การใช้การกำหนดเองร่วมกันด้วยการบันทึกเป็นแม่แบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถบันทึกการไซต์ที่มีอยู่หรือรายการเป็นเทมเพลตแบบกำหนดเอง แม่แบบกำหนดเองมีวิธีในการจัดแพคเกจค่าชุดของการเปลี่ยนแปลงอยู่ไซต์ และทำให้เทมเพลเหล่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ใหม่และรายการ แม่แบบกำหนดเองทุกเป็นไปตามข้อกำหนดของไซต์หรือข้อกำหนดคุณลักษณะที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint คุณสามารถเข้าถึงแม่แบบกำหนดเองเพื่อไปแต่ละหน้าแกลเลอรีเทมเพลตไซต์และแกลเลอรีเทมเพลตรายการ

ในบทความนี้

บทนำสู่เทมเพลตไซต์

บทนำสู่รายการเทมเพลต

สร้างเทมเพลตรายการ

เพิ่มรายการแกลเลอรีเทมเพลต

บทนำสู่แม่แบบไซต์

สมาชิกของกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์ที่มี access เขียนลงแกลเลอรีเทมเพลตไซต์สามารถกำหนดเองในไซต์ แล้ว พวกเขาสามารถบันทึกไซต์แบบกำหนดเองเป็นเทมเพลตไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้อื่นในไซต์คอลเลกชัน สามารถสร้างไซต์ที่คล้ายกันในภายหลัง เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อย ใหม่ คุณสามารถเลือกจากรายการรวมของเทมเพลตไซต์พร้อมใช้งาน บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ บนไซต์คอลเลกชัน ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันยังสามารถนำเข้าเทมเพลตไซต์ที่ผู้ใช้อื่น หรือผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่สร้าง และสามารถเพิ่มแบบใหม่ลงในเทมเพลตไซต์พร้อมใช้งานในไซต์คอลเลกชัน

แฟ้มแม่แบบจะรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น URL ของเซิร์ฟเวอร์และชื่อบัญชีผู้ใช้ คุณควรใช้แฟ้มแม่แบบร่วมกันกับผู้ใช้และกลุ่มที่เชื่อถือได้เท่านั้น

แม่แบบไซต์เป็นแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลการออกแบบทั้งหมดเกี่ยวกับไซต์ เช่น

 • รายการต่างๆ ภายในไซต์

 • ทุกหน้าของ Web Part ภายในไซต์

 • เพจแบบกำหนดเองใดๆ ภายในไซต์

 • ชุดรูปแบบหรือเส้นขอบที่นำไปใช้กับไซต์

 • การกำหนดเองใดๆ สำหรับแถบ 'เปิดใช้ด่วน'

 • เนื้อหาของไซต์ (เนื้อหารายการและไลบรารีเอกสาร ซึ่งเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม)

แม่แบบไซต์ไม่มีรายการต่อไปนี้

 • การตั้งค่าความปลอดภัย เช่น รายการผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีสิทธิ์ในไซต์ที่สร้างแม่แบบนั้น

 • การตั้งค่าส่วนบุคคลให้กับเพจของ Web Part

 • การแจ้งเตือนจากไซต์ดั้งเดิม

 • แอสเซมบลี Web Part ที่ถูกเพิ่มลงในไซต์ดั้งเดิม

การใช้แม่แบบไซต์

คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยที่ยึดตามแม่แบบที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์หรือบนไซต์คอลเลกชัน เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อย คุณเลือกแม่แบบจากแม่แบบที่พร้อมใช้งานในส่วน การเลือกแม่แบบ บนเพจ 'ไซต์ SharePoint ใหม่' เพจนี้จะแสดงแม่แบบทั้งหมดที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์และไซต์คอลเลกชัน โดยกรองตามภาษาที่คุณได้เลือกในเพจ 'สร้างไซต์ย่อย' ถึงแม้ว่าไซต์ย่อยใหม่จะยึดตามแม่แบบ คุณสามารถกำหนดเองได้ในแบบเดียวกับที่กำหนดไซต์อื่นๆ เอง

คุณต้องมีอย่างน้อยออกแบบหรือควบคุมทั้งหมดระดับสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับเก็บเว็บไซต์ระดับบนสุดออก เทมเพลตไซต์ถูกเก็บเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล.stp

ด้านบนของหน้า

สร้างแม่แบบไซต์

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ลักษณะหน้าตา ให้คลิก บันทึกไซต์นี้เป็นแม่แบบ

 2. บนเพจ 'บันทึกไซต์นี้เป็นแม่แบบ' ในส่วน ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มแม่แบบ

 3. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและจะพิมพ์คำอธิบายหรือไม่ก็ได้

 4. ในส่วน รวมเนื้อหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา ถ้าคุณต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ที่สร้างจากแม่แบบนี้รวมเนื้อหาของรายการและไลบรารีเอกสารทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้ด้วย

  หมายเหตุ: การรวมเนื้อหาสามารถเพิ่มขนาดแม่แบบของคุณได้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแม่แบบลงในแกลเลอรีแม่แบบไซต์

เมื่อต้องการเพิ่มแม่แบบไซต์ลงในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ ให้ไปที่เพจ 'การตั้งค่าไซต์' ของเว็บไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก แม่แบบไซต์

 2. บนเพจ 'แกลเลอรีแม่แบบไซต์' ให้คลิก อัปโหลด

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์เส้นทางไปยังแม่แบบ หรือคลิก เรียกดู

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

บทนำสู่แม่แบบรายการ

เมื่อคุณสร้างรายการใหม่ ให้คุณเลือกแม่แบบรายการที่จะใช้ในการสร้างรายการนั้น Windows SharePoint Services มีแม่แบบรายการจำนวนมากตามค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถกำหนดรายการที่มีอยู่เอง และบันทึกรายการที่กำหนดเองนั้นให้เป็นแม่แบบรายการใหม่ได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันยังสามารถนำเข้าแม่แบบรายการที่ผู้ใช้หรือผู้ขายซอฟต์แวร์รายอื่นสร้างขึ้น และสามารถเพิ่มแม่แบบใหม่ลงในรายการแม่แบบที่ใช้ได้ในไซต์คอลเลกชัน

แฟ้มแม่แบบจะรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น URL ของเซิร์ฟเวอร์และชื่อบัญชีผู้ใช้ คุณควรใช้แฟ้มแม่แบบร่วมกันกับผู้ใช้และกลุ่มที่เชื่อถือได้เท่านั้น

แม่แบบรายการเป็นแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลการออกแบบทั้งหมดเกี่ยวกับรายการนั้น เช่น

 • คอลัมน์และเขตข้อมูลในรายการ

 • มุมมองใดๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับรายการนั้น

 • เนื้อหาของรายการ (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

แม่แบบรายการไม่มี

 • การตั้งค่าความปลอดภัย เช่น รายการผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีสิทธิ์ในรายการที่สร้างแม่แบบนั้น

 • การเชื่อมโยงเขตข้อมูลการค้นหา แม้ว่ารายการจะมีเขตข้อมูลการค้นหาที่อ้างอิงข้อมูลในอีกรายการหนึ่ง แต่รายการอื่น (และข้อมูลในรายการนั้น) จะไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณบันทึกแม่แบบรายการ

ใช้แม่แบบรายการ

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบรายการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการ แม่แบบรายการจะถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มที่มีนามสกุลเป็น .stp

ด้านบนของหน้า

สร้างแม่แบบรายการ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน การดูแลไซต์ ให้คลิก ไลบรารีและรายการของไซต์

 2. บนเพจ 'ไลบรารีและรายการของไซต์' ให้คลิกรายการที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 3. บนหน้าชื่อรายการที่กำหนดเอง คลิกบันทึกรายการเป็นเทมเพลต

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่จะใช้สำหรับแฟ้มแม่แบบ

 5. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและจะพิมพ์คำอธิบายหรือไม่ก็ได้

 6. ในส่วน รวมเนื้อหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา ถ้าคุณต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ที่สร้างจากแม่แบบนี้รวมเนื้อหาของรายการและไลบรารีเอกสารทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้ด้วย

  หมายเหตุ: การรวมเนื้อหาสามารถเพิ่มขนาดแม่แบบของคุณได้

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแม่แบบลงในแกลเลอรีรายการ

แฟ้มแม่แบบประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น URL ของเซิร์ฟเวอร์และชื่อบัญชีผู้ใช้ ให้ใช้แฟ้มแม่แบบร่วมกับผู้ใช้และกลุ่มที่เชื่อถือได้เท่านั้น

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก แม่แบบรายการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมโยงนี้ ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด ในคอลัมน์ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

 2. บนเพจ 'แกลเลอรีแม่แบบรายการ' ให้คลิก อัปโหลด

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์เส้นทางไปยังแม่แบบ หรือคลิก เรียกดู

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×