การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม้บรรทัดจะช่วยให้คุณสามารถจัดแนวรายการได้ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้งในหน้ากระดาษ โดยคุณสามารถใช้ไม้บรรทัดเพื่อตั้งค่าการเยื้องและการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ไม้บรรทัดเพื่อกำหนดขนาดองค์ประกอบสิ่งพิมพ์ได้ เช่น ระยะขอบ กล่องข้อความ และคอลัมน์ เป็นต้น

ไม้บรรทัด

1. ไม้บรรทัด (แนวนอนและแนวตั้ง)

2. เส้นบอกแนวไม้บรรทัดในแนวนอน

การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ไม้บรรทัด เพื่อแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

การแสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนวไม้บรรทัด

  • เมื่อต้องการแสดงเส้นบอกแนวไม้บรรทัด ให้ชี้ไปยังภายในขอบของไม้บรรทัดจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองทาง แล้วลากแนวเส้นจากไม้บรรทัดไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • เมื่อต้องการซ่อนเส้นบอกแนวไม้บรรทัด ให้ชี้ไปที่เส้นบอกแนวนั้นจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองทาง แล้วจึงลากเส้นบอกแนวออกไปจากสิ่งพิมพ์ของคุณ

การแสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนวแถวหรือคอลัมน์

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ขอบเขตและเส้นบอกแนว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×