การโทรออกและรับสายสนทนาทางเสียง

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่คุณจะใช้ Microsoft Office Communicator 2007 เพื่อโทรออกและรับสายสนทนาทางเสียง

คุณต้องการทำสิ่งใดโทร

เริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองของผู้ติดต่อ

ป้อนหมายเลขใหม่เพื่อโทร

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

รับสาย

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองหรือข้อความเสียง

รับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับสัญญาณโทรศัพท์

ปฏิเสธสาย

เริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ผู้ติดต่อแต่ละรายในรายการที่ติดต่อของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์หลักที่คุณจะสามารถโทรเข้าได้ทันทีโดยการคลิกที่ปุ่มโทรออกที่ด้านขวาของผู้ติดต่อ การกำหนดให้เป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักของผู้ติดต่อทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้คือ

 • ถ้าคุณได้โทรไปหาผู้ติดต่อมาแล้วก่อนหน้านี้ หมายเลขโทรศัพท์หลักก็คือหมายเลขสุดท้ายที่คุณใช้โทรออก

 • ถ้าคุณไม่ได้โทรไปหาผู้ติดต่อมาก่อนหน้านี้ หมายเลขโทรศัพท์หลักจะถูกกำหนดโดยการกำหนดค่าระบบโทรศัพท์ขององค์กรของคุณ โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขโทรศัพท์หลักจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ติดต่อหรือโทรผ่าน Communicator (VoIP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในการเริ่มการสนทนาทางเสียงโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกที่ปุ่มทางขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา ในการกำหนดให้คลิกหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งครั้งก่อนเรียกไปยังหมายเลขนั้นๆ ให้ชี้ที่ปุ่มโทรออก แล้วรอสักครู่เพื่อให้คำแนะนำเครื่องมือปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองของผู้ติดต่อ

ผู้ใช้ Communicator สามารถประกาศหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมและให้การอนุญาตระดับการเข้าถึงของ ทีม หรือ ส่วนบุคคล อื่นๆ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ได้

ในการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สำรอง

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกที่ลูกศรตรงปุ่มโทรออก ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา

 2. คลิกที่ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ หรือป้อนหมายเลขใหม่

ด้านบนของหน้า

ป้อนหมายเลขใหม่เพื่อโทร

นอกจากการใช้การโทรด้วยคลิกเดียวหรือด้วยลูกศรตรงปุ่มโทรออกแล้ว คุณยังสามารถพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร ในกล่องค้นหาได้อีกด้วย

ในการโทรไปยังหมายเลขใหม่

 1. ในหน้าต่างหลักของ Office Communicator ในกล่องค้นหา ให้ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโทร สำหรับคำแนะนำรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

 2. ในบานหน้าต่างผลการค้นหา ให้คลิกที่ปุ่มโทรออก ที่ด้านขวาของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ป้อนเข้าไป

ด้านบนของหน้า

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถใช้ Communicator เพื่อเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์จากผู้ให้บริการดังกล่าวเลย

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียง

 2. เมื่อคุณได้ผู้ติดต่อรายสุดท้ายที่คุณต้องการเชิญให้เข้าสู่การสนทนาแล้ว ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ และจากนั้นจึงเลือกหมายเลขที่คุณต้องการเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกหมายเลขหรืออุปกรณ์ที่จะเริ่มต้นการปรุชุม ระบบจะเริ่มโทรออกและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ในตอนนี้ หน้าต่างสนทนาก็จะเปิดขึ้น และแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำในการประชุม พร้อมทั้งแสดงสถานะของผู้เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์แต่ละคนด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

ในการเพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงในการโทร

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกที่ลูกศรตรงปุ่มโทรออก ทางด้านขวาของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทร

 2. ในกล่องหัวข้อการสนทนา ให้พิมพ์หัวข้อตามที่คุณต้องการ

 3. ในการทำเครื่องหมายว่าเป็นการโทรที่สำคัญ ให้คลิกปุ่มความสำคัญสูง ที่ด้านขวาของหัวข้อการสนทนา

ในการเพิ่มหัวข้อหรือค่าสถานะความสำคัญสูงระหว่างที่โทร

 • ในหน้าต่าง การสนทนา ทางด้านขวาของปุ่มส่งแฟ้ม ให้คลิกที่ลูกศร ดูตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก เปลี่ยนหัวข้อการสนทนา หรือ ความสำคัญสูง ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ทั้งนี้ เฉพาะผู้ติดต่อที่ใช้งาน Office Communicator 2007 เท่านั้น ที่จะสามารถมองเห็นหัวข้อการสนทนาและค่าสถานะความสำคัญสูงได้

ด้านบนของหน้า

รับสาย

 • ในการรับสายเรียกเข้า ให้คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า ซึ่งปรากฏอยู่ที่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคุณ

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำรองหรือข้อความเสียง

 • ในการโอนสายเรียกเข้า ให้คลิกที่ลูกศร เปลี่ยนเส้นทาง ในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า จากนั้นเลือกหมายเลขโทรศัพท์สำรอง หรือ ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

รับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

เมื่อคุณไม่สะดวกที่จะรับสายการสนทนาด้วยเสียง แต่ทว่าคุณก็ต้องการที่จะสนทนากับผู้ที่โทรมาหาด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจอยู่ในการประชุมที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า หรือกำลังสนทนาเรื่องสำคัญกับบุคคลอื่นๆ ในสำนักงานของคุณอยู่ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถรับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณจะติดต่อกลับไปหรือมีเวลาว่างภายหลัง

 • ในการรับสายด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกที่ลูกศรโอนสาย แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มส่ง หรือกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับสัญญาณโทรศัพท์

เมื่อสถานะของคุณแสดงว่าคุณนั้นว่างอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณกำลังอยู่ในการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า หรือกำลังสนทนาเรื่องสำคัญกับเพื่อนร่วมงานอยู่ ในกรณีเช่นนี้ ซึ่งคุณไม่ต้องการถูกรบกวน คุณก็สามารถตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

 • ในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า คลิกที่ปุ่มห้ามรบกวน แล้วคลิก ตั้งค่าสถานะเป็นห้ามรบกวน และสถานะการแสดงตนใหม่นั้นจะปรากฏอยู่เช่นนั้นตลอดจนกว่าจะเริ่มเข้าสู่ชั่วโมงใหม่

ด้านบนของหน้า

ปฏิเสธสาย

 • ในการปฏิเสธการสนทนาด้วยเสียง ในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า คลิกปุ่มปิด หากข้อความเสียงใช้งานได้ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางสายเรียกเข้าดังกล่าวไปยังข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×