การแสดงและปรับปรุงปฏิทิน SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถดู และอัปเดปฏิทิน SharePoint เดียวกันกับที่คุณทำปฏิทิน Outlook ของคุณ ใช้ Microsoft Outlook 2010 เพื่อดูปฏิทินจากใน SharePoint ไซต์แบบเคียงข้าง ด้วยปฏิทิน Outlook ดูการวางซ้อนปฏิทินก็ได้ของปฏิทินเดียวหนึ่ง และแม้แต่คัดลอกเหตุการณ์ระหว่างปฏิทิน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์อธิบายไว้ในบทความนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของ Microsoft SharePoint ในสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานกับ SharePoint 2007 ดีที่สุด หรือใหม่กว่า ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Microsoft SharePoint รุ่นใดกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ขอให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint

เมื่อคุณเชื่อมต่อในปฏิทิน SharePoint กับ Outlook,ปรากฏภายใต้ปฏิทินอื่น กับโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดปฏิทินบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาปฏิทิน คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของปฏิทิน

 2. บนแท็บ ปฏิทิน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก เชื่อมต่อไปยัง Outlook

 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการอนุญาตให้เว็บไซต์เปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก อนุญาต เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมต่อปฏิทิน SharePoint กับ Outlook ให้คลิก ใช่

  ใน Outlook ใน ปฏิทิน ปฏิทิน SharePoint จะถูกเพิ่มในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ ปฏิทินอื่น

คุณสามารถวางซ้อนปฏิทิน SharePoint กับ Outlook ปฏิทิน หรือปฏิทิน SharePoint อื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน SharePoint เปิดขึ้นในมุมมองปฏิทิน ภายใต้ปฏิทินอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง จะถูกแสดงเป็นปฏิทินเพิ่มเติมถัดจากปฏิทินเริ่มต้นของคุณในมุมมองปฏิทินแบบเคียงข้าง แต่คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการดู

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นจนกว่าปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อนจะแสดง

  แต่ละปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นทางขวาของปฏิทินที่เปิดล่าสุด

 2. บนแท็บปฏิทิน คลิกลูกศร รูปปุ่ม

  ลูกศรจะเปลี่ยนสีเมื่อคุณชี้ไปที่หรือคลิกที่ลูกศรนั้น เมื่อคุณคลิกที่ลูกศร แท็บจะย้ายไปทางซ้าย ตอนนี้ปฏิทินอยู่ในโหมดวางซ้อน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นลงในการวางซ้อน ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการเอาปฏิทินที่ถูกวางซ้อนออก ให้คลิกที่ลูกศรบนแท็บ ปฏิทิน หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถเพิ่มนัดหมายและเหตุการณ์ตลอดทั้งวันบนปฏิทิน SharePoint เพียงแค่คุณเพิ่มสิ่งเหล่านั้นบนปฏิทิน Outlook ของคุณ

 1. เปิดปฏิทิน SharePoint ใน Outlook บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกชนิดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  คุณยังสามารถสร้างเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร แม้ว่ารูปแบบของกิจวัตรแบบกำหนดเองบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในปฏิทิน SharePoint

 2. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่คุณทำปกติใน Outlook

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากรายการระหว่างปฏิทิน SharePoint ของคุณกับปฏิทิน Outlook ส่วนบุคคลของคุณ หรือคุณสามารถคัดลอกและวางรายการเหล่านั้น

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ปฏิทินอื่น ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาปฏิทิน จาก นั้นคลิกลบชื่อของโฟลเดอร์ปฏิทิน

 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้เอาปฏิทินออกจาก Outlook เท่านั้น ไม่ใช่จากไซต์ SharePoint

ปฏิทิน SharePoint สามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลสามารถเพิ่มรายการปฏิทิน โดยการส่งอีเมล ถ้าไซต์และปฏิทินของคุณจะเปิดใช้งานเนื้อหาที่ได้รับผ่านทางอีเมล

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังปฏิทินบนไซต์ SharePoint คุณสามารถทำงานกับการเรียกประชุมนั้นได้เช่นเดียวกับที่คุณทำงานกับเหตุการณ์อื่นในปฏิทินของคุณบนไซต์ SharePoint อย่างไรก็ตาม ปฏิทินบนไซต์ SharePoint จะไม่ได้ส่งการปรับปรุงไปยังผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เมื่อต้องการส่งรายการปฏิทิน ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมาย โดยใช้ Outlook ตามที่คุณทำเป็นปกติ ในถึง หรือสำเนาถึง กล่องของการเรียกประชุม เพิ่มอยู่ของปฏิทิน SharePoint หรือถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณได้รวมปฏิทิน เพิ่มอยู่อีเมของกลุ่ม SharePoint แทน

ปฏิทินสามารถตั้งค่าไปยัง ได้รับสิ่งที่แนบมาไปยังรายการ ด้วยอีเมล เมื่อต้องการรวมสิ่งที่แนบมาพร้อมกับข้อมูลในรายการของคุณ แนบไฟล์การเรียกประชุมของคุณ ตามที่คุณทำเป็นปกติ

ก่อนที่คุณสามารถส่งอีเมลปฏิทิน คุณต้องทราบ ว่าปฏิทินถูกตั้งค่าให้รับอีเม และ ถ้าในกรณีนี้ อยู่ด้วยได้

เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เพื่อรับอยู่อีเมสำหรับปฏิทิน:

 • มองหาในสมุดรายชื่อ ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่มี คุณสามารถรับจากบุคคลที่ตั้งค่าปฏิทิน แล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถได้อย่างง่ายดายหาได้ในภายหลัง

 • ดูคำอธิบายของปฏิทินของคุณ ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้ชื่อเรื่องของปฏิทิน เจ้าของไซต์ของคุณอาจเพิ่มอยู่อีเมลปฏิทินไปยังคำอธิบายของ

 • ดูการตั้งค่าอีเมลของรายการ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการดูการตั้งค่าปฏิทิน:

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดปฏิทินบนไซต์ SharePoint ของคุณ

   ถ้าไม่ปรากฏชื่อปฏิทินของคุณ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อปฏิทินของคุณ

  2. บนแท็บ ปฏิทิน ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

   ถ้าเปิดใช้งานปฏิทินจะได้รับอีเมล อยู่ปรากฏภายใต้ข้อมูลรายการ ที่อยู่ถัดจากที่อยู่อีเมล

องค์กรของคุณอาจใช้กลุ่ม SharePoint ซึ่งช่วยให้สมาชิกการส่งจดหมายไปยังอีกคนหนึ่ง อยู่ของกลุ่ม SharePoint สามารถประกอบด้วยอยู่ของปฏิทินเพื่อที่ว่าเมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังสมาชิกของกลุ่ม รายการจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน SharePoint ของคุณโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้อยู่ของกลุ่ม SharePoint สำหรับปฏิทิน

คุณสามารถแสดงและปรับปรุงปฏิทิน SharePoint เช่นเดียวกับที่คุณทำในปฏิทิน Outlook ของคุณ

คุณสามารถแสดงปฏิทินจากไซต์ SharePoint เคียงข้างกันกับปฏิทิน Outlook แสดงการวางซ้อนปฏิทินประหนึ่งว่าเป็นปฏิทินเดียว และยังคัดลอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างปฏิทิน

เมื่อคุณเชื่อมต่อปฏิทิน SharePoint กับ Outlook 2007 ปฏิทินดังกล่าวจะปรากฏภายใต้ ปฏิทินอื่น ร่วมกับโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน เช่น ปฏิทินวันหยุดพักผ่อนของทีมและกำหนดการของโครงการ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการทำงานกับปฏิทินใดโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณคือ ปฏิทินเดียวจากไซต์ SharePoint ปฏิทิน SharePoint หลายอัน (ถ้าคุณมี) หรือปฏิทิน Outlook

ปฏิทินจากไซต์ SharePoint ที่ปรากฏใน Outlook

ถ้าทีมของคุณเก็บกำหนดการของโครงการ การประชุม หรือวันหยุดพักผ่อนบนปฏิทิน SharePoint คุณสามารถแสดงปฏิทินของทีมพร้อมกันกับปฏิทินส่วนบุคคลของคุณและตรวจหาข้อขัดแย้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกรายการไปมาโดยไม่ต้องออกจาก Outlook

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้เปิดปฏิทินบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาตำแหน่งปฏิทินของคุณ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อปฏิทินของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook

  การเชื่อมต่อปฏิทินจากไซต์ SharePoint กับ Outlook

 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมต่อปฏิทิน SharePoint กับ Outlook ให้คลิก ใช่

  ใน Outlook ใน ปฏิทิน ปฏิทิน SharePoint จะถูกเพิ่มภายใต้ ปฏิทินอื่น ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทิน SharePoint และปฏิทิน Outlook เริ่มต้นของคุณ ปฏิทินทั้งสองจะปรากฏด้วยกันในมุมมองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน

คุณสามารถวางซ้อนปฏิทิน SharePoint ด้วยปฏิทิน Outlook หรือปฏิทิน SharePoint อื่น เพื่อให้คุณสามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นว่าวันหยุดพักผ่อนใดบนปฏิทินวันหยุดพักผ่อนของทีม SharePoint ขัดแย้งกับการประชุมที่คุณต้องการจัดกำหนดการในปฏิทิน Outlook ของคุณ

เมื่อต้องการวางซ้อนปฏิทิน SharePoint กับปฏิทินอื่น ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อปฏิทินไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อในปฏิทิน SharePoint กับ Outlookในบทความนี้

ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน SharePoint จะเปิดในมุมมอง ปฏิทิน ภายใต้ ปฏิทินอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งจะปรากฎเป็นปฏิทินเพิ่มเติมที่อยู่ติดกับปฏิทินเริ่มต้นในมุมมองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน แต่คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินอื่นที่คุณไม่ต้องการดูได้

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นจนกว่าปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อนจะแสดง

  แต่ละปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นทางขวาของปฏิทินที่แสดงแล้ว

 2. บนการแท็บปฏิทิน แท็บของปฏิทินจากไซต์ SharePoint คลิกลูกศร รูปปุ่ม

  ลูกศรจะเปลี่ยนสีเมื่อคุณชี้ไปที่หรือคลิกลูกศรดังกล่าว เมื่อคุณคลิกลูกศร แท็บจะย้ายไปทางซ้าย ขณะนี้ปฏิทินอยู่ในโหมดวางซ้อน

  แท็บของสองปฏิทินในโหมดวางซ้อน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นลงในการวางซ้อน ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากการวางซ้อน ให้คลิกลูกศรบนแท็บในปฏิทินที่วางซ้อน ลูกศรจะชี้ออกจากปฏิทินที่ถูกวางซ้อน

คุณสามารถเพิ่มการนัดหมายและเหตุการณ์ตลอดวันลงในปฏิทิน SharePoint ของคุณ ในลักษณะเดียวกับที่คุณเพิ่มลงในปฏิทิน Outlook โปรดดูการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการนัดหมายและเหตุการณ์ตลอดวันในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: การเรียกประชุมไม่สามารถใช้งานได้ในปฏิทิน SharePoint ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมประชุมจะไม่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อเหตุการณ์ในปฏิทิน SharePoint เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน SharePoint โดยใช้Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อปฏิทินไปยัง Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อในปฏิทิน SharePoint กับ Outlookในบทความนี้

ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน SharePoint จะเปิดในมุมมอง ปฏิทิน ภายใต้ ปฏิทินอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งจะปรากฎเป็นปฏิทินเพิ่มเติมที่อยู่ติดกับปฏิทินเริ่มต้นในมุมมองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน แต่คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทินอื่นที่คุณไม่ต้องการดูได้

 1. ถ้าไม่มีการแสดงปฏิทินของคุณ ให้คลิก ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. ภายใต้ ปฏิทินอื่น ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปฏิทิน SharePoint

 3. ถ้าคุณกำลังแสดงปฏิทิน SharePoint เคียงข้างกันกับปฏิทิน Outlook ของคุณ ให้คลิกในหนึ่งเซลล์ในปฏิทิน SharePoint ถ้าไม่ใช่ปฏิทินที่ใช้งานอยู่แล้ว

  ชื่อเรื่องของปฏิทินที่ใช้งานอยู่จะมืดกว่าชื่อเรื่องของปฏิทินอื่น

 4. บนเมนู การกระทำ ให้คลิกชนิดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม เช่น การนัดหมายใหม่ หรือ สร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร แม้ว่ารูปแบบของกิจวัตรแบบกำหนดเองบางรูปแบบไม่มีอยู่ในปฏิทิน SharePoint

 5. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่คุณทำปกติสำหรับ Outlook

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากรายการระหว่างปฏิทิน SharePoint ของคุณกับปฏิทิน Outlook ส่วนบุคคลของคุณ หรือคุณสามารถคัดลอกและวางรายการเหล่านั้น

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ปฏิทินอื่น ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาปฏิทิน แล้ว คลิ กลบชื่อของโฟลเดอร์ปฏิทิน บนเมนูทางลัด

 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้เอาปฏิทินออกจาก Outlook เท่านั้น ไม่ใช่จากไซต์ SharePoint

สามารถตั้งค่าปฏิทิน SharePoint เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเพิ่มรายการปฏิทินด้วยการส่งอีเมล ถ้าไซต์และปฏิทินของคุณถูกเปิดใช้งานเพื่อรับเนื้อหาทางอีเมล

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังปฏิทินบนไซต์ SharePoint คุณสามารถทำงานกับการเรียกประชุมนั้นได้เช่นเดียวกับที่คุณทำงานกับเหตุการณ์อื่นในปฏิทินของคุณบนไซต์ SharePoint อย่างไรก็ตาม ปฏิทินบนไซต์ SharePoint จะไม่ได้ส่งการปรับปรุงไปยังผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม คุณต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ก่อนคุณสามารถส่งอีเมลไปยังปฏิทิน คุณต้องทราบว่าปฏิทินได้รับการตั้งค่าให้รับอีเมลหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น ให้รับที่อยู่

 1. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เพื่อได้ที่อยู่อีเมลสำหรับปฏิทิน

  • มองหาในสมุดรายชื่อ ถ้าที่อยู่อีเมลไม่อยู่ที่นั่น คุณสามารถได้จากคนที่ตั้งค่าปฏิทิน บุคคลเหล่านั้นสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการที่ติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง

  • แสดงคำอธิบายปฏิทินของคุณซึ่งปรากฏใต้ชื่อเรื่องของปฏิทิน เจ้าของไซต์อาจเพิ่มที่อยู่อีเมลของปฏิทินลงในคำอธิบายแล้ว

  • แสดงการตั้งค่าค่าอีเมลของรายการ ถ้ามีสิทธิ์แสดงการตั้งค่าปฏิทินดังนี้

   1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดปฏิทินบนไซต์ SharePoint ของคุณ
    ถ้าชื่อของปฏิทินของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ แล้ว คลิกชื่อของปฏิทินของคุณ

   2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ
    ถ้าเปิดใช้งานในปฏิทินให้รับอีเมล อยู่ปรากฏภายใต้ข้อมูลรายการ ถัดจากที่อยู่อีเมลที่

  • ใช้ที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePointของคุณเพื่อส่งรายการปฏิทินในอีเมล เข่น การเรียกประชุมหรือการนัดหมาย องค์กรของคุณอาจมีรายการอีเมลของตนเอง เรียกว่ากลุ่ม SharePoint ซึ่งช่วยให้สมาชิกขององค์กรส่งจดหมายถึงกันและกัน ที่อยู่ของกลุ่ม SharePoint มีที่อยู่ปฏิทินของคุณได้ เพื่อที่ว่าเมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังสมาชิกของกลุ่ม รายการจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน SharePoint ของคุณโดยอัตโนมัติ

 2. เมื่อต้องการส่งรายการปฏิทิน ให้ส่งการเรียกประชุมหรือการนัดหมายโดยใช้ Outlook ตามที่คุณทำปกติ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าปฏิทินเพื่อรับสิ่งที่แนบไปกับรายการทางอีเมล เมื่อต้องการรวมสิ่งที่แนบกับข้อมูลในรายการ ให้แนบแฟ้มไปกับการเรียกประชุมของคุณตามที่คุณทำปกติ

 3. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของการเรียกประชุม ให้เพิ่มที่อยู่ของปฏิทิน หรือถ้ากลุ่ม SharePoint ของคุณมีปฏิทินแล้ว ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลของกลุ่ม SharePoint แทน

 4. คลิก ส่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×