การแสดงและซ่อนตารางข้อมูลในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางข้อมูลสามารถแสดงในบรรทัด พื้นที่ คอลัมน์ และแผนภูมิแท่ง ในแผนภูมิแท่ง ตารางข้อมูลแทนแกนของแผนภูมิ แต่ถูกจัดชิดไปยังแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มตารางข้อมูล.

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ตารางข้อมูล

  3. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลแผนภูมิในเส้นตารางที่ด้านล่างของแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตารางข้อมูล

    เมื่อต้องการซ่อนตารางข้อมูล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแนบตารางข้อมูลในแกนประเภทในแผนภูมิสามมิติ ให้คลิก มุมมองสามมิติ บนเมนู แผนภูมิ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดแกนให้ตั้งฉาก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×