การแสดงใบรับรอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook ใช้ใบรับรองในอีเมลที่เข้ารหัสลับข้อความเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้ติดต่อสื่อสาร คุณสามารถดูใบรับรองของคุณเองหรือผู้ที่คุณได้รับในข้อความอีเมล

แสดงใบรับรองของคุณ

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกศูนย์ความเชื่อถือ

  ในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิกศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกความปลอดภัยของอีเมล

 4. ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้คลิก การตั้งค่า

 5. ภายใต้ ใบรับรองและอัลกอริทึม ให้คลิก เลือก

 6. คลิกใบรับรองที่คุณต้องการ แล้วคลิก แสดงใบรับรอง

แสดงใบรับรองบนข้อความที่คุณได้รับ

 1. ในข้อความอีเมล คลิก ไอคอนลายเซ็นดิจิทัล หรือ ไอคอนเข้ารหัสลับ บนบรรทัดเซ็นชื่อโดย

 2. คลิก รายละเอียด

 3. คลิก ผู้ลงนาม หรือ เลเยอร์ของการเข้ารหัสลับ แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

 4. เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองดังกล่าว ให้คลิก แสดงใบรับรอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×