การแสดงเฉพาะชนิดแฟ้มรูปภาพหรือชนิดแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตั้งค่าเริ่มต้นใน Microsoft Office Picture Manager จะแสดงเฉพาะชนิดแฟ้มรูปภาพเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ทางลัดไปยังรูปภาพอาจมีเอกสาร Microsoft Word แต่คุณจะไม่เห็นแฟ้มเอกสารนั้นถูกแสดงในเนื้อหาของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้ Picture Manager แสดงชนิดของแฟ้มทั้งหมด

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แสดงรูปภาพเท่านั้น

ถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากคำสั่งนั้น Picture Manager ก็จะแสดงชนิดแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดในโฟลเดอร์ แต่ถ้ามีเครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากคำสั่งนั้น Picture Manager ก็จะแสดงชนิดแฟ้มรูปภาพในโฟลเดอร์เท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×