การแสดงเว็บเพจบนเพจ SharePoint ด้วยการเพิ่ม Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจเพื่อแสดงเว็บเพจ แฟ้ม หรือโฟลเดอร์บนเพจ SharePoint ได้ คุณสามารถป้อนการเชื่อมโยงหลายมิติ เส้นทางแฟ้ม หรือเส้นทางโฟลเดอร์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจได้เฉพาะในเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

 • การแสดงแฟ้มหรือโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

ในบทความนี้

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

ลักษณะที่ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ แสดงเว็บเพจภายในเพจ SharePoint

เพิ่ม Web Part ลงในเพจ

การระบุเว็บเพจ โฟลเดอร์ หรือแฟ้ม (กำหนดคุณสมบัติเอง)

การกำหนดค่าคุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

<legacyBold>คุณสมบัติ</legacyBold>

<legacyBold>คุณสมบัติ</legacyBold>

ขั้นสูง

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจเพื่อแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • แหล่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นรายการโปรดในส่วนสรุปข่าวโดยเฉพาะของเพจ SharePoint

 • รายการของแฟ้มกลุ่มงานที่กำลังใช้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูเป็นประจำ

 • เอกสารหรือกระดาษคำนวณที่ใช้บ่อย

ลักษณะที่ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ แสดงเว็บเพจภายในเพจ SharePoint

เนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงของ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจจะแยกจากเนื้อหาอื่นบนเพจโดยใช้องค์ประกอบ IFRAME ของ HTML องค์ประกอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบ HTML ใดๆ ที่แสดงเป็นเนื้อหาใน Web Part สำหรับตัวแสดงเพจนั้นจะไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบ HTML อื่นๆ บนเพจ ตัวอย่างเช่น เพจอาจมีองค์ประกอบ FORM ของ HTML อยู่แล้ว และเพจอาจแสดงได้อย่างไม่ถูกต้องถ้าเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงยังมีองค์ประกอบ FORM ของ HTML ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

Web Part สำหรับตัวแสดงเพจจะแสดงเนื้อหาไม่พร้อมเพรียงกับส่วนที่เหลือของเพจ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูและใช้ Web Part อื่นบนเพจได้ถ้าการเชื่อมโยงใช้เวลานานในการส่งกลับเนื้อหา

การเพิ่ม Web Part ลงในเพจ

เมื่อต้องการแก้ไขเพจ อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ของสมาชิกในกลุ่ม Designer สำหรับไซต์นั้น

 1. ออกจากหน้า บน ribbon ให้คลิกแท็บหน้า แล้ว คลิกคำสั่งแก้ไข
  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขเพจ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนหน้าในตำแหน่งที่คุณต้อง การเพิ่ม Web Part คลิกที่แท็บแทรก แล้ว คลิกWeb Part เพิ่มเติม
  คลิก Web Part เพิ่มเติม

 3. ภายใต้ประเภท เลือกประเภท เช่นสื่อและเนื้อหา เลือก Web Part ที่คุณต้องการเพิ่มลงในหน้า เช่นตัวแก้ไขเนื้อหา จากนั้น คลิเพิ่ม
  กล่องโต้ตอบ Web Part เพิ่มเติม

  เมื่อคุณเลือก Web Part จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Web Part ออก

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: 

  • ในSharePoint Foundation 2010 ตัวแสดงหน้า Web Part อยู่ในประเภทสื่อและเนื้อหา

  • ในMicrosoft SharePoint Server 2010 ตัวแสดงหน้า Web Part นี้ในประเภทการเขียน

การระบุเว็บเพจ โฟลเดอร์ หรือแฟ้ม (กำหนดคุณสมบัติเอง)

เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

 • ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่า Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ ใน Web Part สำหรับตัวแสดงเพจดังกล่าว ให้คลิก เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ชี้ไปที่ Web Part คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

คุณสมบัติของ Web Part จะแสดงในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสามารถใช้คำอธิบายต่อไปนี้เพื่อช่วยในการกำหนดค่าคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part ได้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

กลุ่ม เว็บเพจโฟลเดอร์ หรือ แฟ้ม

การระบุชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงเว็บเพจเป็นเนื้อหาของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า ตัวเลือกนี้จะใส่ Hypertext Transfer Protocol (http://) ในกล่องข้อความ การลิงก์ โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • โฟลเดอร์     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์

 • ไฟล์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเนื้อหาของไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากหรือเปิดข้างใน Web Part ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดไฟล์สนับสนุนการเปิดใช้งานไฟล์นั้นแบบอินไลน์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

การเชื่อมโยง

ระบุการเชื่อมโยงหลายมิติ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ:

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก เว็บเพจ คุณจะต้องป้อนการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกต้อง โพรโทคอลการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางแฟ้มได้

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก โฟลเดอร์ คุณจะต้องป้อนโฟลเดอร์ในเครื่องหรือบนเครือข่ายที่ถูกต้อง การแสดงโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

 • ถ้าก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ คุณเลือก แฟ้ม คุณต้องป้อนเส้นทางแฟ้มที่ถูกต้อง การแสดงแฟ้มจำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer คุณยังสามารถคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้มได้ด้วย

การกำหนดค่าคุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ต่างๆ จะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และคุณลักษณะขั้นสูงอื่นๆ คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part ได้ในบานหน้าต่างเครื่องมือ

หมายเหตุ: คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ปรากฏในเอกสารในส่วนนี้ ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

 • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติ หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างนี้ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • Web Part นักพัฒนาสามารถเลือกที่จะไม่แสดงการหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ นอกจากนี้ Web Part นักพัฒนาสามารถสร้าง และแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติแบบกำหนดเองเหล่านี้อาจไม่แสดงรายการอยู่ในส่วนลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง หรือขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าต้องการให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนเพจเมื่อผู้ใช้เปิดเพจหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น สถานะของกรอบจะตั้งค่าเป็น ปกติ และจะแสดง Web Part ทั้งหมด เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏเมื่อตั้งค่าสถานะเป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้ Web Part นั้นในการให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าว

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนบนเพจ Web Part จะไม่แสดงในรายการ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนเปล่าที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซนจะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่ม Web Part โซนว่างเปล่าที่เรียงลำดับจากบนลงล่างดัชนีโซนเป็น0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองที่ด้านล่างของโซน ดัชนีโซนนั้นเป็น1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปยังด้านบนของโซน พิมพ์0จากนั้น พิมพ์1สำหรับ Web Part แรกการ

หมายเหตุ: แต่ละ Web Part ในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบันอาจเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนนั้นด้วย

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้มีการแก้ไข ใน มุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part แฟ้มนั้นจะแสดงขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่อง Web Part

คำอธิบาย

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์นั้นสามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ

 2. ไม่มีโหมด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์นั้นสามารถทำได้ ผู้ใช้ไม่ต้องปิดหน้าต่างก่อนที่จะกลับสู่เว็บเพจ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

 3. นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: แม้ว่า Web Part สำหรับ Microsoft ASP.NET จะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อวิธีใช้ SharePoint เริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×