การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้งใน PowerPoint เป็นด้วยภาพเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางข้อความและสไลด์วัตถุ เมื่อคุณไม่จำเป็นเหล่านั้นอีกต่อไป คุณสามารถซ่อนไม้บรรทัด

ไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้ง

การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัด บนแท็บมุมมอง เลือกกล่องไม้บรรทัด เมื่อต้องการซ่อนไม้บรรทัด ยกเลิกเลือกกล่องไม้บรรทัด

    กล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัดบนแท็บมุมมอง
  • ถ้าคุณเลือกกล่องไม้บรรทัด และไม่ยังคงดูไม้บรรทัดแนวตั้ง คุณอาจต้องเปิดไม้บรรทัด บนเมนูPowerPoint คลิกกำหนดลักษณะ >มุมมอง (ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ) นั้น ในกล่องมุมมอง เลือกกล่องแสดงไม้บรรทัดแนวตั้ง

    แสดงกล่องไม้บรรทัดแนวตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×