การแสดงและกระจายงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่องานนำเสนอของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่คุณจะทำเป็นต่อไปจะขึ้นกับว่า ใครจะเป็นผู้นำเสนอ จะนำเสนอไปที่ใด และจะใช้อุปกรณ์อะไร โดยพิจารณาว่า

  • จะนำเสนองานบนคอมพิวเตอร์ที่สร้างงานนำเสนอนั้นหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือจะแสดงผ่านแผ่นซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  • ถ้างานนำเสนอเป็นแบบสด คุณหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้แสดงงานนำเสนอนั้น หรือจะกำหนดให้โปรแกรมดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง

คลิกที่ชื่อของบทความด้านล่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงและกระจายงานนำเสนอ

ออกอากาศงานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมระยะไกล

เขียนสไลด์ลงในดีวีดี

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

เปิด หรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์อื่น

แพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

พิมพ์สไลด์ของคุณหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอของคุณ

บันทึก และกำหนดเวลาคำบรรยายและตัวชี้เคลื่อนไหวในงานนำเสนอ

ส่งเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ไปยัง Word สำหรับการพิมพ์

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

ใช้อีเมลเพื่อส่งงานนำเสนอหรือลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

ใช้ไลบรารีสไลด์เพื่อแชร์ และใช้เนื้อหาของสไลด์ PowerPoint 2010

มุมมองผู้นำเสนอคืออะไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×