การใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตร

เมื่อคุณสร้างสูตรอย่างง่าย หรือสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน คุณสามารถอ้างถึงข้อมูลในเซลล์ของเวิร์กชีตได้ด้วยการรวมการอ้างอิงเซลล์ไว้ในอาร์กิวเมนต์ของสูตร ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่หรือเลือกการอ้างอิงเซลล์ A2 สูตรดังกล่าวจะใช้ค่าในเซลล์นั้นในการคำนวณหาผลลัพธ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงช่วงของเซลล์ได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงเซลล์ ให้ดู สร้างหรือเปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรทั่วไป ให้ดู ภาพรวมของสูตร

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่สูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการหรือพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของค่านั้น

  คุณสามารถอ้างอิงเซลล์เดียว ช่วงของเซลล์ ตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กชีตอื่น หรือตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊กอื่นก็ได้

  เมื่อเลือกช่วงของเซลล์ คุณสามารถลากเส้นขอบของเซลล์ที่เลือกเพื่อย้ายส่วนที่เลือก หรือลากมุมของเส้นขอบเพื่อขยายส่วนที่เลือกได้

  ตัวค้นหาช่วงกำหนดรหัสสีเซลล์ที่ถูกอ้างอิง

  1. การอ้างอิงเซลล์แรกคือ B3 ซึ่งเป็นสีฟ้า และช่วงของเซลล์จะมีเส้นขอบสีฟ้าที่มีมุมสี่เหลี่ยม

  2. การอ้างอิงเซลล์ที่สองคือ C3 ซึ่งเป็นสีเขียว และช่วงของเซลล์จะมีเส้นขอบสีเขียวที่มีมุมสี่เหลี่ยม

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีมุมสี่เหลี่ยมบนเส้นขอบที่มีการกำหนดรหัสสี การอ้างอิงจะเป็นช่วงที่มีชื่อ

 4. กด Enter

  เคล็ดลับ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงที่มีชื่อได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้ ใช้คำสั่งกำหนดชื่อ (แท็บ สูตร กลุ่ม ชื่อที่กำหนด) เพื่อกำหนด "สินทรัพย์" (B2:B4) และ "หนี้สิน" (C2:C4)

แผนก

สินทรัพย์

หนี้สิน

IT

274000

71000

ผู้ดูแลระบบ

67000

18000

ทรัพยากรบุคคล

44000

3000

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=SUM(สินทรัพย์)

ส่งกลับผลรวมของสินทรัพย์สำหรับสามแผนกในชื่อที่กำหนดว่า "สินทรัพย์," ซึ่งถูกกำหนดตามช่วงของเซลล์ B2:B4 (385000)

=SUM(สินทรัพย์)

'=SUM(สินทรัพย์)-SUM(หนี้สิน)

ลบผลรวมของชื่อที่ถูกกำหนดว่า "หนี้สิน" จากผลรวมของชื่อที่ถูกกำหนดว่า "สินทรัพย์" (293000)

=SUM(สินทรัพย์)-SUM(หนี้สิน)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×