การโอนสายไปที่ (Enterprise Voice)

หมายเหตุ:  คุณลักษณะการโอนสายเรียกเข้าและข้อความเสียงจะใช้ได้ หากองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณสมบัติดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณลักษณะใดของ Office Communicator 2007 R2 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการโอนสายเรียกเข้าใน Office Communicator เพื่อโอสายไปยังข้อความเสียง ไปยังหมายเลขอื่น หรือที่ติดต่ออื่นๆ คุณลักษณะการโอนสายเรียกเข้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากคุณกำลังเดินทางหรือทำงานจากที่บ้าน เนื่องจากสายนั้นสามารถโอนไปยังที่ตั้งปัจจุบันของคุณได้ หากคุณอยู่นอกสำนักงาน ระบบจะโอนสายโดยอัตโนมัติไปยังผู้ร่วมงาน เพื่อไม่ให้พลาดสายที่สำคัญ

เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกการจัดการสายเป็นการโอนสาย สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกโอนไปยังปลายทางที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ สายเรียกเข้าจะไม่ดังหรือแสดงการแจ้งเตือนสายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ใน Office Communicator 2007 R2 คุณยังสามารถตั้งค่ากลุ่มรายชื่อที่ติดต่อ หรือที่เรียกว่ากลุ่มการโทรแบบทีม ได้ถึง 25 รายชื่อในหนึ่งกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถรับสายเรียกเข้าของคุณได้ คุณสามารถกำหนดคุณลักษณะนี้ได้ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการโอนสาย (ในหน้าต่างหลัก Office Communicator ให้คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า แล้วคลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า)

คุณต้องการทำสิ่งใด

โอนสายไปยังข้อความเสียง

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

โอนสายไปยังที่ติดต่อ

โอนสายไปยังข้อความเสียง

  • ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ จากนั้นคลิก ข้อความเสียง

รายการข้อความเสียงของคุณจะปรากฏในสองตำแหน่งใน Office Outlook: ใน กล่องจดหมายเข้า และใน โฟลเดอร์ค้นหา ใต้ ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

  • ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ แล้วเลือกหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเมนู โอนสายไปที่ นั้นขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกำหนดค่าไว้ในแท็บ โทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ของ Communicator สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวเลือกการตั้งค่าโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

  1. ในหน้าต่างหลัก Office Communicator คลิกปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ จากนั้นคลิกที่ หมายเลขโทรศัพท์ใหม่

  2. ในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโอนสาย สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังที่ติดต่อ

  1. ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ แล้วคลิก ที่ติดต่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ หรือป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิกสองครั้งที่ผู้ติดต่อที่ปรากฏในบานหน้าต่างผลการค้นหา

  3. คลิก ตกลง

สิ่งสำคัญ:  โอนสายไปที่ และ โทรหาพร้อมกัน เป็นตัวเลือกที่จะใช้ร่วมกันไม่ได้ หากคุณตั้งค่า Communicator เป็นการโอนสาย การตั้งค่า โทรหาหมายเลขนี้พร้อมกัน ที่มีก่อนหน้านี้ก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หาคุณตั้งค่า Communicator เป็นโทรหาหมายเลขเพิ่มเติมพร้อมกัน การตั้งค่า โอนสายเรียกเข้าไปที่ ที่เคยตั้งไว้ก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

หมายเหตุ:  หากคุณโอนสายไปยังผู้ติดต่อที่ใช้ Office Communicator 2005 ผู้ติดต่อที่ได้รับสายโอนจะเห็นชื่อผู้ติดต่อของคุณในบัญชีรายชื่อการโทร ไม่ใช่ชื่อผู้โทร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×