การแสดงหรือเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในไลบรารี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในไลบรารี Windows SharePoint Services จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ของไลบรารี นอกเหนือไปจากแฟ้มจริง ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้การติดตามและการจัดการงานของคุณง่ายดายขึ้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อมูลนี้ (ที่เรียกว่าคุณสมบัติ) จะมีชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ไลบรารีของคุณอาจถูกตั้งค่าเพื่อให้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดหรือเกี่ยวกับเฉพาะบางชนิดรายการในไลบรารี

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์สามารถเป็นสิ่งที่ต้องการได้ผ่านทางชนิดเนื้อหาซึ่งจะมีหลายรายการหรือไลบรารีสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าของไซต์ของคุณอาจระบุชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารที่เรียกว่า "รายงาน" ซึ่งต้องการชื่อของแผนกที่สร้างรายงานนั้น เป็นต้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์หรือโฟลเดอร์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์หรือโฟลเดอร์

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลง แล้วบนเมนู ให้คลิก แสดงคุณสมบัติ

 4. เมื่อคุณแสดงคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด เพื่อย้อนกลับไปยังไลบรารี

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลง แล้วบนเมนู ให้คลิก แก้ไขคุณสมบัติ

 4. เปลี่ยนข้อมูลที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อย้อนกลับไปยังไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×