การแสดงและซ่อนตารางข้อมูลในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางข้อมูลสามารถแสดงในบรรทัด พื้นที่ คอลัมน์ และแผนภูมิแท่ง ในแผนภูมิแท่ง ตารางข้อมูลแทนแกนของแผนภูมิ แต่ถูกจัดชิดไปยังแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มตารางข้อมูล.

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ตารางข้อมูล

  3. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลแผนภูมิในเส้นตารางที่ด้านล่างของแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตารางข้อมูล

    เมื่อต้องการซ่อนตารางข้อมูล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแนบตารางข้อมูลในแกนประเภทในแผนภูมิสามมิติ ให้คลิก มุมมองสามมิติ บนเมนู แผนภูมิ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดแกนให้ตั้งฉาก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×