การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนด้วยตาราง Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างตาราง Excel, Excel กำหนดชื่อตาราง และแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ในตาราง เมื่อคุณเพิ่มสูตรลงในตาราง Excel ชื่อเหล่านั้นอาจปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่สูตร แล้วเลือกการอ้างอิงเซลล์ในตารางแทนที่จะใส่เหล่านั้นด้วยตนเอง นี่คือตัวอย่างของ Excel ไม่:

แทนที่จะใช้การอ้างอิงเซลล์ที่ตายตัว

Excel จะใช้ชื่อตารางและคอลัมน์

=Sum(C2:C7)

=SUM(DeptSales[Sales Amount])

การรวมกันของชื่อตารางและคอลัมน์นั้นเรียกว่า การอ้างอิงที่มีแบบแผน ชื่อในการอ้างอิงที่มีแบบแผนจะปรับเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ตามที่คุณเพิ่มหรือเอาข้อมูลออกจากตาราง

การอ้างอิงที่มีแบบแผนยังจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสร้างสูตรภายนอกตาราง Excel ที่อ้างอิงข้อมูลตาราง การอ้างอิงแบบนี้ทำให้ระบุตำแหน่งตารางในเวิร์กบุ๊กขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการรวมการอ้างอิงที่มีแบบแผนในสูตรของคุณ ให้คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการอ้างอิงแทนที่จะพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ในสูตร ลองใช้ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อใส่สูตรที่ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนในการคำนวณหาค่านายหน้าในการขายโดยอัตโนมัติ

ยอดขาย บุคคล

Region

Sales Amount

% Commission

จำนวนค่านายหน้า

Joe

ภาคเหนือ

260

10%

Robert

ภาคใต้

660

15%

Michelle

ภาคตะวันออก

940

15%

Erich

ภาคตะวันตก

410

12%

Dafna

ภาคเหนือ

800

15%

Rob

ภาคใต้

900

15%

 1. ข้อมูลตัวอย่างในตารางข้างต้น รวมทั้งส่วนหัวของคอลัมน์ คัดลอก และวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่

 2. เมื่อต้องการสร้างตาราง เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูล และกดCtrl + T

 3. ให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องตารางของฉันมีส่วนหัวของ แล้วคลิกตกลง

 4. ในเซลล์ E2 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) และคลิกเซลล์ C2

  ในแถบสูตร การอ้างอิงที่มีแบบแผน [@[Sales Amount]] จะปรากฏถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ

 5. พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) กหลังวงเล็บเหลี่ยมปิด และคลิกเซลล์ D2

  ในแถบสูตร การอ้างอิงที่มีแบบแผน [@[% Commission]] จะปรากฏถัดจากเครื่องหมายดอกจัน

 6. กดEnter

  Excel จะสร้างคอลัมน์จากการคำนวณและคัดลอกสูตรลงมาในคอลัมน์ทั้งหมดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ และทำการปรับสำหรับแถวแต่ละแถว

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันใช้การอ้างอิงเซลล์แบบตายตัว

ถ้าคุณกรอกการอ้างอิงเซลล์แบบตายตัวในคอลัมน์จากการคำนวณ จะทำให้ยากต่อการดูว่ากำลังคำนวณสูตรอะไรอยู่

 1. ในเวิร์กชีตของคุณตัวอย่าง คลิกเซลล์ E2

 2. ในแถบสูตร ใส่= C2 * D2แล้วกดEnter

โปรดสังเกตว่า ในขณะที่ Excel คัดลอกสูตรของคุณลงมาในแนวคอลัมน์นั้นจะไม่ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์ระหว่างคอลัมน์ C และ D ที่มีอยู่ คุณต้องแก้ไขสูตรของคุณ

ฉันจะเปลี่ยนชื่อตารางได้อย่างไร

เมื่อคุณสร้างตาราง Excel ขึ้นมา Excel ก็จะสร้างชื่อตารางเริ่มต้น (ตาราง1 ตาราง2 ต่อไปเรื่อยๆ) แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางให้สื่อความหมายมากขึ้นได้

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ในตารางเพื่อแสดงเครื่องมือตาราง > แท็บออกแบบ บน ribbon

 2. พิมพ์ชื่อคุณต้องการในกล่องชื่อตาราง และกดEnter

ในข้อมูลตัวอย่างของเรา เราใช้ชื่อว่า DeptSales

ใช้กฎต่อไปนี้สำหรับชื่อตาราง:

 • ใช้อักขระที่ถูกต้อง  เริ่มชื่อเสมอ ด้วยตัวอักษร ตัวอักขระขีดล่าง (_), หรือเครื่องหมายแบคสแล (\) ใช้ตัวอักษร ตัวเลข ช่วงเวลา และอักขระสำหรับส่วนเหลือของชื่อขีดเส้นใต้ คุณไม่สามารถใช้ "C", "c", "R" หรือ "r" สำหรับชื่อ เพราะพวกเขากำลังได้รับการกำหนดให้เป็นทางลัดสำหรับการเลือกคอลัมน์หรือแถวของเซลล์ที่ใช้งานเมื่อคุณใส่ในกล่องชื่อหรือไปยังได้

 • ไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์  ชื่อต้องไม่เหมือนกับการอ้างอิงเซลล์ เช่น Z$ 100 หรือ R1C1

 • อย่าใช้ช่องว่างเพื่อแยกคำ  ไม่สามารถใช้ช่องว่างในชื่อ คุณสามารถใช้อักขระเครื่องหมายขีดล่าง (_) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) เป็นตัวคั่น word ตัวอย่างเช่น ฝ่ายขาย Sales_Tax หรือ First.Quarter

 • ใช้อักขระไม่เกิน 255 ตัว  ชื่อตารางมีอักขระได้สูงสุด 255 ตัว

 • ใช้ชื่อตารางที่ไม่ซ้ำกัน  ชื่อที่ซ้ำกันไม่ได้รับอนุญาต Excel จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กในชื่อ ดังนั้นถ้าคุณใส่ “Sales” แต่มีอีกชื่อว่า “SALES" ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

 • ใช้ตัวระบุวัตถุ  ถ้าคุณวางแผนที่บนมีตาราง Pivottable และแผนภูมิผสม ได้ควรนำหน้าชื่อของคุณกับชนิดของวัตถุ ตัวอย่าง: tbl_Sales สำหรับตารางการขาย pt_Sales เพื่อหายอดขาย PivotTable และ chrt_Sales สำหรับแผนภูมิขาย หรือ ptchrt_Sales สำหรับ PivotChart ขาย ซึ่งเก็บชื่อของคุณทั้งหมดในรายการเรียงลำดับในตัวจัดการชื่อ

กฎไวยากรณ์ของการอ้างอิงที่มีแบบแผน

คุณยังสามารถใส่ หรือเปลี่ยนการอ้างอิงที่มีแบบแผนด้วยตนเองในสูตร แต่เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว นั้นจะช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ของการอ้างอิงที่มีแบบแผน ลองมาเหนือตัวอย่างสูตรต่อไปนี้:

=SUM(DeptSales[[#ผลรวม],[Sales Amount]],DeptSales[[#Data],[Commission Amount]])

สูตรนี้มีคอมโพเนนต์ของการอ้างอิงที่มีแบบแผน ดังนี้

 • ชื่อตาราง:   ฝ่ายขายเป็นชื่อตารางแบบกำหนดเอง อ้างอิงถึงข้อมูลในตาราง โดยไม่มีแถวใด ๆ รวมทั้งหมดหรือส่วนหัว คุณสามารถใช้ชื่อตารางเริ่มต้น เช่น Table1 หรือทำการเปลี่ยนแปลงจะใช้ชื่อที่กำหนดเอง

 • ตัวระบุคอลัมน์:   [จำนวนยอดขาย]และ[จำนวนค่านายหน้า] เป็นตัวระบุคอลัมน์ที่ใช้ชื่อของคอลัมน์แทน ดังกล่าวอ้างอิงคอลัมน์ข้อมูล โดยไม่มีหัวกระดาษหรือผลรวมแถวของคอลัมน์ เสมอล้อมรอบตัวระบุในวงเล็บเหลี่ยมดังที่แสดงไว้

 • ตัวระบุรายการ:   [#Totals]และ[#Data]เป็นตัวระบุรายการพิเศษที่อ้างอิงถึงส่วนที่ระบุของตาราง เช่นแถวผลรวม

 • ตัวระบุตาราง:   [[#Totals],[Sales Amount]] และ [[#Data],[Commission Amount]] เป็นตัวระบุตารางที่แสดงเป็นส่วนภายนอกของการอ้างอิงที่มีแบบแผน การอ้างอิงภายนอกอยู่ต่อจากชื่อตาราง ซึ่งคุณใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม

 • กำหนดโครงสร้างการอ้างอิง:   (ฝ่ายขาย [[#Totals], [จำนวนยอดขาย]]และฝ่ายขาย [[#Data], [จำนวนค่านายหน้า]]จะมีโครงสร้างการอ้างอิง แทน ด้วยสตริงที่เริ่มต้น ด้วยชื่อตาราง และลงท้าย ด้วยตัวระบุคอลัมน์

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขการอ้างอิงที่มีแบบแผนด้วยตนเอง ให้ใช้กฎไวยากรณ์เหล่านี้

 • ใช้วงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบตัวระบุ    ทั้งหมดตาราง คอลัมน์ และตัวระบุรายการพิเศษที่จำเป็นต้องอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ([) ที่ตรงกัน ตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวระบุอื่น ๆ จำเป็นต้องมีวงเล็บเหลี่ยมที่ตรงกันภายนอกต้องล้อมรอบด้วยภายในการจับคู่วงเล็บเหลี่ยมระบุอื่น ๆ ตัวอย่าง: =ฝ่ายขาย [[พนักงานขาย]: [ภูมิภาค]]

 • ส่วนหัวของคอลัมน์ทั้งหมดเป็นสตริงข้อความ    แต่จะไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสนอราคาเมื่อพวกเขากำลังใช้ในการอ้างอิงที่มีแบบแผน ตัวเลขหรือวัน เช่นแผนหรือ 1/1/แผน จะถือว่าเป็นสตริงข้อความ คุณไม่สามารถใช้นิพจน์ที่ มีส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น นิพจน์DeptSalesFYSummary [[แผน]: [2012]]จะไม่ทำงาน

ใช้วงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีอักขระพิเศษ    ถ้ามีอักขระพิเศษ ส่วนหัวของคอลัมน์ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยม ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องใช้วงเล็บเหลี่ยมสองชั้นในตัวระบุคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ==DeptSalesFYSummary[[Total $ Amount]]

ต่อไปนี้เป็นรายการของอักขระพิเศษที่จำเป็นต้องมีวงเล็บเหลี่ยมเพิ่มเติมในสูตร

 • แท็บ

 • เลื่อน

 • ขึ้นบรรทัดใหม่

 • เครื่องหมายจุลภาค (,)

 • เครื่องหมายจุดคู่ (:)

 • จุด (.)

 • วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

 • วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

 • เครื่องหมายปอนด์ (#)

 • เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

 • เครื่องหมายอัญประกาศ (")

 • เครื่องหมายปีกกาซ้าย ({)

 • เครื่องหมายปีกกาขวา (})

 • เครื่องหมายดอลลาร์ ($)

 • เครื่องหมายตก (^)

 • เครื่องหมายและ (&)

 • เครื่องหมายดอกจัน (*)

 • เครื่องหมายบวก (+)

 • เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 • เครื่องหมายลบ (-)

 • เครื่องหมายมากกว่า (>)

 • เครื่องหมายน้อยกว่า (<)

 • เครื่องหมายหาร (/)

 • ใช้อักขระหลีกสำหรับอักขระพิเศษบางชนิดในส่วนหัวของคอลัมน์    อักขระบางตัวมีความหมายพิเศษและต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') เป็นอักขระหลีก ตัวอย่างเช่น =DeptSalesFYSummary['#OfItems]

ต่อไปนี้คือรายการของอักขระพิเศษที่จำเป็นต้องมีอักขระหลีก (') ในสูตร:

 • วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

 • วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

 • เครื่องหมายปอนด์ (#)

 • เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

ใช้อักขระช่องว่างเพื่อให้การอ่านการอ้างอิงที่มีแบบแผนง่ายขึ้น    คุณสามารถใช้อักขระช่องว่างเพื่อให้การอ่านการอ้างอิงที่มีแบบแผนง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น: =DeptSales[ [Sales Person]:[Region] ] หรือ =DeptSales[[#Headers], [#Data], [% Commission]]

ขอแนะนำให้ใช้ช่องว่างหนึ่งช่อง

 • หลังวงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([) แรก

 • ก่อนวงเล็บเหลี่ยมขวา (]) สุดท้าย

 • หลังเครื่องหมายจุลภาค

ตัวดำเนินการอ้างอิง

สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการระบุช่วงของเซลล์ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการอ้างอิงต่อไปนี้เพื่อรวมตัวระบุคอลัมน์ได้

การอ้างอิงที่มีแบบแผนนี้:

อ้างอิงถึง:

โดยใช้:

ช่วงของเซลล์:

=DeptSales[[Sales Person]:[Region]]

เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ติดกัน

: (เครื่องหมายจุดคู่) ตัวดำเนินการช่วง

A2:B7

=DeptSales[Sales Amount],DeptSales[Commission Amount]

การรวมคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์

, (เครื่องหมายจุลภาค) ตัวดำเนินการยูเนียน

C2:C7, E2:E7

=DeptSales[[Sales Person]:[Sales Amount]] DeptSales[[Region]:[% Commission]]

อินเตอร์เซคชันของคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์

(ช่องว่าง) ตัวดำเนินการอินเตอร์เซคชัน

B2:C7

ตัวระบุรายการพิเศษ

เมื่อต้องการอ้างถึงส่วนที่ระบุของตาราง เช่น เฉพาะแถวผลรวม คุณสามารถใช้ตัวระบุรายการพิเศษต่อไปนี้ในการอ้างอิงที่มีแบบแผนของคุณได้

ตัวระบุรายการพิเศษนี้:

อ้างอิงถึง:

#All

ทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของคอลัมน์ ข้อมูล และผลรวม (ถ้ามี)

#Data

เฉพาะแถวข้อมูล

#Headers

เฉพาะแถวส่วนหัว

#Totals

เฉพาะแถวผลรวม ถ้าไม่มี จะส่งกลับค่า Null

#This Row

หรือ

@

หรือ

@[ชื่อคอลัมน์]

เฉพาะเซลล์ในแถวเดียวกับสูตรเท่านั้น ไม่สามารถรวมตัวระบุเหล่านี้กับตัวระบุรายการพิเศษอื่นใดได้ ใช้ตัวระบุเพื่อบังคับลักษณะการทำงานของอินเทอร์เซกชันโดยนัยสำหรับการอ้างอิง หรือเพื่อแทนที่ลักษณะการทำงานของอินเทอร์เซกชันโดยนัยและอ้างอิงไปยังค่าเดี่ยวจากคอลัมน์

Excel จะเปลี่ยนตัวระบุ #This Row เป็นตัวระบุ @ ที่สั้นกว่าในตารางที่มีแถวข้อมูลมากกว่าหนึ่งแถวโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าตารางของคุณมีเพียงหนึ่งแถว Excel จะไม่แทนที่ตัวระบุ #This Row ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลการคำนวณที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเพิ่มแถวมากขึ้น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการคำนวณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แถวหลายแถวในตารางของคุณก่อนที่จะใส่สูตรการอ้างอิงที่มีแบบแผนใดๆ

การระบุการอ้างอิงที่มีแบบแผนที่ถูกต้องในคอลัมน์จากการคำนวณ

เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ที่ได้จากการคำนวณ คุณมักจะใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนเพื่อสร้างสูตร การอ้างอิงที่มีแบบแผนนี้อาจเป็นแบบไม่เหมาะสมหรือแบบเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่เรียกว่า จำนวนค่านายหน้า ที่คำนวณจำนวนเงินของค่านายหน้าเป็นดอลลาร์ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

ชนิดของการอ้างอิงที่มีแบบแผน

ตัวอย่าง

ข้อคิดเห็น

ไม่ถูกต้อง

=[Sales Amount]*[% Commission]

คูณค่าที่สอดคล้องจากแถวปัจจุบัน

ถูกต้องอย่างสมบูรณ์

=DeptSales[Sales Amount]*DeptSales[% Commission]

คูณค่าที่สอดคล้องของแต่ละแถวสำหรับทั้งสองคอลัมน์

กฎทั่วไปที่ให้ทำตามก็คือ ถ้าคุณกำลังใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนภายในตาราง เช่น เมื่อคุณสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ คุณสามารถใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าคุณใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนภายนอกตาราง คุณต้องใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนที่ถูกต้องสมบูรณ์

ตัวอย่างของการใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน

ต่อไปนี้คือวิธีบางอย่างในการใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน

การอ้างอิงที่มีแบบแผนนี้:

อ้างอิงถึง:

ช่วงของเซลล์:

=DeptSales[[#All],[Sales Amount]]

เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ Sales Amount

C1:C8

=DeptSales[[#Headers],[% Commission]]

ส่วนหัวของคอลัมน์ % Commission

D1

=DeptSales[[#Totals],[Region]]

ผลรวมของคอลัมน์ Region ถ้าไม่มีแถว Totals จะส่งกลับค่า Null

B8

=DeptSales[[#All],[Sales Amount]:[% Commission]]

เซลล์ทั้งหมดใน Sales Amount และ % Commission.

C1:D8

=DeptSales[[#Data],[% Commission]:[Commission Amount]]

เฉพาะคอลัมน์ข้อมูล % Commission และ Commission Amount

D2:E7

=DeptSales[[#Headers],[Region]:[Commission Amount]]

เฉพาะส่วนหัวของคอลัมน์ระหว่าง Region และ Commission

B1:E1

=DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]:[Commission Amount]]

ผลรวมของคอลัมน์ ales Amount จนถึงคอลัมน์ Commission Amount ถ้าไม่มีแถว Totals จะส่งกลับค่า Null

C8:E8

=DeptSales[[#Headers],[#Data],[% Commission]]

เฉพาะส่วนหัวและข้อมูลของ % Commission

D1:D7

=DeptSales[[#This Row], [Commission Amount]]

หรือ

=DeptSales[@Commission Amount]

เซลล์ที่จุดตัดของแถวปัจจุบันและคอลัมน์จำนวนค่านายหน้า ถ้าใช้ในแถวเดียวกันกับส่วนหัวหรือแถวผลรวม นี้จะส่งกลับตัว#VALUE !ข้อผิดพลาด

ถ้าคุณพิมพ์ฟอร์มของการอ้างอิงที่มีแบบแผนที่ยาวกว่า (#This Row) ในตารางที่มีข้อมูลหลายแถว Excel จะแทนที่ด้วยฟอร์มที่สั้นกว่า (@) โดยอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองแบบจะทำงานเหมือนกัน

E5 (ถ้าแถวปัจจุบันคือ 5)

กลยุทธ์สำหรับการทำงานกับการอ้างอิงที่มีแบบแผน

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับการอ้างอิงที่มีแบบแผน

 • ใช้สูตรทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ    คุณอาจพบว่า ใช้ทำให้สูตรสมบูรณ์จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณใส่การอ้างอิงโครงสร้าง และการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องการให้แน่ใจว่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสูตร

 • ตัดสินใจว่า จะสร้างการอ้างอิงที่มีแบบแผนสำหรับตารางในการเลือกบางส่วนหรือไม่    ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้าง สูตร คลิกที่เซลล์ในช่วงเซลล์ภายในการเลือกบางส่วนของตาราง และใส่การอ้างอิงที่มีแบบแผนแทนที่เป็นช่วงของเซลล์ในสูตรโดยอัตโนมัติ ลักษณะการทำงานของนี้เลือกบางส่วนทำให้ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการใส่การอ้างอิงที่มีแบบแผน คุณสามารถเปลี่ยนนี้ลักษณะการทำงาน หรือปิด ด้วยการเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ชื่อตารางในสูตร ในไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร > โต้ตอบการทำงานกับสูตร ได้

 • ใช้เวิร์กบุ๊กที่ มีลิงก์ภายนอกไปยังตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊กอื่น    ถ้าเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยการเชื่อมโยงภายนอกลงในตาราง Excel ในเวิร์กบุ๊กอื่น แหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเวิร์กบุ๊กต้องถูกเปิดใน Excel เพื่อหลีกเลี่ยง#REF !ข้อผิดพลาดในเวิร์กบุ๊กปลายทางที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กปลายทางแรก และ#REF !ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น พวกเขาจะสามารถแก้ไขถ้าคุณแล้วเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับก่อน คุณควรเห็นไม่มีรหัสข้อผิดพลาด

 • แปลงช่วงเป็นตารางและตารางเป็นช่วง    เมื่อคุณแปลงตารางเป็นช่วง อ้างอิงเซลล์ทั้งหมดเปลี่ยนไปเทียบเท่ากัน A1 สไตล์อ้างอิงแบบสัมบูรณ์ เมื่อคุณแปลงช่วงเป็นตาราง Excel ไม่เปลี่ยนอ้างอิงเซลล์ใด ๆ ของช่วงนี้เมื่อต้องการอ้างอิงโครงสร้างของพวกเขาเทียบเท่ากันโดยอัตโนมัติ

 • ปิดส่วนหัวของคอลัมน์    คุณสามารถสลับตารางส่วนหัวของคอลัมน์ และปิดจากแท็บออกแบบ ตาราง >แถวส่วนหัว ได้ ถ้าคุณปิดส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง อ้างอิงโครงสร้างที่ใช้ชื่อคอลัมน์จะไม่ได้รับผลกระทบ และคุณยังสามารถใช้ได้ในสูตร จัดโครงสร้างการอ้างอิงที่อ้างอิงไปยังส่วนหัวของตารางโดยตรง (เช่น=ฝ่ายขาย [[#Headers], [%ค่านายหน้า]]) จะได้ผลลัพธ์ใน#REF

 • เพิ่ม หรือลบคอลัมน์ และแถวในตาราง    เนื่องจากมักจะเปลี่ยนช่วงข้อมูลตาราง อ้างอิงเซลล์สำหรับอ้างอิงโครงสร้างปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ชื่อตารางในสูตรเพื่อนับเซลล์ที่ให้ข้อมูลทั้งหมดในตาราง คุณแล้วเพิ่มแถวของข้อมูล การอ้างอิงเซลล์โดยอัตโนมัติปรับไปด้วย

 • เปลี่ยนชื่อตารางหรือคอลัมน์    ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หรือตาราง Excel จะเปลี่ยนการใช้ตารางและส่วนหัวของคอลัมน์นั้นในการอ้างอิงที่มีแบบแผนทั้งหมดที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ

 • ย้าย คัดลอก และเติมการอ้างอิงที่มีแบบแผน    การอ้างอิงที่มีแบบแผนทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมเมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายสูตรที่ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน

  หมายเหตุ: คัดลอกการอ้างอิงที่มีแบบแผน และสีเติมของการอ้างอิงที่มีแบบแผนทำไม่เดียวกัน เมื่อคุณคัดลอก การอ้างอิงที่มีแบบแผนทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม ขณะเมื่อคุณเติมสูตร อ้างอิงโครงสร้างแบบเต็มปรับตัวระบุคอลัมน์เหมือนเป็นชุดข้อมูลดังที่สรุปในตารางต่อไปนี้

ถ้าทิศทางการเติมคือ:

และในขณะที่เติม คุณกด:

จากนั้น:

ขึ้นหรือลง

ไม่มี

ไม่มีการปรับตัวระบุคอลัมน์

ขึ้นหรือลง

Ctrl

ตัวระบุคอลัมน์จะปรับเหมือนกับชุดข้อมูล

ขวาหรือซ้าย

ไม่มี

ตัวระบุคอลัมน์จะปรับเหมือนกับชุดข้อมูล

ขึ้น ลง ขวา หรือซ้าย

Shift

แทนที่จะเขียนทับค่าในเซลล์ปัจจุบัน ค่าของเซลล์ปัจจุบันจะถูกย้ายและตัวระบุคอลัมน์จะถูกแทรก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของตาราง Excel
วิดีโอ: สร้าง และจัดรูปแบบตาราง Excel
รวมข้อมูลในตาราง Excel
รูปแบบตาราง Excel
ปรับขนาดตาราง ด้วยการเพิ่ม หรือเอาแถวและคอลัมน์
กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง
แปลงตารางเป็นช่วง
ปัญหาความเข้ากันได้ในตาราง Excel
ส่งออกตาราง Excel ไปยัง SharePoint
ภาพรวมของสูตรใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×