การใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณ สร้างสูตรอย่างง่าย หรือ สร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน คุณสามารถอ้างถึงข้อมูลในเซลล์ได้โดยใช้การรวมการอ้างอิงเซลล์ในสูตร ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่หรือเลือกการอ้างอิงเซลล์ A2 สูตรดังกล่าวจะใช้ค่าในเซลล์นั้นในการคำนวณหาผลลัพธ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงช่วงของเซลล์ เช่น A2:A6 ได้ด้วย

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่สูตร

  2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

  3. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ หรือใส่การอ้างอิงเซล์

  4. กด Enter

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กด้านล่างจะแสดงตัวอย่างของการใช้การอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าหรือสูตรที่อยู่ในเซลล์ใดๆ และดูผลลัพธ์ที่ได้รับการอัปเดต ในเวิร์กบุ๊ก B2:B4 ถูกกำหนดเป็น "สินทรัพย์" และ C2:C4 ถูกกำหนดเป็น "หนี้สิน"

แผนก

สินทรัพย์

หนี้สิน

IT

274000

71000

ผู้ดูแลระบบ

67000

18000

ทรัพยากรบุคคล

44000

3000

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

'=SUM(สินทรัพย์)

ส่งกลับผลรวมของสินทรัพย์สำหรับสามแผนกในชื่อที่กำหนดว่า "สินทรัพย์," ซึ่งถูกกำหนดตามช่วงของเซลล์ B2:B4 (385000)

=SUM(สินทรัพย์)

'=SUM(สินทรัพย์)-SUM(หนี้สิน)

ลบผลรวมของชื่อที่ถูกกำหนดว่า "หนี้สิน" จากผลรวมของชื่อที่ถูกกำหนดว่า "สินทรัพย์" (293000)

=SUM(สินทรัพย์)-SUM(หนี้สิน)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×