใช้สปีกเกอร์โฟน

 • ถ้าต้องการสลับเสียงสนทนาระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์ USB และลำโพงอื่นๆ ให้คลิกปุ่มสปีกเกอร์โฟน

  หมายเหตุ: การควบคุมนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีอุปกรณ์โทรศัพท์ USB ซึ่งติดตั้งมากับเครื่องพีซีของคุณเท่านั้น และคุณกำหนดค่าให้อุปกรณ์เสียงเล่นเสียงโทรศัพท์บนอุปกรณ์ที่แยกจากอุปกรณ์โทรศัพท์ USB ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การใช้แป้นกดหมายเลข

ในระหว่างการโทรศัพท์ คุณอาจต้องป้อนหมายเลขเพื่อนำทางไปยังระบบเมนูโทรศัพท์ หรือป้อนรหัสความปลอดภัย วิธีการใช้แป้นกดหมายเลขมีดังนี้

 • คลิกการควบคุมแป้นกดหมายเลข และหน้าต่างแป้นกดหมายเลขปรากฏขึ้น คุณสามารถป้อนหมายเลขโดยใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ก็ได้ คลิกปุ่มปิดเมื่อคุณป้อนเสร็จ

ด้านบนของหน้า

การปิดเสียงหรือการปรับเสียง

 1. ในการปิดหรือเปิดเสียง คลิกปุ่มปิดเสียงลำโพงหรือปิดเสียงไมโครโฟน ตามความเหมาะสม การสนทนาจะดำเนินต่อไปตามปกติโดยไม่มีการพักสาย

 2. ในการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คลิกปุ่มการประชุมทางโทรศัพท์ และคลิก ปิดเสียงสายของฉัน บุคคลอื่นในการประชุมทางโทรศัพท์จะเห็นว่าคุณปิดเสียงไว้ในรายชื่อผู้เข้าร่วม

 3. ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของลำโพงหรือชุดหูฟัง ให้คลิกลูกศรชี้ไปทางขวาของปุ่มปิดเสียงโทรศัพท์ แล้วเลื่อนแถบปรับระดับเสียงไปยังระดับที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×