การแสดงและซ่อนแกนในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ซ่อนแอแกน ซ่อนป้ายชื่อและเครื่องหมายขีดบนแกน แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัทไม่มีแกน

  1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ตัวเืลือกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ แกน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแกนที่คุณต้องการแสดง

    ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแกนที่คุณต้องการซ่อน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×