การโหลดหรือยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม่แบบสามารถจัดเก็บลักษณะ รายการข้อความอัตโนมัติ รายการการแก้ไขอัตโนมัติ แมโคร แถบเครื่องมือ การตั้งค่าเมนูกำหนดเอง และแป้นพิมพ์ลัด การโหลดแม่แบบทำให้ได้แม่แบบส่วนกลางที่คุณสามารถใช้งานได้ขณะคุณทำงานกับเอกสารที่ยึดตามแม่แบบใดๆ ก็ตาม

Add-in เป็นโปรแกรมเพิ่มเติมที่คุณสามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft Office Word ด้วยการเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและคุณลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างของ Add-in อาจจะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบและแจกจ่ายโดยแผนก IT ที่บริษัทของคุณเพื่อเน้นชื่อบริษัทในเอกสารใดๆ ที่คุณเปิดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

โหลดเทมเพลตหรือ add-in

โหลดเทมเพลตหรือ add-in

ทำให้เทมเพลตหรือ add-in พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ ตามที่คุณเริ่ม Word

การโหลดแม่แบบหรือ Add-in

เมื่อคุณโหลดแม่แบบหรือ Add-in จะยังคงมีการโหลดแม่แบบหรือ Add-in อยู่ในเซสชันปัจจุบันของ Word เท่านั้น ถ้าคุณออกจาก Word แล้วเริ่มต้น Word ใหม่ แม่แบบหรือโปรแกรมเสริมจะไม่ถูกโหลดใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 เลือกไฟล์ >ตัวเลือก > Add-ins ที่

  ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกของ Word >เพิ่มเติม

 2. ในรายการ จัดการ ให้เลือก Word Add-in แล้วคลิก ไป

 3. คลิกแท็บ แม่แบบ

 4. ภายใต้ แม่แบบและ Add-in ส่วนกลาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแม่แบบหรือ Add-in ที่คุณต้องการโหลด

  ถ้าแม่แบบหรือ Add-in ที่คุณต้องการไม่ปรากฏอยู่ในกล่อง ให้คลิก เพิ่ม และสลับไปยังโฟลเดอร์ที่มีแม่แบบหรือ Add-in ที่คุณต้องการ แล้วคลิกแม่แบบหรือ Add-in นั้น จากนั้นให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in

เมื่อต้องการรักษาหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วของ Word ขอแนะนำให้คุณยกเลิกการโหลดแม่แบบและ Add-in ที่คุณไม่ได้ใช้บ่อยๆ เมื่อคุณยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in ที่อยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ Word จะยกเลิกการโหลดแม่แบบนั้นสำหรับเซสชันปัจจุบันของ Word แต่จะโหลดแม่แบบนั้นใหม่โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้น Word เมื่อคุณยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in ที่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆ ก็ตาม แม่แบบหรือโปรแกรมนั้นจะไม่มี จนกว่าคุณจะโหลดใหม่ เมื่อต้องการลบแม่แบบหรือ Add-in ออกจาก Word คุณต้องเอาแม่แบบหรือ Add-in นั้นออกจากกล่องโต้ตอบ แม่แบบและ Add-in

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 เลือกไฟล์ >ตัวเลือก > Add-ins ที่

  ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกของ Word >เพิ่มเติม

 2. ในรายการ จัดการ ให้เลือก Word Add-in แล้วคลิก ไป

 3. คลิกแท็บ แม่แบบ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in แต่ปล่อยให้อยู่ภายใต้ แม่แบบและ Add-ins ส่วนกลาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับชื่อของรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการโหลดแม่แบบหรือ Add-in และเอาออกจากกล่องภายใต้ แม่แบบและ Add-in ส่วนกลาง ให้คลิกรายการในกล่อง จากนั้นให้คลิก เอาออก

หมายเหตุเกี่ยวกับเทมเพลตหรือ add-in ไม่โหลดต่อไปนี้:

 • ปุ่ม เอาออก จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อแม่แบบที่คุณเลือกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ

 • เมื่อคุณโหลดเทมเพลตหรือเพิ่มใน คุณไม่ได้เอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งคุณเท่านั้นทำให้พร้อมใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเก็บเทมเพลหรือเพิ่มในกำหนดว่า นั้นจะได้รับการโหลดเมื่อคุณเริ่ม Word

ด้านบนของหน้า

การทำให้แม่แบบหรือ Add-in ใช้งานได้เมื่อคุณเริ่ม Word

เมื่อต้องการให้เทมเพลตหรือ add-in ที่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ ตามที่คุณเริ่มโปรแกรม Word เก็บ add-in หรือเทมเพลตในโฟลเดอร์เริ่มต้น เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของโฟลเดอร์เริ่มต้น:

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง

  ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกของ Word >ขั้นสูง

 2. เลื่อนลงไปยังทั่วไป แล้ว คลิ กตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

 3. โปรดทราบตำแหน่งที่ตั้งค่าเริ่มต้น บันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เทมเพล หรือ add-in ที่ คุณต้องพร้อมใช้งานเมื่อคุณเริ่ม Word

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×