การโทรออกและรับสายการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์จากรายการที่ติดต่อของ Office Communicator 2007 R2 โดยเลือกผู้ติดต่อหลายราย หรือเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และคุณยังสามารถเริ่มการประชุมจากการสนทนาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้โดยเชิญอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาในการสนทนา

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เชิญผู้อื่นเข้าสู่การประชุมทางโทรศัพท์

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มวิดีโอลงในการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มการใช้เดสก์ทอปร่วมกันในการประชุมทางโทรศัพท์

เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

ปฏิเสธการประชุมทางโทรศัพท์

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็น ห้ามรบกวน ชั่วคราวจากคำเชิญเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

 1. ในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกผู้ติดต่อหลายคนโดยกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชิญเข้าสู่การประชุม คลิกขวาที่ผู้ติดต่อรายสุดท้าย และชี้ไปที่ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

  • คลิกขวาที่กลุ่มผู้ติดต่อ จากนั้นชี้ไปที่ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

 2. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการประชุมเดี๋ยวนี้โดยใช้     คลิกที่ Communicator เพื่อเริ่มการประชุมจากโทรศัพท์ USB ที่เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าคุณมีชุดหูฟัง หรือลำโพง และไมโครโฟน) และเพื่อสนทนาแบบ VoIP กับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

  • เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์โดยโทรหาฉันที่     คลิกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ Communicator โทรไปที่หมายเลขดังกล่าว และนำคุณเข้าร่วมการประชุมเมื่อคุณตอบรับโทรศัพท์ Communicator จะทำการติดต่อไปยังผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่จากหมายเลขโทรศัพท์ที่จะเข้าร่วมการประชุม

ในหน้าต่าง การสนทนา ของ Office Communicator คุณจะเห็นสถานะ การเชิญ ของผู้ติดต่อแต่ละรายขณะที่ผู้ติดต่อถูกเรียกและเชิญให้เข้าสู่การประชุม เมื่อผู้ติดต่อรับสายและเข้าร่วมการประชุม คุณจะเห็นเครื่องหมายรูปโทรศัพท์ที่ด้านขวาของชื่อผู้ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

เชิญผู้อื่นเข้าสู่การประชุมทางโทรศัพท์

ในระหว่างการประชุม คุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ เข้าสู่การสนทนาได้ง่ายๆ คุณสามารถเชิญผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของ Communicator หรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกองค์กรของคุณก็ได้

ในการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

 • ในการเชิญที่ติดต่อ คลิกปุ่ม เชิญ แล้วเลือกที่ติดต่อจากรายการ

 • ในการติดต่อโดยใช้ Communicator หรือหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่พวกเขาแจ้งไว้ คลิกปุ่ม เชิญ คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม โทร ของที่ติดต่อ และเลือก โทรผ่าน Communicator หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์

 • ในการโทรหาบางคนที่อยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม เชิญ และคลิก เชิญทางโทรศัพท์ ในกล่อง เชิญผู้อื่นทางโทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น และคลิก โทร

 • ในการเชิญบุคคลบางคนที่อยู่นอกองค์กรของคุณทางอีเมล ให้คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม เชิญ และคลิก เชิญทางอิเมล ข้อความอีเมลจะเปิดใน Microsoft Outlook (หากคุณไม่มี Outlook คุณสามารถคัดลอกคำเชิญไปยังโปรแกรมอีเมลที่คุณต้องการ) ส่งอีเมลไปยังผู้ได้รับเชิญ ซึ่งสามารถคลิกหนึ่งในลิงค์ต่อไปนี้ในอีเมลเพื่อเข้าร่วมการสนทนา

  • เข้าร่วมโดยใช้ Communicator     หากผู้ได้รับเชิญมี Communicator ติดตั้งไว้ Communicatorจะเปิดขึ้นและเข้าสู่การประชุม

  • เข้าร่วมโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์     ตัวเลือกนี้จะเปิดการสนทนาในเว็บเบราว์เซอร์ ในหน้าต่างการสนทนา ผู้ถูกเชิญสามารถคลิก เข้าร่วมจาก และพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในกล่อง รับสายด้วยการโทรหาฉันที่

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

ในระหว่างที่กำลังจัดการการประชุมทั้งหมด คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด หรือเป็นรายบุคคลก็ได้

ในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

 • ให้ปฏิบัติตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในการประชุม ให้คลิกที่ปุ่ม แสดงพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที แล้วพิมพ์ข้อความของคุณลงในพื้นที่ป้อนข้อความ แล้วกด ENTER

  • หากต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมแบบรายบุคคล ให้คลิกขวาที่ชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นในรายการผู้เข้าร่วมประชุม แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที พิมพ์ข้อความลงในพื้นที่ป้อนข้อความ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

เพิ่มวิดีโอลงในการประชุมทางโทรศัพท์

หากคุณมีเว็บแคมที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มวิดีโอในการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอ ผู้เข้าร่วมจะเห็นการแจ้งเตือน เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ในหน้าต่าง การสนทนา ของ Communicator เมื่อพวกเขาคลิกที่การแจ้งเตือนเพื่อเข้าร่วม หน้าต่าง การสนทนา ของพวกเขาจะขยายขึ้นเพื่อแสดงฟีดวิดีโอ

ในการเพิ่มวิดีโอลงในการประชุมทางโทรศัพท์

 • ในหน้าต่างการสนทนาของ Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่มการประชุมผ่านวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการใช้เดสก์ทอปร่วมกันในการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปของคุณร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ในการประชุมได้ หากพวกเขาได้เข้าร่วมโดยใช้ Communicator หรือเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การควบคุมแป้นพิมพ์และเมาส์ของคุณร่วมกันกับผู้เข้าร่วม

เริ่มต้นการใช้เดสก์ทอปร่วมกัน

 • คลิกปุ่ม ใช้ร่วมกัน และคลิก ใช้เดสก์ทอปร่วมกัน ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะเห็นข้อความ คลิกเพื่อยอมรับคำเชิญเพื่อแบ่งปันเซสชัน

ให้ผู้เข้าร่วมรายหนึ่งใช้การควบคุมร่วมกันได้

 • คลิกลูกศรลงถัดจาก การควบคุม: <ชื่อของคุณ> และภายใต้ ใช้การควบคุมร่วมกัน คลิกที่ชื่อของผู้เข้าร่วม

ในการให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นขอการควบคุม

 • คลิก ใช้การควบคุมร่วมกันกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ผู้เข้าร่วมรายใดก็ตามสามารถคลิก ร้องขอการควบคุม เพื่อเริ่มต้นการควบคุมแป้นพิมพ์และเมาส์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ ผู้ร่วมประชุมที่รับสายจะเห็นการแจ้งเตือนคำเชิญเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์

ในการร่วมประชุมทางโทรศัพท์

 • ให้คลิกที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของการแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญเข้าร่วมประชุม

บางครั้งคุณอาจต้องการร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากโทรศัพท์เครื่องอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเข้าร่วมการประชุมจากโทรศัพท์มือถือมากกว่าจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ

ในการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์จากโทรศัพท์อื่นๆ

 • ในหน้าต่างการแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ คลิก เข้าร่วมจาก จากนั้นเลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการเข้าร่วมการประชุม Communicator จะโทรไปยังหมายเลขนั้น และเมื่อคุณรับโทรศัพท์ Communicator จะรวมสายของคุณเข้าสู่การประชุมด้วยหมายเลขดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

ปฏิเสธการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณต้องการปฏิเสธการประชุมทางโทรศัพท์ ผู้ที่เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์จะเห็นสถานะของคุณในหน้าต่างการสนทนาเป็น "ไม่ว่าง"

ในการปฏิเสธการประชุมทางโทรศัพท์

 • ให้คลิกที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของการแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญเข้าร่วมประชุม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็น ห้ามรบกวน ชั่วคราวจากคำเชิญเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคำเชิญเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ห้ามรบกวน เพื่อเปลี่ยนสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน ชั่วคราว

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็น ห้ามรบกวน ชั่วคราวจากการแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญเข้าร่วมประชุม

 • ในการแจ้งเตือนคำเชิญการประชุมทางโทรศัพท์ คลิกปุ่ม โอนสาย และคลิก ตั้งค่าเป็นห้ามรบกวน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×