การโทรหาที่ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อต้องการโทรหาบุคคลที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ ให้ทำดังนี้

  1. จากหน้าจอ ที่ติดต่อ ให้ค้นหาบุคคลนั้นในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา

  2. เมื่อคุณพบที่ติดต่อแล้ว ให้แตะที่ชื่อของเขา จากนั้นแตะที่ไอคอน บัตรข้อมูลที่ติดต่อ (ไอคอนที่อยู่สุดท้าย) จากนั้นเลือกหมายเลขที่คุณต้องการโทร นั่นคือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะโทรไปหาบุคคลนั้นที่โทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ

ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกการโทร VoIP ของคุณ เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายการโทรด้วยเสียง การโทรนั้นสามารถใช้ Wi-Fi หรือแผนการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×