การโหลด Analysis ToolPak

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติหรือวิศวกรรมที่ซับซ้อน คุณสามารถประหยัดขั้นตอนและเวลาได้โดยใช้ Analysis ToolPak คุณให้ข้อมูลและพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์แต่ละแบบ และเครื่องมือนั้นจะใช้ฟังก์ชันแมโครทางสถิติหรือวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณและแสดงผลลัพธ์ในตารางผลลัพธ์ เครื่องมือบางอย่างจะสร้างแผนภูมิด้วยนอกเหนือจากตารางผลลัพธ์

ฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาใช้บนแผ่นงานเพียงหนึ่งแผ่นในแต่ละครั้ง เมื่อคุณทำการวิเคราะห์ข้อมูลกับแผ่นงานที่จัดกลุ่ม ผลลัพธ์จะปรากฏที่แผ่นงานแรก และตารางที่จัดรูปแบบว่างจะปรากฏบนแผ่นงานที่เหลือ เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในแผ่นงานส่วนที่เหลือ ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำนวณแผ่นงานแต่ละแผ่นใหม่อีกครั้ง

Analysis ToolPak ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่จะอธิบายไว้ในส่วนต่างๆ ในลำดับต่อไป เมื่อต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ให้คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ บนแท็บ ข้อมูล ถ้าคำสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องโหลดโปรแกรม Analysis ToolPak Add-in

การโหลดและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิตัวเลือกของ Excel

 2. ในกล่อง จัดการ ให้เลือก Add-ins ของ Excel แล้วคลิก ไป

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel for Mac ในเมนูไฟล์ไปยังเครื่องมือ >เพิ่มประกันของ Excel

 3. ในกล่องAdd-in กล่องกาเครื่องหมายAnalysis ToolPak แล้ว คลิ กตกลง

  • ถ้า Analysis ToolPak ไม่อยู่ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่ง Analysis ToolPak

  • ถ้าคุณได้รับการเตือนว่ายังไม่ได้ติดตั้ง Analysis ToolPak ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Analysis ToolPak

หมายเหตุ: เมื่อต้องการรวมฟังก์ชันใน Visual Basic for Application (VBA) สำหรับ Analysis ToolPak คุณสามารถโหลด Analysis ToolPak - VBA Add-in ด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณโหลด Analysis ToolPak ได้ ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Analysis ToolPak - VBA

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และวิศวกรรม ด้วย Analysis ToolPak

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×