การใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมโยงจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งซึ่งจะเปิดเพจที่สองหรือเปิดแฟ้มขึ้นเมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงนั้น คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณใช้ในโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ

ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายชนิดต่างๆ และวิธีสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อใช้ในสมุดงานในเบราว์เซอร์

คุณต้องการทำอะไร

ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อใช้ในสมุดงานแบบใช้เบราว์เซอร์

ความแตกต่างระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์กับสมุดงานใน Excel

การตั้งค่าคุณสมบัติของ Web Part ที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์

หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติลงในสมุดงาน Excel และบันทึกไว้ที่ไซต์แล้ว คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงนั้นเพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งอื่นและเปิดเพจที่คุณระบุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

เปิดเอกสาร แฟ้ม หรือเว็บเพในหน้าต่างใหม่    เมื่อคุณลิงก์ไปยังเอกสารหรือเว็บเพนอกเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน Web viewer เปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์เพื่อแสดงแท็บนั้น

เริ่มโปรแกรมอีเมล และสร้างข้อความ    เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงค์ไปยังที่อยู่อีเมล โปรแกรมอีเมลของคุณเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และสร้างข้อความอีเมลที่มีอยู่ที่ถูกต้องในกล่องถึง

ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน    ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน การเลือกเซลล์ที่ใช้งานการเปลี่ยนแปลงไปยังตำแหน่งใหม่ในเวิร์กบุ๊ก แต่เปิดหน้าต่างที่แยกต่างหาก

การนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในสมุดงานปัจจุบันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสมุดงานขนาดใหญ่ที่มีแผ่นงานจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างแผ่นงานเฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเมนูหลักที่มีการเชื่อมโยงไปยังแผ่นงานที่แยกกันแต่ละแผ่น หรือคุณอาจสร้างการเชื่อมโยงที่จะเชื่อมต่อเซลล์ในแผ่นงานหนึ่งไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผ่นงานอื่นได้

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อใช้ในสมุดงานแบบใช้เบราว์เซอร์

คุณไม่สามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กบุ๊กในExcel Services โดยตรง แทน คุณต้องสร้าง หรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก โดยใช้ Excel แล้วประกาศ หรืออัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไลบรารีเอกสาร มีหลายวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ คุณสามารถพิมพ์ URL ลงในเซลล์ ใช้ปุ่มการเชื่อมโยงหลายมิติในกลุ่มการเชื่อมโยงใน Excel หรือใช้ฟังก์ชัน Hyperlink

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงาน Excel การเชื่อมโยงหลายมิติจะเข้ารหัสปลายทางเป็น Uniform Resource Locator (URL) ซึ่ง URL นี้สามารถมีได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งปลายทาง (บนเว็บ ในเอกสารเดียวกัน หรืออื่นๆ) ในส่วน ดูเพิ่มเติม มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ (และตัวอย่างของ) การเชื่อมโยงชนิดต่างๆ ในสมุดงาน Excel

ตัวอย่างไวยากรณ์ของการเชื่อมโยงหลายมิติต่อไปนี้จะมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเชื่อมโยงหลายมิติ คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อช่วยในการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติได้

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

  ตัวอย่างนี้แสดงการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจแยกต่างหากที่ตั้งอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ www.example.com

  http://www.example.com/jan07/news.htm

  คอมโพเนนต์ของ URL

  คำอธิบาย

  http://

  ตัวกำหนดโพรโตคอลที่ระบุปลายทางว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งเว็บ

  www.example.com

  ที่อยู่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งบนเครือข่าย

  Jan07

  เส้นทางหรือโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์

  News.htm

  ชื่อแฟ้มของเพจปลายทาง

 • รับข้อมูลจากเว็บเพจอื่น

  คุณสามารถสร้างหรือเรียกใช้แบบสอบถามเว็บที่เรียกข้อมูลมาจากเว็บเพจได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแบบสอบถามเว็บที่เรียกข้อมูลซึ่งจัดเก็บไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ต หรือบนอินทราเน็ตของบริษัทได้อีกด้วย แบบสอบถามเว็บจะส่งตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายเป็นสตริงแบบสอบถามที่ด้านท้ายของที่อยู่พื้นฐานของเพจเป้าหมาย บ่อยครั้งที่เว็บเพจต่างๆ จะมีข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ใน Excel ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แบบสอบถามเว็บในการเรียกข้อมูลจากสมุดงานอื่นบนอินทราเน็ตของบริษัทของคุณได้

  ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงหลายมิตินี้จะเปิดส่วน คำสั่งซื้อของลูกค้า ของเว็บไซต์บริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้น ก็จะระบุตำแหน่งของสมุดงานที่ชื่อว่า PurchaseOrder23456 และค้นหาช่วงเซลล์ F1 ถึง F8 บนแผ่นงาน May

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  คอมโพเนนต์ของ URL

  คำอธิบาย

  http://

  โพรโทคอล (ต้องมี HTTP สำหรับตำแหน่งที่ตั้งเว็บ)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  ไซต์อินทราเน็ต

  xlviewer.aspx

  ตัวแสดง Excel Web Access

  ?id

  อักขระเครื่องหมายคำถามขึ้นต้นสตริงแบบสอบถามของ URL

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  ที่อยู่ของไซต์ปลายทาง

  PurchaseOrder23456.xlsx

  ชื่อสมุดงาน

  &range=

  อักขระเครื่องหมายและ (&) เชื่อมต่อชื่อสมุดงานกับค่าช่วงของเซลล์ปลายทาง

  May

  ชื่อแผ่นงานในสมุดงาน

  !

  อักขระเครื่องหมายอัศเจรีย์เชื่อมต่อชื่อแผ่นงานกับช่วงของเซลล์ปลายทาง

  F2:F8

  ช่วงจริงของเซลล์ซึ่งเป็นเป้าหมายของแบบสอบถาม

  ถ้าคุณส่งผ่านตำแหน่งที่ตั้งของสมุดงานเป็นพารามิเตอร์สตริงแบบสอบถามในการเชื่อมโยงหลายมิติ ตัวแสดงจะเปิดหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่ในเบราว์เซอร์ และจากนั้นโฟกัสของตัวแสดงจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งของสมุดงานที่เฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ ตัวแสดงจะวางเซลล์นั้นไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางของเว็บเพจ ถ้าเป็นช่วงที่มีชื่อเฉพาะหรือช่วงที่มีชื่อส่วนกลาง ตัวแสดงจะวางเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงนั้นไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางของเว็บเพจ ในทั้งสองกรณี ตัวแสดงจะไม่ได้เลือกเซลล์ดังกล่าว

ความแตกต่างระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์กับสมุดงานใน Excel

ในวิธีส่วนใหญ่ การเชื่อมโยงในสมุดงานในเบราว์เซอร์จะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับการเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงาน Excel แต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกัน

 • สมุดงานในเบราว์เซอร์จะสนับสนุนเฉพาะ การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่มีที่อยู่แบบเต็มเท่านั้น ซึ่งได้แก่โพรโตคอล เว็บเซิร์ฟเวอร์ เส้นทาง และชื่อไฟล์ โดยจะไม่สนับสนุน การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์ซึ่งมีเฉพาะบางส่วนของที่อยู่แบบเต็มเท่านั้น ในทางกลับกัน Excel จะสนับสนุนทั้งการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์

 • สมุดงานในเบราว์เซอร์จะกำหนดสีของการเชื่อมโยงหลายมิติตามสีของการเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ระบุสีการเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นในสมุดงาน Excel

 • ตัวแสดงบนเว็บจะแปลงการเชื่อมโยงหลายมิติที่อ้างอิงคอลัมน์ทั้งคอลัมน์หรือแถวทั้งแถวใน Excel เป็นการอ้างอิงเซลล์แรกในแถวหรือคอลัมน์นั้น

 • ตัวแสดงบนเว็บจะไม่สนับสนุนการเชื่อมโยงหลายมิติในแผนภูมิ การเชื่อมโยงหลายมิติแบบกราฟิก หรือการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังช่วงที่ไม่ติดกัน แต่ตัวแสดงจะแปลงการเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นสตริงข้อความแทน

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าคุณสมบัติของ Web Part ที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงหลายมิติ

Web Part สำหรับ Excel Web Access จะมีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยควบคุมลักษณะการทำงานของการเชื่อมโยงหลายมิติได้ ตารางต่อไปนี้อธิบายคุณสมบัติเหล่านี้

ถ้ากล่องกาเครื่องหมายของคุณสมบัตินี้

ถูกเลือก

ถูกล้าง

อนุญาตให้ใช้ การเชื่อมโยงหลายมิติ

การเชื่อมโยงหลายมิติที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดไปยังแฟ้มและเอกสารภายนอกของสมุดงานปัจจุบันจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้น

การเชื่อมโยงหลายมิติที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอยู่ภายนอกสมุดงานจะถูกแปลงเป็นสตริงข้อความที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

อนุญาตให้ใช้การนำทาง

การเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในสมุดงานนั้นจะใช้งานได้ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้น

การเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในสมุดงานนั้นจะถูกแปลงเป็นสตริงข้อความที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×