การโทรออกและรับสายสนทนาทางวิดีโอ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

การรับสายสนทนาทางวิดีโอ

ปฏิเสธสาย

โอนสายไปยังข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตั้งสถานะของคุณเป็นห้ามรบกวนจากหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า

โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นของคุณ หรือไปยังข้อความเสียง

เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอเข้าไปในเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินอยู่ได้ หรือคุณสามารถเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอจากหน้าต่างหลักของ Office Communicator

ในการเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอจากรายการที่ติดต่อหรือหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

  • ในรายการที่ติดต่อหรือหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ผู้ที่ต้องการติดต่อ และคลิก เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ หลังจากคู่สนทนารับสาย หน้าต่าง การสนทนา แบบขยายจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงภาพวิดีโอ

ในการเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอจากหน้าต่างการสนทนา

  • ในหน้าต่าง การสนทนา คลิกปุ่มการสนทนาทางวิดีโอ หลังจากคู่สนทนารับสาย หน้าต่าง การสนทนา จะขยายออกเพื่อแสดงภาพวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

การรับสายสนทนาทางวิดีโอ

ในการรับสายสนทนาทางเสียง/วิดีโอ คุณจำเป็นต้องมีลำโพงและไมโครโฟน หรือชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์เสียงแบบ USB อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมเพื่อรับสายสนทนาทางวิดีโอ หากคุณไม่มีเว็บแคม คุณจะเห็นภาพวิดีโอของผู้ที่โทรมา แต่ผู้ที่โทรมาจะเห็นสัญลักษณ์วิดีโอแทนที่ภาพวิดีโอ

เมื่อคุณรับสายสนทนาทางวิดีโอจากบุคคลใน Communicator จะมีการแจ้งเตือนว่ามีสายเรียกเข้าปรากฏบริเวณมุมขวาล่างของจอคอมพิวเตอร์ โดยที่คุณสามารถรับ ปฏิเสธ หรือโอนสายเรียกเข้านั้นจากหน้าต่างแจ้งเตือนได้

ในการรับสายสนทนาทางเสียง/วิดีโอ

  • คลิกที่ด้านซ้ายของหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อคุณตอบรับคำเชิญการสนทนาทางวิดีโอ หน้าต่าง การสนทนา ของ Communicator จะปรากฏขึ้นและแสดงภาพวิดีโอของผู้ที่โทรมา

ด้านบนของหน้า

ปฏิเสธสาย

  • ในการปฏิเสธสาย ให้คลิกที่ปุ่ม ปิด ในหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า หากเปิดใช้งานข้อความเสียงไว้ สายนั้นๆ จะถูกโอนไปยังข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

โอนสายไปยังข้อความโต้ตอบแบบทันที

บางครั้งคุณอาจไม่สะดวกที่จะรับสายสนทนาทางวิดีโอ แต่คุณยังต้องการสนทนากับบุคคลนั้นอยู่ เช่น คุณอาจอยู่ระหว่างการประชุมที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า หรือกำลังสนทนาเรื่องสำคัญกับบางคนในที่ทำงาน ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ที่โทรมาได้ เพื่อบอกว่าคุณจะโทรกลับในภายหลังหรือบอกว่าคุณจะว่างเมื่อใด

  • ในการตอบรับสายสนทนาทางวิดีโอด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที คลิกที่ลูกศร โอนสาย และคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และคลิกปุ่ม ส่ง หรือกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ตั้งสถานะของคุณเป็นห้ามรบกวนจากหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า

บางครั้งแม้สถานะของคุณจะแสดงว่าคุณว่าง แต่จริงๆ แล้วคุณอาจกำลังอยู่ระหว่างการประชุมที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า หรือกำลังสนทนาเรื่องสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน ในกรณีเช่นนี้ เมื่อคุณไม่ต้องการให้มีใครมารบกวน คุณสามารถตั้งสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เมื่อมีหน้าต่างแจ้งเตือนว่ามีสายเรียกเข้าปรากฏขึ้นครั้งแรกได้

  • ในการแจ้งเตือนสายสนทนาทางวิดีโอ ให้คลิกปุ่มห้ามรบกวน แล้วคลิก เปลี่ยนสถานะเป็นห้ามรบกวน สถานะการแสดงตนใหม่จะปรากฏอยู่จนเริ่มชั่วโมงถัดไป

ด้านบนของหน้า

โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นของคุณ หรือไปยังข้อความเสียง

  • ในการโอนสายเรียกเข้า ให้คลิกที่ลูกศร โอนสาย ในหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ จากนั้นเลือกหมายเลขที่คุณต้องการใช้รับสาย หรือเลือก ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×