การแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เส้นตารางคือเส้นจางๆ ที่ปรากฏระหว่างเซลล์บนเวิร์กชีต

เวิร์กชีตซึ่งมีเส้นตารางแสดงอยู่

เมื่อใช้เส้นตาราง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เส้นตารางจะแสดงในเวิร์กชีตโดยใช้สีที่กำหนดโดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับเวิร์กชีตที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยการคลิก สีเส้นตาราง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ (แท็บ ไฟล์, ตัวเลือก, ประเภท ขั้นสูง)

 • ผู้ใช้มักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel ผู้ใช้จะไม่สามารถกำหนดเส้นตารางเองได้ในลักษณะเดียวกับการกำหนดเส้นขอบ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ของเส้นสำหรับเส้นขอบ ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

 • ถ้าคุณใช้สีเติมกับเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณ คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการดูหรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านี้ ให้เอาสีเติมออกด้วยการเลือกเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) และถ้าต้องการเอาสีเติมออก ให้คลิก ไม่เติม

  หมายเหตุ: คุณต้องเอาสีเติมออกทั้งหมด ถ้าคุณเปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บสีเติมไว้และยังคงเห็นเส้นที่ใช้แยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตารางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

 • เส้นตารางจะถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กเสมอ และไม่สามารถนำไปใช้กับเซลล์หรือช่วงที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าคุณต้องการเลือกใช้เส้นล้อมรอบๆ เซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะ คุณควรใช้เส้นขอบแทนหรือใช้ร่วมกับเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

คุณสามารถซ่อนเส้นตารางได้เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบเวิร์กบุ๊กของคุณดังนี้

เวิร์กชีตที่เส้นตารางถูกซ่อนอยู่

 1. เลือกอย่าง น้อยหนึ่งเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. ใน Excel 2007: บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  กล่องกาเครื่องหมายเส้นตารางในกลุ่ม แสดง/ซ่อน

  ใน Excel เวอร์ชันอื่นๆ ทั้งหมด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  ตัวเลือกในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ถ้าเส้นตารางในเวิร์กชีตของคุณถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงเส้นตารางอีกครั้งหนึ่ง

 1. เลือกอย่าง น้อยหนึ่งเวิร์กชีต

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. Excel 2007: บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  Excel เวอร์ชันอื่นๆ ทั้งหมด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

หมายเหตุ: เส้นตารางจะไม่พิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการให้เส้นตารางปรากฏในหน้าที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน)

 1. เลือกแผ่นงาน

 2. คลิกที่แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. เมื่อต้องการแสดงเส้นตาราง: ภายใต้เส้นตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายมุมมอง

  เมื่อต้องการซ่อนเส้นตาราง: ภายใต้เส้นตาราง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายมุมมอง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดง หรือซ่อนเส้นตาราง

 1. คลิกแผ่นงาน

 2. เมื่อต้องการแสดงเส้นตาราง: บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

  หมายเหตุ: เส้นตารางไม่สามารถกำหนดเอง เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้าง สี หรือแอตทริบิวต์อื่น ๆ ของเส้นรอบ ๆ เซลล์ ใช้การจัดรูปแบบเส้นขอบ

  เมื่อต้องการซ่อนเส้นตาราง: บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

ใช้เส้นตารางเพื่อแยกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำงานกับเส้นตาราง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ตามค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะแสดงบนเวิร์กชีตที่ใช้สีที่กำหนด โดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับแผ่นงานเฉพาะเจาะจง

 • บุคคลมักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel เส้นตารางไม่สามารถกำหนดเองในแบบเดียวกับที่สามารถเส้นขอบ

 • ถ้าคุณใช้สีเติม เซลล์บนแผ่นงานคุณจะไม่สามารถดู หรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์สำหรับเซลล์เหล่านั้น เมื่อต้องการดู หรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านี้ คุณต้องเอาสีเติม โปรดจำไว้ว่า คุณต้องการเอาออกเติมทั้งหมด ถ้าคุณเพียงแค่เปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บรักษาไว้สีเติม และยังคง เห็นเส้นที่ทำหน้าที่เพื่อแยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตาราง

 • เส้นตารางเสมอถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก และไม่สามารถใช้กับเซลล์หรือช่วง ถ้าคุณต้องการเลือกที่จะใช้เส้นรอบ ๆ เซลล์หรือช่วงของเซลล์ คุณควรใช้เส้นขอบแทน หรือนอกเหนือ จาก เส้นตาราง

ถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้เส้นตารางใน Excel คุณอาจสงสัยวิธีการซ่อนหรือแสดงเส้นตารางในเวิร์กชีต Excel Online แม้ว่า Web App จะแสดงหรือซ่อนเส้นตารางที่มีอยู่ แต่ก็ไม่ได้บอกวิธีแสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

เวิร์กชีตที่ไม่มีเส้นตาราง

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางบนเวิร์กชีตจากแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปได้

 1. ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Excel

 2. ใน Excel ให้คลิก มุมมอง แล้วเลือก เส้นตาราง เพื่อแสดงเส้นตารางและยกเลิกการเลือกเพื่อซ่อนเส้นตาราง

  เวิร์กชีตที่มีเส้นตาราง

หลังจากที่คุณแก้ไขเวิร์กชีตของคุณเสร็จแล้วให้บันทึก เวิร์กชีตนั้นจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในที่ที่คุณเปิดเอกสารนั้นใน Excel Online

Excel Online ทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรม Office บนเดสก์ท็อป ลองใช้หรือซื้อใน Office เวอร์ชันล่าสุดในขณะนี้

เมื่อต้องการตรวจสอบการอัปเดตของฟีเจอร์ของ Excel Web App เยี่ยมชมบล็อก Microsoft Excel

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint และ Excel

พิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×