การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายในหรือแถบเครื่องมือที่กำหนดเอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงแถบเครื่องมือ

ซ่อนแถบเครื่องมือ

แสดงแถบเครื่องมือ

  1. คลิกขวาที่แถบเมนูหรือแถบเครื่องมือแบบใดๆ

  2. คลิกชื่อของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดงบนเมนูทางลัด
    การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบเครื่องมือที่คุณกำลังค้นหาบนเมนูทางลัด ให้คลิก กำหนดเอง แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ ในรายการ แถบเครื่องมือ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อแถบเครื่องมือที่คุณต้องการ

วิธีการเข้าถึงแป้นพิมพ์

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

  2. คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

ซ่อนแถบเครื่องมือ

คลิกขวาที่แถบเครื่องมือ จากนั้นให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการซ่อน

วิธีการเข้าถึงแป้นพิมพ์

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

  2. คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการซ่อน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนแถบเครื่องมือแบบลอยตัวอย่างรวดเร็ว ให้คลิก ปิด บนแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×