ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแสดงและจัดการวัตถุโดยใช้บานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถกำหนดประเภทและกลุ่มของวัตถุในบานหน้าต่างนำทางได้เอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซ่อนวัตถุ กลุ่ม หรือแม้แต่ทั้งบานหน้าต่างนำทางได้ด้วย Access ได้ให้ประเภทต่างๆ มากมายซึ่งคุณสามารถใช้ได้เลยทันที และนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

เคล็ดลับ:  กด F11 เพื่อแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: บานหน้าต่างนำทางจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้แอป Access บนเว็บหรือฐานข้อมูลเว็บในเบราว์เซอร์ แม้ว่าคุณจะสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางในแอป Access บนเว็บที่เปิดใน Access ได้ก็ตาม แต่ก็จะมีชุดฟีเจอร์แบบจำกัด ได้แก่ การแสดงผล การเรียงลำดับ และการค้นหาวัตถุฐานข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

เลือกประเภทในบานหน้าต่างนำทาง

แสดงและเรียงลำดับวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

ค้นหาวัตถุในฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง

สร้างและปรับเปลี่ยนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

เพิ่มวัตถุลงในกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

ลบและคืนค่าทางลัดในกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

ซ่อนวัตถุและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

ยกเลิกการซ่อนวัตถุและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

ภาพรวม

บานหน้าต่างนำทางเป็นวิธีหลักที่คุณใช้ดูและเข้าถึง วัตถุฐานข้อมูล ทั้งหมดของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ในตอนที่คุณเปิดฐานข้อมูลใน Access บานหน้าต่างนำทางจะปรากฏขึ้นที่ฝั่งซ้ายของเวิร์กสเปซ

การปรับบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทางได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนแปลงความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

วางตัวชี้เมาส์ไว้ตรงขอบขวาของบานหน้าต่างนำทาง เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสองหัว ให้ลากขอบขวาเพื่อเพิ่มหรือลดความกว้าง

เปิดและปิดบานหน้าต่างนำทาง

คลิก ปุ่ม เปิด/ปิด แถบปรับขนาด ปุ่มเปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access หรือกด F11 เพื่อเปิดและปิดบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทาง แสดงทั้งที่ปิดอยู่และเปิดอยู่

การใช้วัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้วัตถุใดๆ ก็ตามในบานหน้าต่างนำทางได้ด้วยการดับเบิลคลิกที่วัตถุนั้น ถ้าคุณคลิกขวาที่วัตถุ คุณจะเห็นเมนูทางลัดที่ให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่น การเปิดวัตถุในมุมมองออกแบบ

ประเภทและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุต่างๆ ในฐานข้อมูลให้เป็นกลุ่มและประเภทได้ กลุ่มจะช่วยให้คุณจัดเรียงและเชื่อมโยงวัตถุต่างๆ ในบานหน้าต่างนำทาง และประเภทจะช่วยให้คุณจัดเรียงและเชื่อมโยงกลุ่มได้

บานหน้าต่างนำทาง

ตัวอย่างเช่น ในรูปก่อนหน้า การนำทางงาน คือประเภท ส่วน งาน ที่ติดต่อ และ วัตถุสนับสนุน คือกลุ่ม

เมื่อคุณเลือกประเภท รายการต่างๆ จะถูกจัดเรียงเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในประเภทนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกประเภท ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง รายการต่างๆ จะถูกจัดเรียงเป็นหนึ่งกลุ่มต่อตาราง โดยที่แต่ละกลุ่มจะมีทางลัดไปยังวัตถุทั้งหมดที่ใช้ตารางนั้น ได้แก่ คิวรี ฟอร์ม รายงาน และอื่นๆ ถ้าวัตถุใช้ตารางมากกว่าหนึ่งตาราง วัตถุจะปรากฏอยู่ในกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน

ด้านบนของหน้า

เลือกประเภทในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ ประเภทที่แสดงตามค่าเริ่มต้นคือ ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคือ ตารางทั้งหมด ทุกๆ ฐานข้อมูลยังมีประเภทที่ชื่อ กำหนดเอง ด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างมุมมองแบบกำหนดเองให้กับวัตถุของคุณได้ นอกจากนี้ Access ยังให้ประเภทที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอีกสองประเภทซึ่งคุณสามารถเลือก เพื่อให้คุณแสดงวัตถุได้ในแบบที่คุณต้องการ

ประเภท

คำอธิบาย

ชนิดของวัตถุ

ดูวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล เรียงลำดับตามชนิดของวัตถุ

วันที่สร้าง

และ

วันที่ปรับเปลี่ยน

ค้นหาวัตถุที่สร้างหรือมีการปรับเปลี่ยน ณ วันใดวันหนึ่ง หรือในช่วงของวันที่ คุณสามารถกรองตาม วันนี้ หรือ วันที่ทั้งหมด ได้ ประเภทเหล่านี้จะแสดงวัตถุในลำดับจากมากไปหาน้อยจากวันที่สร้างหรือวันที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

บานหน้าต่างนำทางแสดงตารางภายในกลุ่มและวัตถุที่สัมพันธ์กับแต่ละตาราง

แต่ละประเภทที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าจะมีกลุ่มรวมที่มีวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้นอยู่ คุณสามารถค้นหากลุ่มรวมของประเภทได้อย่างง่ายดายด้วยการมองหาคำว่า ทั้งหมด ที่อยู่หน้าชื่อกลุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกประเภท ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง กลุ่มรวมจะมีชื่อว่า ตารางทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

แสดงและเรียงลำดับวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถเลือกให้วัตถุในฐานข้อมูลแสดงในแบบที่คุณต้องการได้ในบานหน้าต่างนำทาง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้วันที่สร้างหรือวันที่ปรับเปลี่ยนแสดงร่วมกับวัตถุ หรือให้วัตถุแสดงเป็นไอคอนหรือรายการก็ได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะเรียงลำดับวัตถุต่างๆ ในบานหน้าต่างนำทางตามชนิดของวัตถุในลำดับตัวอักษร แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนการเรียงลำดับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย ในการกำหนดลักษณะสำหรับการแสดงและการเรียงลำดับวัตถุ ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทางเพื่อแสดงเมนูทางลัด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการแสดงของวัตถุ ให้ชี้ไปที่ แสดงตาม แล้วคลิก รายละเอียดไอคอน หรือ รายการ

  • เมื่อต้องการดูกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดในฐานข้อมูล ให้คลิก แสดงกลุ่มทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการเรียงของบานหน้าต่างนำทาง ให้ชี้ไปที่ เรียงลำดับตาม แล้วเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับด้วยตนเองและกำหนดลำดับการแสดงผลเอง ให้คลิก เรียงลำดับตาม แล้วคลิก เอาการเรียงลำดับอัตโนมัติออก

ด้านบนของหน้า

ค้นหาวัตถุในฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง

ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความในกล่อง ค้นหา Access จะค้นหาภายในประเภทเพื่อหากลุ่มใดๆ ที่มีวัตถุหรือทางลัดไปยังวัตถุที่ตรงกับคำที่คุณใช้ค้นหา กลุ่มใดๆ ก็ตามที่ไม่มีวัตถุหรือทางลัดไปยังวัตถุที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาจะถูกยุบลง

หมายเหตุ: Access จะค้นหาวัตถุเฉพาะในประเภทและกลุ่มที่กำลังแสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทางในขณะนั้นเท่านั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงในทั้งฐานข้อมูล ให้เลือกประเภทที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วประเภทใดประเภทหนึ่งในบานหน้าต่างนำทาง เช่น ตารางและมุมมองที่เกี่ยวข้อง หรือ ชนิดของวัตถุ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะเห็นกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทาง

ใช้กล่องการค้นหาเพื่อค้นหาวัตถุฐานข้อมูลหรือทางลัด

 1. ถ้ามองไม่เห็นช่อง ค้นหา ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น คลิก แถบค้นหา

 2. พิมพ์ชื่อเต็มหรือบางส่วนของชื่อของวัตถุหรือทางลัดในช่อง แถบค้นหา

  แถบค้นหาในบานหน้าต่างนำทาง

  ขณะที่คุณพิมพ์อักขระ Access จะค้นหาและกำจัดหัวข้อกลุ่มใดๆ ที่ไม่มีรายการที่ตรงกับคำค้นหา

 3. เมื่อต้องการค้นหาอื่นๆ อีก ให้คลิก ล้างสตริงการค้นหา ปุ่มล้างสตริงการค้นหา หรือกด BACKSPACE เพื่อลบอักขระ จากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: เมื่อคุณล้างกล่อง แถบค้นหา บานหน้าต่างนำทางจะแสดงวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

สร้างและปรับเปลี่ยนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  ส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในแอป Access บนเว็บ

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยไม่ใช้เทมเพลต ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ฐานข้อมูลนั้นจะมีประเภท กำหนดเอง ซึ่งจะแสดงหนึ่งกลุ่มที่มีวัตถุทั้งหมดที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองนี้ สร้างกลุ่มแบบกำหนดเองในประเภทนี้ได้เพิ่มเติม และกำหนดวัตถุต่างๆ ให้กับกลุ่มเหล่านั้นได้ ตัวเลือกการเรียงลำดับตามค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มต่างๆ คือ ตารางทั้งหมด

เมื่อคุณดูประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองจากบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นทางลัดไปยังวัตถุเสมอ ทางลัดสามารถบ่งบอกได้จากลูกศรขนาดเล็กที่อยู่ถัดกับมุมล่างซ้ายของไอคอนวัตถุ

ทางลัดในมุมมองประเภทแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณเปิดทางลัด คุณจะเปิดวัตถุที่ทางลัดนั้นชี้ไปถึง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบทางลัด Access จะไม่ลบวัตถุในฐานข้อมูลที่ทางลัดนั้นชี้ไปถึง คุณยังสามารถซ่อนและเปลี่ยนชื่อทางลัดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางลัดชี้ไปถึงในฐานข้อมูลนั้น

วิธีหนึ่งที่จะกำหนดวัตถุในฐานข้อมูลได้เอง คือการสร้างประเภทแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองได้เมื่อคุณต้องการสร้างฟอร์มที่มีชนิดปุ่มหรือลิงก์ต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางในฐานข้อมูลนั้น เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมา ประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างนี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลอื่นได้ คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองได้ด้วยการเปลี่ยนชื่อประเภท กำหนดเอง ที่ Access มีให้ตามค่าเริ่มต้น หรือด้วยการสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ การจำกัดจำนวนของประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในฐานข้อมูลของคุณจะช่วยทำให้หาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มแบบกำหนดเองได้ แต่คุณจะไม่สามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

ขอแนะนำให้ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เพื่อสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบนี้จะแสดงรายการประเภททั้งหมดที่ได้กำหนดเอาไว้ในฐานข้อมูลและแสดงกลุ่มของประเภทที่ได้เลือกไว้

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมาใหม่ กลุ่มที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย และ กลุ่มกำหนดเอง 1 จะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับประเภทนั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะไม่ใส่วัตถุใดๆ ไว้ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย แต่วัตถุทั้งหมดในประเภทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะแสดงอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทางแทน

 1. เมื่อต้องการสร้างประเภทใหม่ ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก เพิ่มรายการ

  ประเภทใหม่จะปรากฏขึ้นภายใต้ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. ให้พิมพ์ ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

เปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

ถ้ามีประเภทแบบกำหนดเองที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทนั้นแทนการเพิ่มประเภทแบบกำหนดเองขึ้นใหม่

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ให้กับประเภท แล้วกด ENTER

หลังจากที่คุณสร้างหรือเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมา คุณจะต้องสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองภายใต้แต่ละประเภทแบบกำหนดเอง

Access จะสร้างกลุ่ม กลุ่มกำหนดเอง 1 และ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ขึ้นมาโดยอัตโนมัติภายใต้แต่ละประเภทที่สร้างขึ้นมาใหม่ วัตถุที่ไม่ได้รับการกำหนดเข้ากับกลุ่มจะถูกใส่เข้าในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองขึ้นมาใหม่หรือจะเปลี่ยนชื่อกลุ่ม กลุ่มกำหนดเอง 1 ให้มาเป็นชื่อที่คุณต้องการก็ได้

สร้างกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

 1. เมื่อต้องการสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ กลุ่มสำหรับชื่อประเภท ให้คลิก เพิ่มกลุ่ม

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วกด ENTER

เปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเอง ให้คลิกขวาที่เมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ภายใต้ จัดกลุ่มสำหรับ ชื่อประเภท ให้คลิกกลุ่มแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

 3. ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วกด ENTER

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองในประเภทแบบกำหนดเองได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือย้ายวัตถุต่างๆ เช่น ตาราง ไปไว้ในกลุ่มแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มวัตถุลงในกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  ส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในแอป Access บนเว็บ

คุณสามารถเพิ่มวัตถุเข้ากับกลุ่มแบบกำหนดเองได้ในหลายวิธี เช่น วิธีลากวัตถุเพื่อสร้างทางลัด วิธีคัดลอกแล้ววาง และวิธีนำเข้าวัตถุมาจากแหล่งภายนอก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะตัดวัตถุออกจากกลุ่ม โปรดทราบไว้ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ เราไม่แนะนำให้ตัดวัตถุเนื่องจากฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ต่างๆ ซึ่งทำงานร่วมกัน และถ้าลบวัตถุออกจากชุดของคอมโพเนนต์นั้น หน้าที่การใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลนั้นอาจเสียหายได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือย้ายวัตถุในฐานข้อมูลไปไว้ในกลุ่มแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกกลุ่มแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 • ภายใต้ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเพิ่มหรือย้าย

 • คลิก เพิ่มในกลุ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิกกลุ่มแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวัตถุเข้าไป

การคัดลอกและวางวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 • คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการวางวัตถุนั้นลงไป ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก วาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางวัตถุนั้นลงในบานหน้าต่างนำทางของอีกฐานข้อมูล Access ที่เปิดอยู่ก็ได้

การนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลอื่นหรือการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ (เช่น ไฟล์ข้อความและเวิร์กบุ๊ก Microsoft Office Excel) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มวัตถุต่างๆ ลงในฐานข้อมูลของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำเข้าข้อมูลจากภายนอก ให้ดูที่ลิงก์ต่างๆ ในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ลบและคืนค่าทางลัดในกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  ส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในแอป Access บนเว็บ

ในตอนที่คุณดูวัตถุต่างๆ แบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง จริงๆ แล้วคุณกำลังดูทางลัดที่จะไปยังวัตถุเหล่านั้น ไอคอนวัตถุพร้อมกับลูกศรขนาดเล็กที่อยู่ติดกับมุมล่างซ้ายของไอคอนจะบ่งชี้ว่าเป็นทางลัดหรือตัวชี้เพื่อไปยังวัตถุนั้น

ทางลัดในมุมมองประเภทแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณลบหรือเอาทางลัดออกจากบานหน้าต่างนำทาง คุณเพียงแต่เอาตัวชี้ไปยังวัตถุนั้นออก ไม่ได้เป็นการเอาวัตถุนั้นออกจากฐานข้อมูล เมื่อเอาทางลัดของวัตถุนั้นออกจากกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง การอ้างอิงไปยังวัตถุนั้นจะถูกเอาออกจากกลุ่มแบบกำหนดเอง และวัตถุนั้นจะปรากฏอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง

 • เมื่อต้องการเอาทางลัดออก ให้คลิกขวาที่วัตถุในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก เอาออก

 • เมื่อต้องการคืนค่าทางลัดของวัตถุนั้น ให้ลากวัตถุนั้นจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่กลุ่มแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณจะสามารถลบ (ซึ่งก็คือการเอาออกอย่างถาวร) กลุ่มที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและกลุ่มแบบกำหนดเองได้ แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในฐานข้อมูลได้ ฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ต่างๆ ซึ่งทำงานร่วมกัน และถ้าลบวัตถุออกจากชุดของคอมโพเนนต์นั้น หน้าที่การใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลนั้นอาจเสียหายได้

ด้านบนของหน้า

ซ่อนวัตถุและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  ส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในแอป Access บนเว็บ

การซ่อนวัตถุหรือกลุ่มสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการลบได้เมื่อไม่ได้ใช้วัตถุหรือกลุ่มนั้น หรือคุณต้องการที่จะจำกัดการเข้าถึงวัตถุหรือกลุ่มนั้น การซ่อนวัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ในขณะที่การลบวัตถุหรือกลุ่ม (แม้ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นรายการที่ซ้ำกันก็ตาม) สามารถทำให้หน้าที่การใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของฐานข้อมูลเสียหายได้

เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหรือกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุ ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ซ่อนในกลุ่มนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนทั้งกลุ่ม ให้คลิกขวาที่กลุ่ม แล้วคลิก ซ่อน

เมื่อต้องการซ่อนวัตถุหรือกลุ่มที่ปรากฏเป็นสีจางในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการซ่อนวัตถุและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  ส่วนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในแอป Access บนเว็บ

เมื่อต้องการแสดงวัตถุหรือกลุ่มที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ต้องการให้เข้าถึง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าวัตถุและกลุ่มที่ซ่อนอยู่ปรากฏเป็นสีจางในบานหน้าต่างนำทางแสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งาน เมื่อต้องการให้วัตถุหรือกลุ่มที่ปรากฏเป็นสีจางเหล่านี้ใช้งานได้จากบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานวัตถุ ให้คลิกขวาที่วัตถุนั้น แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนในกลุ่มนี้

 • เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนกลุ่ม ให้คลิกขวาที่กลุ่มนั้น จากนั้นคลิก ยกเลิกการซ่อน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×