การแสดงหรือซ่อนเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิวงกลม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลจุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลม เส้นโยงจะปรากฏขึ้นสำหรับป้ายชื่อข้อมูลที่จะถูกวางไว้ด้านนอกจุดสิ้นสุดของจุดข้อมูล นั้น เส้นโยงสร้างการเชื่อมต่อแบบเป็นภาพระหว่างป้ายชื่อข้อมูลกับจุดข้อมูลที่สอดคล้องกัน คุณสามารถเปลี่ยนสีและสไตล์ของเส้นโยง และแสดง หรือซ่อนตามที่จำเป็น

แผนภูมิวงกลมที่มีป้ายชื่อข้อมูลและเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ

ในบทความนี้

แสดงป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิวงกลม

เปลี่ยนสีและสไตล์ของเส้นโยง

แสดง หรือซ่อนเส้นโยง

การแสดงป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิวงกลม

 1. ในแผนภูมิวงกลม ให้คลิกชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่คุณต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูล หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกที่วางตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลบางป้ายหรือทั้งหมดไว้นอกจุดสิ้นสุดของจุดข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น คลิก ภายนอกส่วนปลาย หรือ พอดี คุณยังสามารถคลิก ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม แล้วระบุตัวเลือกที่คุณต้องการในประเภท ตัวเลือกป้ายชื่อ ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมองไม่เห็นเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ ให้ลากป้ายชื่อข้อมูลไปไว้ให้ห่างจากจุดสิ้นสุดด้านนอกของจุดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนสีและลักษณะของเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ

 1. คลิกแผนภูมิวงกลมที่แสดงป้ายชื่อข้อมูลและเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. คลิกเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  การกระทำนี้จะเลือกเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ ให้คลิก สีเส้น แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ ให้คลิก ลักษณะเส้น แล้วเลือกตัวเลือกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือซ่อนเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ

 1. คลิกแผนภูมิวงกลมที่แสดงป้ายชื่อข้อมูล

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิก ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม

 4. ในประเภท ตัวเลือกป้ายชื่อ ภายใต้ ป้ายชื่อประกอบด้วย ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ เพื่อแสดงหรือซ่อนเส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×