การโทร รับ และจัดการการสนทนาทางวิดีโอ

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดการสนทนาและการประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอแบบเห็นหน้ากันกับที่ติดต่อของคุณได้

เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายการสนทนาทางวิดีโด ระบบอาจใช้ Wi-Fi หรือแผนการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกการโทร VoIP ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการ Wi-Fi สำหรับตัวเลือก VoIP

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อต้องการทำการสนทนาทางวิดีโอ จากหน้าจอ ที่ติดต่อ ให้ค้นหาบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อบุคคลในกล่องค้นหา เมื่อคุณพบที่ติดต่อ ให้แตะที่ชื่อของพวกเขา แตะไอคอน วิดีโอ แล้วแตะ เริ่มใช้งานวิดีโอ เพื่อเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อคุณอยู่ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือกใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังของคุณได้ ถ้าบุคคลที่คุณกำลังติดต่อไม่มีกล้อง หรือเลือกที่จะไม่เปิดใช้วิดีโอ คุณจะไม่สามารถเห็นวิดีโอของพวกเขา แต่จะยังคงได้ยินเสียง บุคคลอื่นยังคงมองเห็นวิดีโอของคุณได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดใช้วิดีโอของตน

รับการสนทนาทางวิดีโอ

แตะ วิดีโอ เพื่อยอมรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอขาเข้า หรือแตะ เสียง เพื่อยอมรับเฉพาะการโทรด้วยเสียงเท่านั้น

จัดการการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อคุณใช้งานวิดีโอ คุณสามารถจัดการการสนทนาทางวิดีโอของคุณได้โดยแตะไอคอนต่อไปนี้

 • ไอคอน ปิดเสียง เมื่อต้องการปิดและเปิดเสียงการโทร

 • ไอคอน พักสาย เมื่อต้องการวางพักสาย จากนั้นแตะที่ไอคอน พักสาย อีกครั้ง เพื่อดำเนินการโทรต่อ

 • ไอคอน ลำโพง เมื่อต้องการเปิดหรือปิดลำโพงของโทรศัพท์

 • ไอคอน สิ้นสุดการโทร เมื่อต้องการจบการสนทนาทั้งหมดรวมถึงเสียง วิดีโอ และ IM

 • ไอคอน IM เมื่อต้องการดูหรือส่ง IM ไปยังบุคคลในการโทรนั้น จากนั้นจึงแตะไอคอน โทรศัพท์ เพื่อกลับไปยังหน้าจอวิดีโอ

แตะไอคอน กล้อง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • หยุดใช้งานกล้อง เพื่อปิดวิดีโอของคุณ แต่ยังดูวิดีโอของคนอื่นได้

 • สลับกล้อง เพื่อสลับการใช้งานกล้องของ Windows Phone จากด้านหน้าหรือด้านหลัง

 • จบวิดีโอ เมื่อต้องการปิดวิดีโอของทุกคนสำหรับคุณเท่านั้น แต่จะยังได้ยินเสียงอยู่

ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (…) เพื่อทำสิ่้งต่อไปนี้

 • สิ้นสุดการสนทนา เพื่อจบการสนทนาทางวิดีโอ

 • ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ เพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อของผู้เข้าร่วม

 • ส่งเป็นอีเมล เพื่อส่งการสนทนาไปในอีเมล

 • ดูการสนทนา เพื่อดูการสนทนาอื่นๆ รวมถึงการสนทนาในอดีตและปัจจุบัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×