การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม้บรรทัดในPublisher ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการในแนวนอน หรือแนวตั้งบนหน้า ไม้บรรทัดให้คุณสามารถตั้งค่าการเยื้อง และส่งกลับ คุณยังสามารถใช้ไม้บรรทัดเพื่อกำหนดขนาดขององค์ประกอบสิ่งพิมพ์ เช่นระยะขอบ กล่องข้อความ คอลัมน์ และอื่น ๆ

ไม้บรรทัด

1. ไม้บรรทัด (แนวนอนและแนวตั้ง)

2. เส้นบอกแนวไม้บรรทัดแนวนอน

การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

  • คลิกมุมมอง >แสดง การแสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดที่

  • เลือกกล่องไม้บรรทัดเพื่อแสดง หรือยกเลิกเลือกกล่องนี้เพื่อซ่อนไม้บรรทัด

แสดง หรือซ่อนเส้นบอกแนวไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการแสดงเส้นบอกแนวไม้บรรทัด ชี้ไปที่ไม้บรรทัดของภายในขอบจนกว่าเคอร์เซอร์กลาย เป็นลูกศรสองหัว นั้นแล้ว ลากเส้นบอกแนวระยะจากไม้บรรทัดลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • เมื่อต้องการซ่อนเส้นบอกแนวไม้บรรทัด ชี้ไปจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสองหัว และลากปิดสิ่งพิมพ์ของคุณ

แสดง หรือซ่อนเส้นบอกแนวแถวหรือเส้นบอกแนวคอลัมน์

  • คลิกมุมมอง >แสดง แล้ว คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับขอบเขต การแสดงขอบเขต และเส้นบอกแนว เพื่อแสดงคำแนะนำในหน้าต่างทำงานของคุณ

  • เมื่อต้องการเอาออก หรือซ่อนขอบเขตและเส้นบอกแนว คลิกมุมมอง >แสดง และยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×