การโอนสายไปที่ (Enterprise Voice)

หมายเหตุ:  คุณลักษณะการโอนสายและศูนย์ข้อความเสียงสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณลักษณะเหล่านี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะใดบ้างของ Office Communicator 2007 ที่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการโอนสายใน Office Communicator เพื่อโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียง ไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่นได้ คุณลักษณะการโอนสายนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังเดินทางหรือทำงานจากที่บ้าน สายเรียกเข้าก็จะโอนไปยังที่ที่คุณอยู่ปัจจุบัน หากคุณไม่อยู่ในสำนักงาน สายเรียกเข้าก็จะโอนไปยังเพื่อนร่วมงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่พลาดสายสำคัญๆ เลย

หากคุณตั้งค่าตัวเลือกการควบคุมการโทรให้โอนสาย สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกโอนไปยังปลายทางที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสายเรียกเข้าก็จะไม่มีเสียงกริ่งหรือแสดงการแจ้งเตือนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเลย

คุณต้องการทำสิ่งใด

โอนสายไปยังข้อความเสียง

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

โอนสายไปยังที่ติดต่อ

โอนสายไปยังข้อความเสียง

  • ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ จากนั้นคลิก ข้อความเสียง

รายการข้อความเสียงจะปรากฏขึ้นสองแห่งใน Office Outlook ได้แก่ ใน กล่องจดหมายเข้าของคุณ และใน โฟลเดอร์การค้นหา ภายใต้ ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

  • ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ แล้วเลือกหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเมนู โอนสายไปที่ นั้นขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกำหนดค่าไว้ในแท็บ โทรศัพท์ ใน Communicator กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

  1. ในหน้าต่างหลัก Office Communicator คลิกปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ จากนั้นคลิกที่ หมายเลขโทรศัพท์ใหม่

  2. ในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโอนสาย สำหรับคำแนะนำรูปแบบเมื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ โปรดดูแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังที่ติดต่อ

  1. ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วชี้ไปที่ โอนสายไปที่ แล้วคลิก ที่ติดต่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ หรือป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในกล่องค้นหา จากนั้นคลิกสองครั้งที่ผู้ติดต่อที่ปรากฏในบานหน้าต่างผลการค้นหา

  3. คลิก ตกลง

สิ่งสำคัญ:  การโอนสายไปยัง และ ให้หมายเลขอื่นดังพร้อมกัน เป็นตัวเลือกที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ หากคุณตั้งค่า Communicator ให้โอนสายอยู่ก่อนแล้ว การตั้งค่า ให้หมายเลขอื่นดังพร้อมกัน จะไม่ได้ใช้อีกต่อไป หากคุณตั้งค่า Communicator เป็นให้เสียงกริ่งดังขึ้นที่หมายเลขโทรศัพท์อื่นด้วยพร้อมกันแล้ว การตั้งค่า โอนสายไปที่ ใดๆ ที่มีอยู่ ก็จะไม่ได้ใช้อีกต่อไป

หมายเหตุ:  หากคุณโอนสายไปยังผู้ติดต่อที่ใช้ Office Communicator 2005 ผู้ติดต่อที่ได้รับสายโอนจะเห็นชื่อผู้ติดต่อของคุณในบัญชีรายชื่อการโทร ไม่ใช่ชื่อผู้โทร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×