ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาผลลัพธ์ที่คุณต้องการด้วยการปรับค่าป้อนเข้า

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร แต่จะไม่ แน่ใจว่าสิ่งที่ป้อนสูตรต้องค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ใช้ฟีเจอร์การค้นหาค่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการกู้ยืมเงินบางอย่าง คุณทราบจำนวนเงินที่คุณต้อง ระยะเวลาที่คุณต้องการจดการชำระเงินออกจากการกู้ และเท่าใดคุณสามารถเท่าใดการชำระเงินเดือนแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยว่าคุณจะต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ตรงกับเงินกู้เป้าหมายของคุณ

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร แต่จะไม่ แน่ใจว่าสิ่งที่ป้อนสูตรต้องค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ใช้ฟีเจอร์การค้นหาค่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการกู้ยืมเงินบางอย่าง คุณทราบจำนวนเงินที่คุณต้อง ระยะเวลาที่คุณต้องการจดการชำระเงินออกจากการกู้ และเท่าใดคุณสามารถเท่าใดการชำระเงินเดือนแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยว่าคุณจะต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ตรงกับเงินกู้เป้าหมายของคุณ

หมายเหตุ: ค้นหาค่าเป้าหมายทำงานกับค่าสำหรับการป้อนค่าตัวแปรเดียวเท่านั้น ถ้าคุณต้องการยอมรับค่า การป้อนข้อมูลมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่าง ทั้งจำนวนเงินกู้และจำนวนเงินการชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ คุณใช้ Solver add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

แต่ละขั้นตอนพร้อมด้วยตัวอย่าง

มาดูตัวอย่างที่แล้วทีละขั้นตอนกัน

เนื่องจากคุณต้องการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จำเป็นต้องใช้การประชุมเป้าหมายของคุณ คุณใช้ฟังก์ชัน PMT ฟังก์ชัน PMT คำนวณเงินรายเดือน ในตัวอย่างนี้ จำนวนเงินการชำระรายเดือนอยู่เป้าหมายที่คุณค้นหาค่า

เตรียมเวิร์กชีต

 1. เปิดเวิร์กชีตเปล่าแผ่นใหม่

 2. ขั้นแรก เพิ่มป้ายชื่อบางอย่างในคอลัมน์แรกเพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านแผ่นงาน

  1. ในเซลล์ A1 พิมพ์ จำนวนเงินกู้

  2. ในเซลล์ A2 พิมพ์ ระยะเวลาเป็นเดือน

  3. ในเซลล์ A3 พิมพ์ อัตราดอกเบี้ย

  4. ในเซลล์ A4 พิมพ์การชำระเงิน

 3. ถัดไป เพิ่มค่าที่คุณทราบ

  1. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์ 100000 นี่เป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการกู้ยืม

  2. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 180 นี่เป็นจำนวนเดือนที่คุณต้องการชำระคืนเงินกู้

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณทราบจำนวนเงินการชำระเงินที่คุณต้อง คุณไม่ได้ใส่ไว้เป็น value เนื่องจากจำนวนเงินการชำระเป็นผลลัพธ์ของสูตร แทน ให้เพิ่มสูตรลงในแผ่นงาน และกำหนดค่าการชำระเงินที่ขั้นตอนที่ใหม่กว่า เมื่อคุณใช้การค้นหาค่าเป้าหมาย

 4. ถัดไป เพิ่มสูตรที่คุณมีเป้าหมาย ตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน PMT:

  1. ในเซลล์ B4 พิมพ์=PMT(B3/12,B2,B1) สูตรนี้คำนวณยอดการชำระเงิน ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการชำระเงิน $900 แต่ละเดือน คุณไม่ต้องใส่จำนวนที่นี่ เนื่องจากคุณต้องการใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ย และค้นหาค่าเป้าหมายจำเป็นต้องใช้ที่คุณเริ่มต้น ด้วยสูตร

   สูตรอ้างถึงเซลล์ B1 และ B2 ซึ่งประกอบด้วยค่าที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ สูตรจะหมายถึงเซลล์ B3 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุณจะระบุว่า ค้นหาค่าเป้าหมายวางอัตราดอกเบี้ย สูตรหารค่าใน B3 ด้วย 12 เนื่องจากคุณระบุการผ่อนชำระรายเดือน และฟังก์ชัน PMT ถือมีอัตราดอกเบี้ยรายปี

   เนื่องจากไม่มีค่าในเซลล์ B3, Excel ถืออัตราดอกเบี้ย 0% และ ใช้ค่าอยู่ในตัวอย่าง ส่งกลับการชำระเงินของ $555.56 คุณสามารถละเว้นค่านั้นในขณะนี้

การใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ย

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การวิเคราะห์แบบ What-If แล้วคลิก ค้นหาค่าเป้าหมาย

 2. ในกล่องการตั้งค่าเซลล์ ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร ที่คุณต้องการแก้ไข ในตัวอย่าง นี้อ้างอิงเป็นเซลล์ B4

 3. ในกล่องค่า พิมพ์ผลลัพธ์ของสูตรที่คุณต้องการ ในตัวอย่าง นี่คือ-900 โปรดสังเกตว่า จำนวนนี้เป็นค่าลบเนื่องจากจะหมายถึงการชำระเงิน

 4. ในกล่องโดยการเปลี่ยนเซลล์ ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการปรับปรุง ในตัวอย่าง นี้อ้างอิงเป็นเซลล์ B3

  หมายเหตุ: เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงค้นหาค่าเป้าหมายต้องถูกอ้างอิง โดยสูตรในเซลล์ที่คุณระบุในกล่องการตั้งค่าเซลล์

 5. คลิกตกลง

  ค้นหาค่าเป้าหมายทำงาน และให้ผลลัพธ์ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  รูปแบบการชำระเงินที่ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ย

 6. สุดท้าย รูปแบบเซลล์เป้าหมาย (B3) เพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

  2. คลิก เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม เพื่อกำหนดจำนวนของตำแหน่งทศนิยม

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร แต่จะไม่ แน่ใจว่าสิ่งที่ป้อนสูตรต้องค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ใช้ฟีเจอร์การค้นหาค่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการกู้ยืมเงินบางอย่าง คุณทราบจำนวนเงินที่คุณต้อง ระยะเวลาที่คุณต้องการจดการชำระเงินออกจากการกู้ และเท่าใดคุณสามารถเท่าใดการชำระเงินเดือนแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยว่าคุณจะต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ตรงกับเงินกู้เป้าหมายของคุณ

หมายเหตุ: ค้นหาค่าเป้าหมายทำงานกับค่าสำหรับการป้อนค่าตัวแปรเดียวเท่านั้น ถ้าคุณต้องการยอมรับมากกว่าหนึ่งค่าป้อนเข้า ตัวอย่าง ทั้งจำนวนเงินกู้และจำนวนเงินการชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ ใช้ Solver add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

แต่ละขั้นตอนพร้อมด้วยตัวอย่าง

มาดูตัวอย่างที่แล้วทีละขั้นตอนกัน

เนื่องจากคุณต้องการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จำเป็นต้องใช้การประชุมเป้าหมายของคุณ คุณใช้ฟังก์ชัน PMT ฟังก์ชัน PMT คำนวณเงินรายเดือน ในตัวอย่างนี้ จำนวนเงินการชำระรายเดือนอยู่เป้าหมายที่คุณค้นหาค่า

เตรียมเวิร์กชีต

 1. เปิดเวิร์กชีตเปล่าแผ่นใหม่

 2. ขั้นแรก เพิ่มป้ายชื่อบางอย่างในคอลัมน์แรกเพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านแผ่นงาน

  1. ในเซลล์ A1 พิมพ์ จำนวนเงินกู้

  2. ในเซลล์ A2 พิมพ์ ระยะเวลาเป็นเดือน

  3. ในเซลล์ A3 พิมพ์ อัตราดอกเบี้ย

  4. ในเซลล์ A4 พิมพ์การชำระเงิน

 3. ถัดไป เพิ่มค่าที่คุณทราบ

  1. ในเซลล์ B1 ให้พิมพ์ 100000 นี่เป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการกู้ยืม

  2. ในเซลล์ B2 ให้พิมพ์ 180 นี่เป็นจำนวนเดือนที่คุณต้องการชำระคืนเงินกู้

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณทราบจำนวนเงินการชำระเงินที่คุณต้อง คุณไม่ได้ใส่ไว้เป็น value เนื่องจากจำนวนเงินการชำระเป็นผลลัพธ์ของสูตร แทน ให้เพิ่มสูตรลงในแผ่นงาน และกำหนดค่าการชำระเงินที่ขั้นตอนที่ใหม่กว่า เมื่อคุณใช้การค้นหาค่าเป้าหมาย

 4. ถัดไป เพิ่มสูตรที่คุณมีเป้าหมาย ตัวอย่าง ใช้ฟังก์ชัน PMT:

  1. ในเซลล์ B4 พิมพ์=PMT(B3/12,B2,B1) สูตรนี้คำนวณยอดการชำระเงิน ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการชำระเงิน $900 แต่ละเดือน คุณไม่ต้องใส่จำนวนที่นี่ เนื่องจากคุณต้องการใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ย และค้นหาค่าเป้าหมายจำเป็นต้องใช้ที่คุณเริ่มต้น ด้วยสูตร

   สูตรอ้างถึงเซลล์ B1 และ B2 ซึ่งประกอบด้วยค่าที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ สูตรจะหมายถึงเซลล์ B3 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุณจะระบุว่า ค้นหาค่าเป้าหมายวางอัตราดอกเบี้ย สูตรหารค่าใน B3 ด้วย 12 เนื่องจากคุณระบุการผ่อนชำระรายเดือน และฟังก์ชัน PMT ถือมีอัตราดอกเบี้ยรายปี

   เนื่องจากไม่มีค่าในเซลล์ B3, Excel ถืออัตราดอกเบี้ย 0% และ ใช้ค่าอยู่ในตัวอย่าง ส่งกลับการชำระเงินของ $555.56 คุณสามารถละเว้นค่านั้นในขณะนี้

การใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ย

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: บนแท็บข้อมูล คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิกค้นหาค่าเป้าหมาย

  ใน Excel for Mac 2011: บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิกค้นหาค่าเป้าหมาย

 2. ในกล่องการตั้งค่าเซลล์ ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร ที่คุณต้องการแก้ไข ในตัวอย่าง นี้อ้างอิงเป็นเซลล์ B4

 3. ในกล่องค่า พิมพ์ผลลัพธ์ของสูตรที่คุณต้องการ ในตัวอย่าง นี่คือ-900 โปรดสังเกตว่า จำนวนนี้เป็นค่าลบเนื่องจากจะหมายถึงการชำระเงิน

 4. ในกล่องโดยการเปลี่ยนเซลล์ ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการปรับปรุง ในตัวอย่าง นี้อ้างอิงเป็นเซลล์ B3

  หมายเหตุ: เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงค้นหาค่าเป้าหมายต้องถูกอ้างอิง โดยสูตรในเซลล์ที่คุณระบุในกล่องการตั้งค่าเซลล์

 5. คลิกตกลง

  ค้นหาค่าเป้าหมายทำงาน และให้ผลลัพธ์ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  การวิเคราะห์แบบ What-If - ฟีเจอร์ค้นหาค่าเป้าหมาย
 6. สุดท้าย รูปแบบเซลล์เป้าหมาย (B3) เพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: บนแท็บหน้าแรก คลิกเพิ่มตำแหน่งทศนิยม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือลดตำแหน่งทศนิยม ลดตำแหน่งทศนิยม

  • ใน Excel for Mac 2011: บนแท็บหน้าแรก ภายใต้กลุ่มตัวเลข คลิกเพิ่มตำแหน่งทศนิยม เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือลดตำแหน่งทศนิยม ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม เพื่อกำหนดจำนวนของจุดทศนิยม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×