การแสดงเนื้อหาของเซลล์ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาของเซลล์บนเวิร์กชีตในรูปร่าง กล่องข้อความ หรือองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถลิงก์รูปร่าง กล่องข้อความ หรือองค์ประกอบแผนภูมิไปยังเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดง ใช้คำสั่ง รูปปุ่ม กล้อง คุณยังสามารถแสดงเนื้อหาของช่วงเซลล์ โดยลิงก์ไปยังช่วงเซลล์ไปยังรูปภาพ

เนื่องจากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ถูกลิงก์ไปยังวัตถุกราฟิก เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์นั้นโดยอัตโนมัติ ปรากฏในวัตถุกราฟิก

 1. ถ้าคุณไม่มีรูปร่างหรือกล่องข้อความในแผ่นงานของคุณ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรูปร่าง บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปร่าง ทางแล้ว คลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

   กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก

  • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดกล่องข้อความในขนาดของกล่องข้อความที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแผ่นงาน คลิกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาของเซลล์

 3. ในแถบสูตร พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 4. คลิกเซลล์บนแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์แผ่นงาน ใส่ชื่อแผ่นงาน แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น, = Sheet1 F2

 5. กด ENTER

  เนื้อหาของเซลล์จะแสดงในกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณเลือก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้กระบวนงานนี้ในการเขียน เส้น หรือตัวเชื่อมต่อรูปร่าง

 1. บนแผนภูมิ คลิกชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการลิงก์ไปยังเซลล์แผ่นงาน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกขณะนี้ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในแถบสูตร พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในกล่องชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ หรือข้อความในแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์แผ่นงาน ใส่ชื่อแผ่นงาน แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่นSheet1 F2

 4. กด ENTER

  เนื้อหาของเซลล์จะแสดงในชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความที่คุณเลือก

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ เพิ่มกล้อง รูปปุ่ม ลงในแถบเครื่องมือด่วน

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ เลือกกล้อง คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. เลือกช่วงของเซลล์

 3. บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกกล้อง รูปปุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งในเวิร์กชีตหรือแผนภูมิที่คุณต้องการให้รูปภาพของช่วงของเซลล์ที่แทรก

  เนื้อหาของช่วงของเซลล์จะแสดงในรูปภาพ

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบรูปภาพ หรือทำการดำเนินการอื่น ๆ คลิกขวารูปภาพ และเลือกคำสั่ง

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการคลิกคำสั่งรูปภาพ เพื่อเปลี่ยนสีเส้นขอบ หรือทำให้พื้นหลังโปร่งใส

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×