การแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นด้วยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแสดงว่า คุณเชื่อว่า ฐานข้อมูลมีความปลอดภัย และที่สามารถเชื่อถือได้ของเนื้อหา โดยการเพิ่มการลายเซ็นดิจิทัล ไปยังฐานข้อมูล นี้ช่วยให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลตัดสินใจว่า จะเชื่อถือและเนื้อหา

กระบวนการที่คุณใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับว่าฐานข้อมูลใช้ในไฟล์รูปแบบใหม่กว่า เช่นไฟล์.accdb หรือรูปแบบก่อนหน้า เช่นไฟล์.mdb อย่างไรก็ตาม ทั้งกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้ที่คุณใช้ใบรับรองความปลอดภัย

คุณสามารถใช้ใบรับรองความปลอดภัยเชิงพาณิชย์ หรือคุณสามารถสร้างของคุณเอง หัวข้อนี้อธิบายวิธีการสร้างใบรับรองความปลอดภัยของคุณเอง

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

แพคเกจ ระบบ และกระจายฐานข้อมูล Access 2010

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล คุณขั้นแรกต้องได้รับ หรือสร้างใบรับรองความปลอดภัย คิดถึงใบรับรองความปลอดภัย ตามปากกาที่คุณใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลสิ่ง หรือผนึกไขแบบเท่านั้นคุณสามารถนำไปใช้

ถ้าคุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัย คุณสามารถสร้างหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือ SelfCert (มาพร้อมกับ Microsoft Office)

สร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง

 1. ใน Microsoft Windows คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่Microsoft Office ชี้ไปที่เครื่องมือ Microsoft Office แล้ว คลิ กใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA

  หรือ

  เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์โปรแกรมMicrosoft Office 2010 ของคุณ โฟลเดอร์เริ่มต้นคือ ไดร์ฟ: \Program Files\Microsoft Office\Office14 ในโฟลเดอร์นั้น ค้นหา และดับเบิลคลิกที่SelfCert.exe

  กล่องโต้ตอบ สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่อง ชื่อใบรับรองของคุณ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับใบรับรองการทดสอบใหม่นั้น

 3. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA หรือคุณไม่พบ SelfCert.exe คุณอาจต้องติดตั้ง SelfCert

ติดตั้ง SelfCert.exe

 1. เริ่มต้นของคุณMicrosoft Office 2010 ซีดีติดตั้งหรือติดตั้งสื่ออื่น ๆ

 2. ในการติดตั้ง ให้คลิก เพิ่มหรือเอาฟีเจอร์ออก แล้วคลิก ทำต่อไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำงานในสภาพแวดล้อมซึ่งMicrosoft Office 2010 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละรายการ โดยผู้ดูแลระบบ IT ไม่ ใช่ ตามซีดี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ดับเบิลคลิกที่เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก

  3. เลือก Microsoft Office 2010 แล้วคลิก เปลี่ยน

   การตั้งค่าจะเริ่มทำงาน

  4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

  5. จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

 3. ขยาย Microsoft Office และโหนด คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office ด้วยการคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากโหนดนั้น

 4. คลิก ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA

 5. คลิก เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน

 6. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์

คุณควรใช้ SelfCert เพื่อสร้างลายเซ็นสำหรับการใช้งานภายในองค์กรของคุณเองเท่านั้น ถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลฐานข้อมูล และกระจายฐานข้อมูลนั้นพยายาม คุณควรขอรับใบรับรองความปลอดภัยเชิงพาณิชย์จากใบเชิงพาณิชย์ใบรับรอง (ca) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

แพคเกจ ระบบ และกระจายฐานข้อมูลAccess 2010

Access 2010 ทำให้เป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วเพื่อลงชื่อเข้าใช้ และกระจายฐานข้อมูล เมื่อคุณสร้างไฟล์.accdb หรือไฟล์.accde คุณสามารถจัดแพคเกจไฟล์ กับลายเซ็นดิจิทัลแพคเกจ เท่า นั้นแพคเกจที่เซ็นชื่อผู้ใช้อื่น เครื่องมือแพคเกจและเครื่องหมายวางเขตข้อมูลฐานข้อมูลในไฟล์ปรับใช้ Access (.accdc) ลงชื่อเข้าใช้ไฟล์ นั้นแล้ว วางแพคเกจมีลายเซ็นที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ ผู้ใช้สามารถแยกฐานข้อมูลจากแพคเกจ และทำงานได้โดยตรงในฐานข้อมูล (ไม่อยู่ในไฟล์แพคเกจ)

โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • การจัดแพคเกจฐานข้อมูลและเซ็นชื่อในแพคเกจคือ วิธีที่แสดงความเชื่อถือ เมื่อคุณจัดแพคเกจและเซ็นชื่อฐานข้อมูล ลายเซ็นดิจิทัลของคุณจะยืนยันว่า ฐานข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขหลังจากคุณสร้างแพคเกจแล้ว

 • หลังจากแยกฐานข้อมูลออกจากแพคเกจ ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างแพคเกจที่เซ็นชื่อและฐานข้อมูลที่แยกออกมาแล้วอีกต่อไป

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือแพคเกจและเครื่องหมายเท่ากับฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกในรูปแบบที่ใหม่กว่าไฟล์ (.accdb, .accde,...) Access 2010 ยังมีเครื่องมือเพื่อลงชื่อเข้าใช้ และกระจายฐานข้อมูลที่มีรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า คุณต้องใช้เครื่องมือลายเซ็นดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่คุณกำลังใช้

 • คุณสามารถเพิ่มฐานข้อมูลเพียงหนึ่งฐานลงในแพคเกจ

 • กระบวนการจะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแพคเกจที่มีฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่แมโครหรือโมดูล

 • กระบวนการจะบีบอัดไฟล์แพคเกจเพื่อช่วยลดเวลาในการดาวน์โหลด

 • คุณสามารถแยกฐานข้อมูลจากไฟล์แพคเกจที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฟล์แพคเกจที่ถูกเซ็นชื่อ และวิธีการแยกและใช้ฐานข้อมูลจากไฟล์แพคเกจที่เซ็นชื่อแล้ว

สร้างแพคเกจที่เซ็นชื่อ

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการจัดแพคเกจและเซ็นชื่อ

 2. คลิกปุ่ม Office ชี้ไปที่การบันทึก แล้ว ภายใต้ขั้นสูง คลิกแพคเกจและเครื่องหมาย

  กล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกใบรับรองดิจิทัล แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ สร้างแพคเกจที่เซ็นชื่อของ Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น

 4. ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแพคเกจฐานข้อมูลที่มีลายเซ็นของคุณ

 5. ใส่ชื่อแพคเกจที่มีลายเซ็นในกล่อง ชื่อไฟล์ แล้วคลิก สร้าง

  Access จะสร้างไฟล์ .accdc และวางในตำแหน่งที่คุณเลือก

แยกและใช้แพคเกจที่เซ็นชื่อ

 1. คลิกปุ่ม Office ชี้ไปที่เปิด แล้ว ทางด้านขวา คลิ กเปิดเปิด กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

 2. เลือก แพคเกจที่เซ็นชื่อของ Microsoft Office Access (*.accdc) เป็นชนิดไฟล์

 3. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ .accdc ของคุณ ให้เลือกไฟล์ แล้วคลิก เปิด

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อถือใบรับรองความปลอดภัยที่ใช้ในการเซ็นชื่อแพคเกจการปรับใช้ กล่องโต้ตอบ แยกฐานข้อมูลไปยัง จะปรากฏขึ้น ไปยังขั้นตอนถัดไป

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือใบรับรองความปลอดภัย ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

   ข้อความแนะนำ

   ถ้าคุณเชื่อถือฐานข้อมูล คลิกเปิด ถ้าคุณเชื่อถือใบรับรองใด ๆ จากผู้ให้บริการ คลิกเชื่อถือทั้งหมดจากผู้ประกาศ กล่องโต้ตอบแยกฐานข้อมูลยัง ปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเองเพื่อเซ็นชื่อในแพคเกจฐานข้อมูล ให้คลิก เชื่อถือทั้งหมดจากผู้ประกาศ เมื่อคุณเปิดแพคเกจนั้น แพคเกจที่เซ็นชื่อโดยใช้ใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเองของคุณจะเชื่อถือได้เสมอ

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับฐานข้อมูลที่แยก จากนั้นในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่ออื่นสำหรับฐานข้อมูลที่แยกออกมา

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เนื้อหาจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดฐานข้อมูล ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื้อหาของฐานข้อมูลบางอย่างอาจถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

 6. คลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือใบรับรองได้หรือไม่ บทความเรื่อง วิธีที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลน่าเชื่อถือ จะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และรายการอื่นๆ ในใบรับรองเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนในส่วนนี้นำไปใช้ฐานข้อมูลที่ใช้รูปแบบไฟล์ใหม่

สำหรับฐานข้อมูล เก่ากว่าAccess 2010 คุณสามารถนำตัวลายเซ็นดิจิทัล กับคอมโพเนนต์ในฐานข้อมูล ลายเซ็นดิจิทัลยืนยันว่า ใด ๆ แมโคร มอดูลตัวโค้ด และคอมโพเนนต์ปฏิบัติการอื่น ๆ ในฐานข้อมูลเริ่มต้น ด้วยผู้เซ็นชื่อ และที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนื่องจากฐานข้อมูลถูกเซ็นชื่อ

เมื่อต้องการนำลายเซ็นไปใช้กับฐานข้อมูลของคุณ คุณต้องมีใบรับรองดิจิทัลก่อน ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลสำหรับการแจกจ่ายในเชิงพาณิชย์ คุณต้องได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) เชิงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองจะทำการตรวจสอบพื้นฐานเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่สร้างเนื้อหา (เช่น ฐานข้อมูล) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่

เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการใช้ฐานข้อมูลสำหรับสถานการณ์สมมติจำกัด หรือส่วนบุคคลเวิร์กกรุ๊ปMicrosoft Office 2010 มีเครื่องมือสำหรับการสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง และใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SelfCert.exe เมื่อต้องการสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อด้วยตนเอง

เซ็นโค้ดฐานข้อมูล

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้เฉพาะ เมื่อคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลในAccess 2010 ที่ใช้รูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าของฐานข้อมูล เช่นไฟล์.mdb เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลที่ใหม่กว่า ดูส่วนของแพคเกจ ระบบ และกระจายฐานข้อมูล Access 2010

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic ซึ่งจะเป็นการเริ่ม Visual Basic Editor

  คีย์ลัดกด ALT + F11 ได้อีกด้วย

 3. ในหน้าต่าง Project Explorer ให้เลือกฐานข้อมูลหรือโครงการ Visual Basic for Applications (VBA) ที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 4. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

  กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 5. คลิก เลือก เพื่อเลือกใบรับรองการทดสอบของคุณ

  กล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง จะปรากฏขึ้น

 6. เลือกใบรับรองที่คุณต้องการนำไปใช้

  ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้ ให้เลือกใบรับรองที่คุณสร้างโดยใช้ SelfCert

 7. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกใบรับรอง คลิ กตกลง อีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบลายเซ็นดิจิทัล

เคล็ดลับสำหรับการเซ็นชื่อฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้า

 • ถ้าคุณต้องการป้องกันผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณจากการแก้ไขโครงการ VBA ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ และทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ล็อกโครงการ VBA ก่อนเซ็น

  หมายเหตุ: การล็อกโครงการ VBA ของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นจากการแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in ได้ เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้อาจเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์

 • เมื่อคุณลงลายเซ็นดิจิทัลในโครงการ VBA ให้ขอรับการบันทึกเวลาด้วย เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้ว่าใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุแล้ว ให้ดูที่ Microsoft Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย VBA และการบันทึกเวลา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×