การโทรออกและรับสายสนทนาทางเสียง

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่คุณจะใช้ Microsoft Office Communicator 2007 R2 เพื่อโทรออกและรับสายสนทนาทางเสียง

คุณต้องการทำสิ่งใดโทร

เริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองของผู้ติดต่อ

ป้อนหมายเลขใหม่เพื่อโทร

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

ติดต่อโดยตรงไปที่ข้อความเสียงของที่ติดต่อ

รับสาย

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองหรือข้อความเสียง

รับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับสัญญาณโทรศัพท์

ปฏิเสธสาย

เริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ผู้ติดต่อแต่ละรายในรายการที่ติดต่อของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นที่คุณสามารถโทรเข้าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม โทร ทางด้านขวาของผู้ติดต่อนั้น หมายเลขเริ่มต้นของที่ติดต่อได้รับการกำหนดด้วยหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

 • ถ้าคุณได้โทรไปหาผู้ติดต่อมาแล้วก่อนหน้านี้ หมายเลขโทรศัพท์หลักก็คือหมายเลขสุดท้ายที่คุณใช้โทรออก

 • ถ้าคุณไม่ได้โทรไปหาผู้ติดต่อมาก่อนหน้านี้ หมายเลขโทรศัพท์หลักจะถูกกำหนดโดยการกำหนดค่าระบบโทรศัพท์ขององค์กรของคุณ โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขโทรศัพท์หลักจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ติดต่อหรือโทรผ่าน Communicator (VoIP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในการเริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกปุ่ม โทร ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร ในการกำหนดให้คลิกหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งครั้งก่อนเรียกไปยังหมายเลขนั้นๆ ให้ชี้ที่ปุ่ม โทร แล้วรอสักครู่เพื่อให้คำแนะนำเครื่องมือปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองของผู้ติดต่อ

ผู้ใช้ Communicator สามารถประกาศหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมและให้การอนุญาตระดับการเข้าถึงของ ทีม หรือ ส่วนบุคคล อื่นๆ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ได้

ในการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สำรอง

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรปุ่ม โทร ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร

 2. คลิกที่ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ หรือป้อนหมายเลขใหม่

ด้านบนของหน้า

ป้อนหมายเลขใหม่เพื่อโทร

นอกจากการใช้การโทรด้วยคลิกเดียวหรือด้วยลูกศรตรงปุ่ม โทรแล้ว คุณยังสามารถพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร ในกล่อง ค้นหา ได้อีกด้วย

ในการโทรไปยังหมายเลขใหม่

 1. ในหน้าต่างหลัก Office Communicator ให้ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโทรลงในกล่อง ค้นหา สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

 2. ในบานหน้าต่างผลการค้นหา ให้คลิกปุ่ม โทร ที่ด้านขวาของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ป้อนเข้าไป

ด้านบนของหน้า

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถใช้ Communicator เพื่อเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์จากผู้ให้บริการดังกล่าวเลย

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียง

 2. เมื่อคุณได้ชื่อที่ติดต่อล่าสุดที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมสาย คลิกขวาที่ที่ติดต่อ คลิก เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ และเลือกหมายเลขที่คุณต้องการเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกหมายเลขหรืออุปกรณ์เพื่อเริ่มการประชุม สายจะเริ่มต้นขึ้นและผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญเข้าสู่สายสนทนา ในตอนนี้ หน้าต่าง การสนทนา จะเปิดขึ้น และแสดงว่าคุณเป็นผู้นำการประชุม รวมทั้งสถานะสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ละคน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

ในการเพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรปุ่ม โทร ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร

 2. ในกล่อง หัวข้อการสนทนา ให้พิมพ์หัวข้อตามที่คุณต้องการ

 3. ในการทำเครื่องหมายว่าเป็นการโทรที่สำคัญ ให้คลิกปุ่ม ความสำคัญสูง ที่ด้านล่างขวาของหัวข้อการสนทนา

ในการเพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงระหว่างที่โทร

 • ในหน้าต่าง การสนทนา ทางด้านขวาของปุ่ม ส่งแฟ้ม ให้คลิกที่ลูกศร ดูตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก เปลี่ยนหัวข้อการสนทนา หรือ ความสำคัญสูง ตามความเหมาะสม

ติดต่อโดยตรงไปที่ข้อความเสียงของที่ติดต่อ

ใน Communicator 2007 R2 คุณสามารถติดต่อโดยตรงไปยังข้อความเสียงของที่ติดต่อโดยไม่ต้องติดต่อไปที่ที่ติดต่อก่อน ทั้งคุณและที่ติดต่อต้องมี Communicator 2007 R2

ในการติดต่อไปที่ข้อความเสียงของที่ติดต่อ

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรปุ่ม โทร ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร

 2. คลิก ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

รับสาย

 • ในการรับสายเรียกเข้า ให้คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อในการแจ้งเตือนสาย ซึ่งปรากฏอยู่ที่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคุณ

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองหรือข้อความเสียง

 • ในการโอนสายเรียกเข้า ให้คลิกที่ลูกศร เปลี่ยนเส้นทาง ในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า จากนั้นเลือกหมายเลขโทรศัพท์สำรอง หรือ ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

รับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

ในเวลาที่ไม่สะดวกรับสาย แม้ว่าคุณต้องการสนทนากับผู้ที่โทรเข้ามา ตัวอย่างเช่น คุณอาจอยู่ในการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ หรือสนทนาเรื่องสำคัญกับใครบางคนในสำนักงาน ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถรับสายด้วยข้อความแบบทันที เพื่อแสดงว่าคุณจะโทรกลับหรือว่างในช่วงเวลาอื่น

 • ในการรับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกที่ลูกศร โอนสาย แล้วคลิก ตอบข้อความโต้ตอบแบบทันที แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มส่ง หรือกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับสัญญาณโทรศัพท์

ในเวลาที่สถานะของคุณแสดงเป็นว่าง แต่คุณกำลังอยู่ในการประชุมที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้หรือการสนทนาที่สำคัญกับเพื่อนร่วมงาน ในกรณีดังกล่าว ซึ่งคุณไม่ต้องการถูกรบกวน คุณสามารถตั้งสถานะเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับการแจ้งว่ามีสายเข้า

 • ในการแจ้งเตือนสาย คลิกปุ่ม โอนสาย และคลิก ห้ามรบกวน สถานะการแสดงตนใหม่นี้จะแสดงอยู่จนถึงต้นชั่วโมงถัดไป

ด้านบนของหน้า

ปฏิเสธสาย

 • ในการปฏิเสธสายสนทนา ในการแจ้งเตือน คลิกปุ่ม ปิด หากเปิดใช้ข้อความเสียง สายนั้นจะถูกโอนไปที่ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×