การแสดงเนื้อหาของเซลล์ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาของเซลล์บนแผ่นงานในรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความ คุณสามารถเชื่อมโยงรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความเข้ากับเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะแสดง

 1. ถ้าคุณไม่มีรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความอยู่ในแผ่นงานของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างขึ้น

  • เมื่อต้องการสร้างรูปร่างอัตโนมัติ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

   กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก

  • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดของกล่องข้อความตามที่คุณต้องการ

   Excel Ribbon Image

 2. บนแผ่นงาน ให้คลิกที่รูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เชื่อมโยงข้อมูลของเซลล์

 3. ในแถบสูตร ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 4. คลิกเซลล์บนแผ่นงานที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์บนแผ่นงานนี้ได้ โดยใส่ชื่อแผ่นงานตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 5. กด ENTER

  เนื้อหาของเซลล์จะถูกแสดงอยู่ในรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความที่คุณเลือก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้กระบวนงานนี้ได้ในรูปร่างอัตโนมัติชนิดการเขียน ชนิดเส้น หรือ ชนิดตัวเชื่อมต่อ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×