การใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุนเป็นผู้จัดการไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณเป็นผู้จัดการไซต์ และคุณต้องการให้ทีมของคุณสามารถใช้ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ในการกระจายเนื้อหาไปยังไซต์โดยไม่มีผลกระทบต่อการออกแบบ เค้าโครง หรือเนื้อหาอื่นๆ ของไซต์ ด้วยการตั้งค่าผู้สนับสนุน คุณสามารถกำหนดค่าโหมดผู้สนับสนุนเพื่อที่ทีมของคุณสามารถทำงานของตนได้โดยง่าย และคุณสามารถตั้งค่าตัวควบคุมที่เหมาะสมบนเนื้อหาไซต์ที่ทีมได้รับการอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการไซต์คือ โหมดผู้สนับสนุนจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าใดๆ

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นภาพรวมวิธีการใช้ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ในฐานะผู้จัดการไซต์ และวิธีทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้สนับสนุนและชนิดของขอบเขต

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้สนับสนุน ดูบทความบทนำสู่ผู้สนับสนุนการตั้งค่า

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุน ไซต์ของคุณจะต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007

ในบทความนี้

ตั้งค่าผู้สนับสนุนอยู่ตามค่าเริ่มต้น

ฉันจะใช้ผู้สนับสนุนกลุ่มได้อย่างไร

กลุ่มผู้สนับสนุนการเริ่มต้นคืออะไร

ฉันจะใช้ชนิดภูมิภาคได้อย่างไร

ใส่อยู่อีเมลที่ติดต่อ

ตั้งค่าผู้สนับสนุนใหม่การตั้งค่าเริ่มต้น

'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ครั้งแรกที่คุณเปิดไซต์ SharePoint ใดๆ ใน Office SharePoint Designer 2007 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ไม่มีการกำหนดว่าผู้จัดการไซต์จะต้องทำการตั้งค่า เว้นเสียแต่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' จะรวมชุดกลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้น (ที่มีการตั้งค่าเริ่มต้น) ซึ่งเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์เริ่มต้นของ SharePoint และการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลจนกว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เพียงพอจะปิดการใช้งาน

เมื่อคุณปิดใช้งาน 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ี่ในการเปิดไซต์จะมีการเข้าถึงแบบเต็มที่ โดยไม่จำกัดการเข้าถึงไปยังคุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานทั้งหมดใน Office SharePoint Designer 2007 อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าผู้สนับสนุนที่คุณสร้างจะยังคงมีอยู่ในไซต์ และคุณสามารถเปิดใช้งาน 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' อีกครั้งได้เสมอเพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้กลับมามีผลอีกครั้ง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' คุณจะต้องมีสิทธิ์แบบ 'จัดการสิทธิ์' ในไซต์ SharePoint เป็นอย่างน้อย ในกรณีส่วนใหญ่นั้น สิ่งนี้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้ดูแลไซต์

เปิดหรือปิดใช้งาน 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน'

 1. เปิดไซต์ SharePoint ใน Office SharePoint Designer 2007

 2. บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าผู้สนับสนุน

 3. ถ้าจำเป็น ให้คลิก ขั้นสูง เพื่อเปิดส่วน ขั้นสูง

  กล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน'

 4. ถ้า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' เปิดใช้งานอยู่ ให้คลิก ปิดใช้งานการตั้งค่าผู้สนับสนุน ถ้า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ปิดใช้งานอยู่ ให้คลิก เปิดใช้งานการตั้งค่าผู้สนับสนุน

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะใช้กลุ่มผู้สนับสนุนได้อย่างไร

ในเบราว์เซอร์

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการไซต์ สิ่งที่สำคัญคือจะต้องเข้าใจว่าส่วนที่สำคัญในการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนจะกระทำในเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในเบราว์เซอร์

ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้สนับสนุนโดยตรง แต่กลุ่มผู้สนับสนุนแต่ละกลุ่มจะเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งระดับในไซต์ SharePoint ระดับสิทธิ์จะกำหนดปัจจัยที่สำคัญสองประการสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนที่เชื่อมโยงด้วย ดังนี้

 • ใครคือสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าว    เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ ลงในไซต์ SharePoint ในเบราว์เซอร์ คุณต้องกำหนดระดับสิทธิ์ให้ผู้ใช้และกลุ่มเหล่านี้ ถ้าระดับสิทธิ์ดังกล่าวเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนใน Office SharePoint Designer 2007 นั่นหมายความว่าผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าว ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มผู้สนับสนุน คุณต้องยกเลิกการเชื่อมโยงระดับสิทธิ์จากกลุ่มผู้สนับสนุน (ซึ่งกระทำใน Office SharePoint Designer 2007) หรือกำหนดระดับสิทธิ์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าว (ซึ่งกระทำในเบราว์เซอร์)

 • กลุ่มผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ใดบ้าง    'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ไม่ใช่คุณลักษณะความปลอดภัย 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ถูกออกแบบให้แนะนำผู้ใช้ที่มีความประสงค์ดีให้ทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อที่ผู้ใช้สามารถทำงานของตนสำเร็จได้โดยมีความเสี่ยงต่ำต่อการทำให้ไซต์เสียหาย การตั้งค่าผู้สนับสนุนที่คุณระบุใน Office SharePoint Designer 2007 ไม่สามารถแทนที่หรือใช้แทนระดับสิทธิ์ของ SharePoint ได้ ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งไม่ใช่การตั้งค่าผู้สนับสนุน จะเป็นสิ่งที่กำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับไซต์ SharePoint เสมอ การตั้งค่าผู้สนับสนุนของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งที่กำหนดคุณลักษณะการแก้ไขที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ใน Office SharePoint Designer 2007

ในฐานะผู้จัดการไซต์ที่ใช้ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ในเบราว์เซอร์คุณอาจจำเป็นต้องทำดังต่อไปนี้

 • เพิ่มผู้ใช้และกลุ่มแล้วกำหนดระดับสิทธิ์ให้ผู้ใช้และกลุ่มเหล่านั้น     ตามส่วนขยายนั้น ผู้ใช้และกลุ่มเหล่านี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนที่อาจเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์ดังกล่าว

 • เปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้     ระดับสิทธิ์ดังกล่าวอาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มอื่น

 • แก้ไขระดับสิทธิ์ที่มีอยู่     ในฐานะที่เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกสิทธิ์ที่จะเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์เหล่านี้ได้ ระดับสิทธิ์จะใช้แทนที่การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนที่เชื่อมโยงอยู่เสมอ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' จะไม่สามารถอนุญาตผู้ใช้ให้เปลี่ยนแปลงไซต์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามถ้าระดับสิทธิ์ของตนไม่อนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าคุณอนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนสร้างเพจใหม่ ผู้ใช้เหล่านี้จะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ถ้าระดับสิทธิ์ของตนไม่มีสิทธิ์แบบ 'เพิ่มและกำหนดเพจเอง' อยู่

 • สร้างระดับสิทธิ์ใหม่     คุณสามารถเพิ่มระดับสิทธิ์ใหม่เพื่อรวมชุดสิทธิ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน คุณอาจมีผู้ใช้หรือกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการเข้าถึงเฉพาะวัตถุบางวัตถุในไซต์ ดังนั้นคุณสามารถให้สิทธิ์เฉพาะซึ่งต่ำที่สุดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ในการทำงานของตนให้สำเร็จ

คุณสามารถดูการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ SharePoint ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ใน Office SharePoint Designer 2007

กลุ่มผู้สนับสนุนคือกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างเนื้อหา และผู้ออกแบบเว็บ คุณสามารถใช้ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' เพื่อสร้างชุดข้อจำกัดการแก้ไขชุดอื่นสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มอื่น แต่จะต้องเชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวกับระดับสิทธิ์ของ SharePoint ก่อน

กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการไซต์ ผู้ออกแบบเว็บ และผู้สร้างเนื้อหา กลุ่มผู้สนับสนุนเหล่านี้เชื่อมโยงไปยังสิทธิ์แบบ 'ควบคุมทั้งหมด' 'ออกแบบ' และ 'สนับสนุน' ตามลำดับ

กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นที่แสดงในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน'

ตัวอย่างเช่น คุณมีผู้ออกแบบเว็บที่มีการเข้าถึงเพื่อปรับเปลี่ยนไซต์ SharePoint โดยมีระดับสิทธิ์ 'ออกแบบ' ตามค่าเริ่มต้นนั้น ผู้ออกแบบเว็บรายดังกล่าวจะใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ออกแบบเว็บ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ออกแบบเว็บของกลุ่มผู้สนับสนุนได้รับการเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์แบบ 'ออกแบบ' ในลักษณะเดียวกันนี้ ผู้จัดการไซต์ที่มีระดับสิทธิ์แบบ 'ควบคุมทั้งหมด' ใน Windows SharePoint Services 3.0 จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้จัดการไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007

ระดับสิทธิ์ที่แสดงได้รับการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน

คุณอาจพบว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องการ หรือคุณอาจต้องการสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการมีกลุ่มผู้ออกแบบเว็บสองกลุ่มที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ปกติทั้งหมด และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยนเพจต้นแบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มใหม่ใน Office SharePoint Designer 2007 แล้วตั้งชื่อให้กลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น 'ผู้ออกแบบที่จำกัด' คุณอาจจะต้องสร้างระดับสิทธิ์ของ SharePoint ระดับใหม่ ตัวอย่างเช่น 'ออกแบบอย่างจำกัด' เนื่องจากระดับสิทธิ์แบบ 'ออกแบบ' มีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ออกแบบเว็บอยู่แล้ว จากนั้นคุณเชื่อมโยงกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มใหม่ไปยังระดับสิทธิ์ของ SharePoint ระดับใหม่ และกำหนดค่าข้อจำกัดการแก้ไขสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าว

Windows SharePoint Services 3.0 มีความยืดหยุ่นในการสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ ถ้าคุณไม่เหลือระดับสิทธิ์ที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากระดับสิทธิ์ของ SharePoint แต่ละระดับสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนได้เพียงกลุ่มเดียว คุณอาจจำเป็นต้องสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ถ้าคุณเห็นว่าคุณกำลังเพิ่มกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มใหม่หลายกลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนใหม่ หรือปรับเปลี่ยนประเภทที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความสร้างกลุ่มผู้สนับสนุน

ด้านบนของหน้า

กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นคืออะไร

ในครั้งแรกที่คุณเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 แล้วเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าผู้สนับสนุน (เมนู ไซต์) คุณจะสังเกตเห็นว่าผู้สร้างเนื้อหาปรากฏเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้น สิ่งนี้หมายถึงอะไร

ดังที่คุณทราบแล้วนั้น ผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดของไซต์ SharePoint ได้รับการกำหนดระดับสิทธิ์ใน Windows SharePoint Services 3.0 ในขณะเดียวกัน ระดับสิทธิ์จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน สมมติว่ามีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน เมื่อผู้ใช้รายนี้เปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 ผู้ใช้จะถูกจัดสรรไปยังกลุ่มเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' เปิดใช้งานอยู่ ผู้ใช้ทุกคนจะมีชุดข้อจำกัดการแก้ไขหนึ่งชุด ไม่ว่าคุณจะเชื่อมโยงไปยังระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนหรือไม่ก็ตาม

เพราะเหตุใดกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาจึงเป็นกลุ่มเริ่มต้นใน Office SharePoint Designer 2007 เนื่องจากตามค่าเริ่มต้นแล้ว กลุ่มผู้สร้างเนื้อหามีการเข้าถึงไปยังคุณลักษณะใน Office SharePoint Designer 2007 น้อยที่สุด ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนใดๆ เปิดไซต์เพื่อแก้ไข ผู้ใช้เหล่านี้จะมีการเข้าถึงที่จำกัดเท่านั้น สิ่งนี้จะลดโอกาสที่ผู้ใช้จะทำให้ไซต์เสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ การกำหนดกลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นจะช่วยให้คุณกำหนดค่า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงระดับสิทธิ์ทั้งหมดในไซต์ของคุณไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน

คุณสามารถเปลี่ยนกลุ่มเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนทำ คุณจำเป็นต้องถามตัวคุณเองถ้า การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเสียมีผลต่อกระบวนการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ โปรดจำไว้ว่า การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของกลุ่มเริ่มต้นจะแก้ไขข้อจำกัดที่ผู้ใช้ภายนอกในกลุ่มผู้สนับสนุนได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มผู้สนับสนุนคือ กลุ่มเริ่มต้น ดูบทความการสร้างกลุ่มผู้สนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ฉันจะใช้ชนิดของขอบเขตอย่างไร

เพจต้นแบบมีตัวยึดเนื้อหาที่กำหนดตำแหน่งบนเพจที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ พื้นที่ในตัวยึดเนื้อหาเรียกว่าขอบเขตเนื้อหา เมื่อใช้ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' คุณสามารถสร้างชนิดของขอบเขต แล้วกำหนดชนิดของขอบเขตให้กับขอบเขตเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ชนิดของขอบเขตอาจระบุว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มเฉพาะข้อความลงในขอบเขตเนื้อหา เมื่อใช้ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ร่วมกับเพจต้นแบบ 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' จะทำให้เจ้าของไซต์ไม่เพียงสามารถกำหนดตำแหน่งบนเพจที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้เท่านั้น แต่เจ้าของไซต์จะยังสามารถกำหนดชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตให้ทำในตำแหน่งนั้นได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากลุ่มผู้สร้างเนื้อหาจะต้องปรับปรุงข้อมูลในเพจในไซต์ SharePoint ของคุณเป็นประจำ คุณสามารถสร้างขอบเขตเนื้อหาที่ระบุเฉพาะบนเพจที่ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ ขอบเขตที่เหลือบนเพจจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือลักษณะโดยไม่ได้ตั้งใจได้

ชนิดของขอบเขตเริ่มต้นใน Office SharePoint Designer 2007 มีสามชนิด ได้แก่ เฉพาะข้อความ ข้อความและรูป และข้อความ เค้าโครงและรูป

การจัดการชนิดของขอบเขต

คุณสามารถใช้ชนิดของขอบเขตในการควบคุมชนิดเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงในขอบเขตบนเพจได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการจำกัดผู้ใช้ไม่ให้เพิ่มตารางลงบนเพจ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าชนิดของขอบเขตแบบข้อความ เค้าโครงและรูปเพื่อจำกัดผู้ใช้ไม่ให้สร้างตาราง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างชนิดของขอบเขตใหม่ ข้อจำกัดการแก้ไขในทั้งสี่ประเภท ได้แก่ การแก้ไข การจัดรูปแบบ รูป และ SharePoint จะได้รับการสืบทอดจากการตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนของผู้ใช้ ตัวเลือกทั้งหมดของข้อจำกัดการแก้ไขการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าขอบเขต จะพร้อมใช้งานเฉพาะหลังจากที่คุณเลือกที่จะแทนที่การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุน นี่คือเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการใช้ชนิดของขอบเขต คือเพื่อแทนที่การตั้งค่าของกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มในขอบเขตที่ระบุเฉพาะบนเพจ ด้วยชนิดของขอบเขต ผู้จัดการไซต์สามารถใช้ตัวควบคุมที่ละเอียดสูงกับชนิดเนื้อหาที่สามารถเพิ่มลงในขอบเขตเนื้อหาตามกลุ่มผู้สนับสนุนได้

ด้านบนของหน้า

ให้ที่อยู่อีเมลที่ติดต่อ

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการไซต์ เมื่อคุณสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนและชนิดของขอบเขตสำหรับไซต์ของคุณ คุณควรรักษาสมดุลระหว่างความง่ายในการบริหารกับความจำเป็นในการตั้งค่าข้อจำกัดการแก้ไขเพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถทำงานของตนได้สำเร็จโดยที่ไม่ทำให้ไซต์เสียหาย นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นไซต์ใดก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิ์ขั้นต่ำ นั่นคือ คุณต้องการให้ผู้สนับสนุนมีการเข้าถึงน้อยที่สุดสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ใน Office SharePoint Designer 2007 ในขณะที่ยังคงสามารถทำงานของตนได้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าผู้ใช้ที่ทำงานในกลุ่มผู้สนับสนุนหรือทำงานด้วยชนิดของขอบเขตพบว่า การตั้งค่าผู้สนับสนุนป้องกันไม่ให้ตนทำงานได้เสร็จสมบูรณ์ สิ่งที่สำคัญคือผู้ใช้จะต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อใคร คุณควรให้ที่อยู่อีเมลที่ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งที่อยู่สำหรับไซต์ ตามหลักการแล้ว ถ้าจำเป็น ที่ติดต่อแต่ละที่จะมีสิทธิ์อย่างพอเพียง (มักจะเป็นแบบ 'ควบคุมทั้งหมด') ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้สนับสนุนของไซต์ เมื่อผู้ใช้ดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนเหล่านั้น ผู้ใช้สามารถติดต่อผู้จัดการไซต์ได้ด้วยการคลิกที่การเชื่อมโยง ติดต่อผู้จัดการไซต์ ในบานหน้าต่างงาน ผู้สนับสนุน นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดูที่อยู่อีเมลของผู้จัดการไซต์ได้ด้วยการคลิก การตั้งค่าผู้สนับสนุน บนเมนู ไซต์

 1. บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าผู้สนับสนุน

 2. ในกล่อง อีเมลที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น someone@example.com ถ้าคุณพิมพ์มากกว่าหนึ่งที่อยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณเลือกตั้งค่า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น กลุ่มผู้สนับสนุนและชนิดของขอบเขตทั้งหมดที่คุณสร้างและกำหนดเองจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

 1. บนเมนู ไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าผู้สนับสนุน จากนั้นคลิก ตั้งค่า 'การตั้งค่าผู้สนับสนุน' ใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. เมื่อข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

  ข้อความพร้อมท์ว่าคุณต้องการเอาการตั้งค่าผู้สนับสนุนทั้งหมดออกหรือไม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×