การโยกย้ายเครือข่าย: รวมเครือข่าย Yammer หลายเครือข่าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถโยกย้ายเครือข่าย Yammer อย่าง น้อยหนึ่งกับโดเมนของตนเองอีเมล (เครือข่าย "บริษัทสาขา") กับเครือข่าย Yammer Enterprise มีขนาดใหญ่ (เครือข่าย "หลัก") เครือข่ายบริษัทสามารถเป็นได้ทั้ง Yammer พื้นฐานหรือ Yammer Enterprise แต่เครือข่ายแม่ต้องเปิดใช้งานขององค์กร ตัวอย่างเช่น สมมติว่า บริษัทของคุณมีหลายหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือ และแต่ละรายการของพวกเขาบนเครือข่าย Yammer ของตัวเอง ยัง คุณมีเครือข่าย Yammer ที่บริษัทหลัก และต้องการรับทั้งหมดของพนักงานของคุณใกล้ชิดทำงานร่วมกันบนเครือข่ายแม่ กล่าว คุณต้องการรวมเครือข่ายบริษัท คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยโยกย้ายเครือข่ายบริษัทในเครือข่ายของคุณหลัก

หมายเหตุ: โยกย้ายเครือข่าย Yammer ผ่าน Office 365 ผู้เช่าคือไม่ได้รับการสนับสนุน

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดง สิ้น มีบริษัท แต่ละหนึ่งซึ่งมีเครือข่าย Yammer ต่างหาก:

 • Contoso.com   แม่เครือข่าย สิ้น ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contoso.com

 • Contoso_Sub.com    เครือข่ายบริษัทสาขาสำหรับพนักงานของผลหารของ Contoso, ltd. ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contoso_sub.com

 • ContosoPharmaceuticals.com   บริษัทในเครือข่ายสำหรับพนักงานของส่วนเภสัชกรรม ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contosopharmaceuticals.com

Contoso, ltd.ต้องการเก็บพนักงานเภสัชกรรมในเครือข่ายของตนเอง แต่ต้องการย้ายพนักงานจาก Contoso_Sub.com ไป Contoso.com Contoso, ltd.จะโยกย้ายผู้ใช้จากบริษัทในเครือ Contoso_Sub.com กับเครือข่ายแม่ Contoso.com ได้อีกด้วย

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงบนเครือข่ายบริษัทในเครือของ Contoso_Sub ก่อนที่จะถูกโยกย้ายไปยังเครือข่ายแม่ Contoso

เครือข่ายย่อย Yammer และเครือข่ายหลัก Yammer ก่อนการโยกย้ายจะดำเนินการรวมผู้ใช้จากเครือข่ายย่อยลงในเครือข่ายหลัก

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสถานะ หลังจากที่ผู้ใช้ และเครือข่ายภายนอกใด ๆ และผู้ใช้ได้ถูกโยกย้ายจาก Contoso_Sub ไปยังเครือข่าย Contoso, ltd โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทสาขาและเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากการโยกย้าย

หลังจากการโยกย้ายเครือข่าย Yammer ผู้ใช้จากเครือข่ายย่อยจะถูกรวมเข้ากับเครือข่ายหลัก เครือข่ายภายนอกจะถูกโยกย้ายด้วยเช่นกัน (พร้อมผู้ใช้) เครือข่ายย่อย (รวมเนื้อหาทั้งหมด) ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป

ถ้าคุณกำลังมองเมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม หรือทำงานร่วมกันระหว่างขอบเขตของบริษัท เพียงให้พิจารณาการส่งข้อความภายนอกหรือเครือข่ายภายนอกแทนที่เป็นการโยกย้าย

ข้อควรระวัง: 

 • เฉพาะผู้ใช้ย้ายการโยกย้ายเครือข่าย    พร้อม ด้วยผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ เช่นรูปภาพโปรไฟล์และชื่อ จะยังถูกโยกย้าย ไม่มีโยกย้ายเนื้อหาใด ๆ บนเครือข่าย กลุ่ม รวมถึง

 • โยกย้ายเครือข่ายไม่สามารถย้อนกลับได้    คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายบริษัทของคุณและเนื้อหาของไฟล์หลังจากการโยกย้าย ดังนั้น ก่อนที่คุณควรพิจารณาการโยกย้าย คุณต้องการวางแผนอย่างระมัดระวัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบว่า:

 • เฉพาะผู้ใช้ที่ มีบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 สามารถดำเนินการโยกย้ายเครือข่าย เลือกหรือไม่เนื่องจากเครือข่ายโยกย้ายเกี่ยวข้องกับการค้นหารายการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ผู้เช่า ซึ่งจำเป็นต้องสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 • Migrations เครือข่ายหลายสามารถเริ่ม back-to-back โดยไม่ต้องรอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น

 • ถ้าผู้ใช้ที่มีอยู่ในเครือข่ายทั้งสอง บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในเครือข่ายแม่จะยังคงอยู่ และจะถูกเลื่อนจากบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมบัญชีผู้ใช้ปกติ ถ้าจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายบริษัท และจะถูกลบ

 • โยกย้ายเครือข่ายสามารถเริ่มต้นจากเครือข่าย Yammer ที่ได้รับการเปิดใช้งานจาก Office 365 enterprise เท่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่คู่มือการเปิดใช้งาน Yammer) ได้

การสื่อสารหลักเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงเช่นโยกย้ายไปยังผู้ใช้ทั้งหมด - ก่อนเป็นอย่างยิ่ง — เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดเตรียม และสามารถเริ่มใช้ และ benefitting จากเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณทำดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มการโยกย้ายเครือข่าย:

 • ตรวจทานเนื้อหา/กิจกรรมในเครือข่ายบริษัทของคุณ ส่งออกข้อมูลที่คุณต้อง และหลังโยกย้าย ด้วยตนเองย้ายเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการเก็บ รวมถึงการด้วยตนเองอีกครั้งได้สร้างกลุ่มที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อมูล Yammer ดูข้อมูลการส่งออก โปรดสังเกตว่า เนื้อหาบนเครือข่ายของแหล่งข้อมูลทั้งหมดจะสูญหายไปในระหว่างการโยกย้าย

 • เนื่องจากโยกย้ายเครือข่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สำหรับผู้ใช้เครือข่ายของคุณ ไม่แน่ใจว่าคุณสามารถสื่อสารการวางแผนในวางสำหรับผู้ใช้ของเครือข่ายได้รับผลกระทบ ตรวจทานคู่มือการติดต่อสื่อสาร Yammer บนศูนย์ความสำเร็จของลูกค้า Office 365หน้าทรัพยากร ก่อนที่การโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ สื่อสารวัน เวลา และเอฟเฟ็กต์ของการโยกย้ายไปยังผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับทำไมการโยกย้ายจะไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเครือข่ายที่กำลังโยกย้าย แนะนำให้ ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่พวกเขาต้องการเก็บ เช่นข้อความเป็นส่วนตัวข้อมูล บันทึก และ ไฟล์ ก่อนการโยกย้ายวันเริ่มต้น เพราะพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของพวกเขาหรือข้อมูลหลังจากการโยกย้าย

 • แจ้งให้ผู้ใช้เครือข่ายแม่ที่เข้าร่วมการผู้ใช้ใหม่

ดำเนินการโยกย้ายเครือข่าย

โยกย้ายเครือข่ายที่มีสามขั้นตอนที่คุณจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับ เครือข่ายหลาย migrations สามารถเริ่ม back-to-back โดยไม่รอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น เริ่มต้นจากเครือข่ายแม่ (เครือข่ายที่คุณต้องการโยกย้ายเครือข่ายอื่น ๆ):

 1. ในเครือข่ายแม่ ไปที่การตั้งค่า >ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

  สกรีนช็อตของเมนู ผู้ดูแล Yammer - การโยกย้ายเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัย
 2. เลือกโยกย้ายเครือข่าย

  สกรีนช็อตของรายการเมนูการโยกย้ายเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer

  คุณเริ่มบนหน้าที่มีชื่อเรื่อง1 ขั้นตอนที่ 3 - กา/เพิ่มการตรวจสอบโดเมน หน้านี้แสดงรายการตรวจสอบโดเมนที่ได้ถูกเพิ่มลงใน Office 365 ผู้เช่าสำหรับเครือข่าย Yammer นี้ ถ้าคุณไม่เห็นเครือข่ายคุณต้อง ตามลิงก์ไปยัง Office 365 เพื่อเพิ่มโดเมนได้ตรวจสอบและจากนั้น กลับไปยังหน้านี้

  สกรีนช็อตของขั้นตอนที่ 1 จาก 3 - ตรวจสอบ/เพิ่มโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก่อนการโยกย้ายเครือข่าย Yammer
 3. เมื่อคุณได้เพิ่มโดเมนได้ตรวจสอบที่คุณต้องทั้งหมด เลือกถัดไป

  ขณะนี้คุณอยู่บนหน้าขั้นตอนที่ 2 - 3 เลือกเครือข่าย Yammer การโยกย้าย หน้านี้แสดงรายการเครือข่ายทั้งหมดที่เหมาะสมสำหรับการโยกย้าย โปรดจำไว้ โดเมนของ Yammer เป็นเครือข่ายที่คุณต้องการโยกย้ายจะต้องเพิ่มเป็นตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ทั้งหมด เฉพาะได้ตรวจสอบโดเมนสำหรับเครือข่าย Yammer จะแสดงบนหน้านั้น ถ้าคุณไม่เห็นเครือข่ายคุณกำลังมองหา เลือกปุ่มก่อนหน้า และเพิ่มโดเมนผ่านการตรวจสอบ

  สกรีนช็อตขั้นตอนที่ 2 จาก 3 - เลือก เครือข่าย Yammer เพื่อโยกย้าย
 4. บนหน้าขั้นตอนที่ 2 - 3 เลือกเครือข่าย Yammer เพื่อโยกย้าย เลือกเครือข่าย Yammer ที่คุณต้องการโยกย้ายไปยังเครือข่ายนี้ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 5. คุณเข้าถึงหน้าที่ มีชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนที่ 3 - การส่งออกข้อมูลและเริ่มการโยกย้าย หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่คุณกำลังจะโยกย้าย เช่นชื่อเครือข่ายและจำนวนข้อความ เพื่อให้คุณสามารถยืนยันว่า เป็นเครือข่ายเหมาะสม โปรดสังเกตว่าเฉพาะผู้ใช้จะถูกโยกย้ายด้วย เนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร นั้นมีขอแนะนำที่คุณแรกส่งออกข้อมูลของคุณจากเครือข่ายบริษัทในเครือก่อนที่จะเริ่มการโยกย้าย

  สกรีนช็อตของขั้นตอนที่ 3 จาก 3 - ส่งออกข้อมูลและเริ่มการโยกย้าย
 6. เมื่อคุณได้ส่งออกข้อมูลคุณต้องการ และคุณพร้อมที่จะเริ่มการโยกย้าย เลือกเริ่มการโยกย้าย

  กล่องโต้ตอบยืนยันปรากฏขึ้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการโยกย้ายเครือข่าย Yammer
 7. ในตัวคุณจะแน่ใจว่า คุณจะโยกย้ายเครือข่ายได้อย่างไร กล่อง ภายใต้ฉันยืนยันโยกย้ายเครือข่ายของNetwork Nameใส่ชื่อของคุณจะโยกย้ายเพื่อยืนยัน และจากนั้น เลือกโยกย้าย เครือข่าย

  ข้อควรระวัง: คุณไม่สามารถหยุด หรือย้อนกลับการโยกย้าย เพื่อให้ ได้มากแน่ใจว่า คุณได้ส่งออกทั้งหมดของข้อมูลที่คุณต้องการ และคุณได้เลือกเครือข่ายถูกต้องการโยกย้ายก่อนที่คุณเลือกโยกย้าย ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า เลือกยกเลิก และกลับไปยังการส่งออกข้อมูล หรือการตรวจสอบชื่อเครือข่าย

 8. บนหน้าสถานะของเครือข่าย migrations คุณสามารถดูสถานะของการโยกย้าย จะแสดงรายการโดเมนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายถูกโยกย้าย บุคคลที่เริ่มต้นการโยกย้าย เริ่ม และเสร็จสมบูรณ์แล้ววัน และเวลาสำหรับการโยกย้าย และสถานะของการโยกย้าย คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย เช่นจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จำนวนของข้อความ และเครือข่ายภายนอก

  สกรีนช็อตแสดงสถานะของการโยกย้ายเครือข่าย - การโยกย้ายเครือข่าย Yammer กำลังทำงาน

  โปรดสังเกตว่า migrations เครือข่ายหลายสามารถเริ่มต้น back-to-back โดยไม่ต้องรอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น ดังนั้น คุณสามารถเริ่มการโยกย้ายถัดไปทันที โดยผ่านตัวช่วยสร้างอีกครั้ง

สถานะของโยกย้ายเครือข่าย

กระบวนการโยกย้ายเครือข่ายทำงานตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แผนผงัลำดับงานแสดงให้เห็นว่า อันดับแรกคุณต้องโยกย้ายโดเมนจากบริษัทในเครือของ เครือข่าย Yammer และยกเลิกการใช้งานเครือข่าย จากนั้นโยกย้ายผู้ใช้และเครือข่ายภายนอกแบบขนาน

ในขั้นตอนที่ 1 โดเมนจากเครือข่ายบริษัทในเครือจะถูกโยกย้าย และเครือข่ายบริษัทในเครือจะยกเลิก จากนั้น ในขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้และเครือข่ายภายนอกจะโยกย้ายพร้อมกัน แม้ว่าไม่ได้ถูกโยกย้ายชุดย่อยของผู้ใช้หรือเครือข่ายภายนอก การโยกย้ายเองจะทำต่อไป และเสร็จสิ้นการ และสามารถพบรายละเอียด/ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมบนหน้าสถานะเวิร์ก

หน้าสถานะเวิร์กโยกย้ายสามารถแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ความหมาย

การโยกย้ายsource network nameล้มเหลว

ไม่สำเร็จโยกย้ายของเครือข่ายบริษัทในเครือ

การโยกย้ายuser emailล้มเหลว

ถ้าผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งการโยกย้าย ล้มเหลวจะมีอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดให้ทราบ ณจุดนี้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มผู้ใช้ไปยังเครือข่ายแม่ด้วยตนเอง โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทสาขาย้ายแล้วในขณะนี้

การโยกย้ายexternal network nameล้มเหลว

ถ้าอย่าง น้อยหนึ่งเครือข่ายภายนอกไม่สามารถโยกย้าย จะมีอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดให้ทราบ โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทในเครือย้ายแล้วในขณะนี้

เพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Yammer

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×