การแสดงเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การแสดงเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับจะช่วยให้ผู้อ่านเนื้อหาสามารถค้นหาเนื้อหาที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้เขียนเนื้อหา การจัดอันดับจะช่วยให้คุณเห็นได้ว่าหัวข้อใดที่เป็นที่นิยมของผู้อ่านมากกว่า

ในบทความนี้

ภาพรวม

เรียงลำดับหรือกรองเนื้อหาชั่วคราวโดยยึดตามการจัดอันดับ

สร้างมุมมองเพื่อกรอง หรือเรียงลำดับเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับ

แสดงระดับสูงจัดอันดับเอกสารบนเว็บเพจ

ภาพโดยรวม

เมื่อมีการเปิดใช้งานการจัดอันดับ ผู้ใช้สามารถเลือกการจัดอันดับด้วยดาวเพื่อแสดงว่าเอกสารใดที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุด หลังจากได้ผ่านช่วงระยะเวลาสำหรับการคำนวณการจัดอันดับแล้ว การจัดอันดับเฉลี่ยจะแสดงขึ้นถัดจากข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

ถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้เขียนเนื้อหา การจัดอันดับจะช่วยให้คุณเห็นได้ว่าหัวข้อใดที่เป็นที่นิยมของผู้อ่านมากกว่า ข้อมูลนี้อาจช่วยให้คุณหรือทีมงานของคุณวางแผนสำหรับเนื้อหาในอนาคตให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่านของคุณมากที่สุดได้

เมื่อมีการเพิ่มการจัดอันดับลงในรายการหรือไลบรารี คุณสามารถแสดงเนื้อหาโดยยึดตามระดับการจัดอันดับของเนื้อหานั้นได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถเรียงลำดับหรือกรองเนื้อหาแบบชั่วคราวในขณะที่กำลังดูรายการ สร้างมุมมองที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ในภายหลัง หรือเรียงลำดับหรือกรองเนื้อหาบนเว็บเพจได้

ก่อนที่ผู้ใช้สามารถจัดอันดับเนื้อหา การจัดอันดับจะถูกเปิดใช้งาน บนไซต์คอลเลกชันของคุณ จาก บนรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยเนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อทำให้ผู้ใช้การจัดอันดับเนื้อหา

การเรียงลำดับหรือกรองเนื้อหาแบบชั่วคราวโดยยึดตามการจัดอันดับ

ถ้าได้เปิดใช้งานการจัดอันดับแล้ว คุณสามารถเรียงลำดับหรือกรองเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังดูรายการหรือไลบรารีอยู่ เมื่อต้องการใช้กระบวนงานนี้ จะต้องมีการแสดงคอลัมน์การจัดอันดับในมุมมองปัจจุบันของรายการหรือไลบรารีของคุณ

การกรองโดยยึดตามการจัดอันดับ

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดรายการหรือไลบรารี ให้คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน หรือเรียกดูเพจที่มีรายการนั้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามการจัดอันดับเนื้อหา คลิกคอลัมน์การจัดอันดับ (0-5) เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง คลิกคอลัมน์อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการกรองโดยยึดตามการจัดอันดับเนื้อหา คลิกลูกศรถัดจากคอลัมน์จากการจัดอันดับ (0-5) แล้ว คลิ กหมายเลขจัดอันดับที่คุณต้องการ เช่น 5

ด้านบนของหน้า

การสร้างมุมมองเพื่อกรองหรือเรียงลำดับเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับ

คุณสามารถสร้างมุมมองที่กรองหรือเรียงลำดับเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับได้ เมื่อคุณสร้างมุมมอง คุณสามารถนำมุมมองกลับมาใช้ใหม่เมื่อคุณดูเนื้อหาในภายหลังได้ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการการตั้งค่าของรายการหรือไลบรารี คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าให้เป็น มุมมองสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถนำไปใช้ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการเรียงลำดับตามการจัดอันดับเนื้อหา และคุณทำรายการนี้ให้ดูเริ่มต้น บุคคลที่จะเห็นเนื้อหาด้านบนจัดอันดับตามค่าเริ่มต้นเมื่อผู้เยี่ยมชมรายการไลบรารี ถ้าคุณวางแผนที่จะกรองโดยยึดตามการจัดอันดับเนื้อหา คุณอาจไม่ต้องการทำรายการนี้ให้ดูเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณต้องการป้องกันบุคคลจากการดูเนื้อหาที่ถูกจัดอันดับล่างหรือเนื้อหาที่ยังไม่ได้ถูกอันดับ

 1. บนเปิดใช้ด่วน คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมองสำหรับ ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่บน Quick Launch คลิกการกระทำในไซต์,คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ แล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารี

 2. ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี แล้ว คลิ กสร้างมุมมอง
  สร้างมุมมอง

 3. คลิก มุมมองมาตรฐาน หรือมุมมองที่มีอยู่โดยยึดตามมุมมองมาตรฐาน

 4. ในกล่อง ชื่อมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ ถ้าคุณต้องการกำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองที่แสดงโดยค่าเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้รายอื่นดูรายการหรือไลบรารี ให้เลือก กำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น เฉพาะมุมมองสาธารณะเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีได้

 5. ในส่วน ผู้ชม ภายใต้ แสดงผู้ชม ให้เลือก สร้างมุมมองส่วนบุคคล หรือ สร้างมุมมองสาธารณะ ถ้า สร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งานอยู่ แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างมุมมองสาธารณะสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

 6. ในส่วน คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้มีอยู่ในมุมมอง และยกเลิกการเลือกคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการ ถัดจากคอลัมน์ที่เลือก ให้เลือกลำดับของคอลัมน์ในมุมมองจากรายการแบบหล่นลง

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามการจัดอันดับ ในส่วนการเรียงลำดับ เนื้อหาให้เลือกจัดอันดับ (0-5) ในการเรียงลำดับแรก โดยรายการที่มีคอลัมน์นี้ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับ โดยยึดตามเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่นหมายเลขของการจัดอันดับ เลือกคอลัมน์ที่ในแล้วเรียงลำดับตามคอลัมน์

  • เมื่อต้องการกรองเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับ ให้คลิก แสดงรายการเมื่อสิ่งต่อไปนี้เป็นจริงเท่านั้น ภายใต้ แสดงรายการเมื่อทำเป็นคอลัมน์ ให้เลือก การจัดอันดับ (0-5) จากนั้นเลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้ในการกรอง เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ ในกล่องใต้รายการนี้ ให้พิมพ์เลขที่คุณต้องการใช้ เช่น 3 หรือ 4

 8. คลิก ตกลง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การแสดงเอกสารที่ได้รับการจัดอันดับสูงบนเว็บเพจ

ถ้าเปิดใช้งานการจัดอันดับบนรายการหรือไลบรารี คุณจะสามารถแสดงมุมมองของเอกสารที่ได้รับการจัดอันดับสูงส่วนใหญ่ หรือรายการอื่นๆ บนเว็บเพจได้ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาที่ผู้ร่วมงานของเขาพบว่ามีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างง่ายดาย

การจัดอันดับใน Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

วิธีนี้ใช้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาในการแสดงเนื้อหาของไลบรารีที่ถูกเรียงลำดับโดยยึดตามการจัดอันดับของเนื้อหา ในแม่แบบศูนย์กลางเอกสาร Web Part เอกสารที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดจะได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว

 1. ออกจากหน้า บน ribbon คลิกแท็บหน้า แล้ว คลิ กคำสั่งแก้ไข
  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part

 3. ใน ribbon คลิกที่แท็บแทรก แล้ว คลิ กWeb Part คำสั่ง Web Part

 4. ภายใต้ประเภท คลิกRollup เนื้อหา ภายใต้Web Part คลิกแบบสอบถามเนื้อหา นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม Web Part ใหม่ปรากฏบนหน้า

 5. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ให้ทำดังต่อไปนี้
  ใน Web Part ให้คลิก เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ หรือ
  ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลง จากนั้นคลิก แก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะแสดงขึ้น

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ภายใต้ แหล่งที่มา ให้คลิก แสดงรายการจากรายการต่อไปนี้

 7. คลิก เรียกดู จากนั้นให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรายการหรือไลบรารีที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการแสดง แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก การนำเสนอ เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับการนำเสนอเนื้อหา

 9. ภายใต้ การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือก การจัดอันดับ (0-5) แล้วคลิก แสดงรายการจากมากไปหาน้อย

 10. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดจำนวนรายการที่จะแสดง แล้วป้อนจำนวนรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน Web Part การจำกัดจำนวนรายการที่จะแสดงจะป้องกันไม่ให้ Web Part ใช้พื้นที่ในเพจของคุณมากเกินไป

 11. ภายใต้ ลักษณะ ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการกำหนดวิธีแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเลือก ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และไอคอนเอกสาร ในรายการ ลักษณะรายการ เพื่อนำเสนอรายการตัวเลือกเอกสารที่สามารถสแกนได้

 12. ในส่วนลักษณะที่ปรากฏ พิมพ์ชื่อสำหรับ Web Part ของคุณในส่วนชื่อเรื่อง เช่นสูงสุดจัดอันดับเนื้อหา

 13. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการสำหรับ Web Part ของคุณ

 14. คลิก นำไปใช้ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิก ตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นและปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×