การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

  • คลิกขวาแถบเครื่องมือใดๆ แล้วคลิกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนบนเมนูทางลัด

เคล็ดลับ เมื่อต้องการซ่อนแถบเครื่องมือแบบลอยตัวอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม ปิด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×