การแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นตารางของเซลล์ และวิธีการแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel

ในบทความนี้

เส้นตารางของเซลล์คืออะไร

ซ่อนเส้นตารางในเวิร์กชีต

แสดงเส้นตารางในเวิร์กชีต

เส้นตารางของเซลล์คืออะไร

เส้นตารางคือเส้นจางๆ ที่ปรากฏรอบๆ เซลล์เพื่อแบ่งแยกเซลล์บนเวิร์กชีต

เวิร์กชีตซึ่งมีเส้นตารางแสดงอยู่

เมื่อใช้เส้นตาราง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เส้นตารางจะแสดงในเวิร์กชีตโดยใช้สีที่กำหนดโดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางสำหรับเวิร์กชีตที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยการคลิก สีเส้นตาราง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ (แท็บ ไฟล์, ตัวเลือก, ประเภท ขั้นสูง)

 • ผู้ใช้มักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel ผู้ใช้จะไม่สามารถกำหนดเส้นตารางเองได้ในลักษณะเดียวกับการกำหนดเส้นขอบ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ของเส้นสำหรับเส้นขอบ ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

 • ถ้าคุณใช้สีเติมกับเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณ คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการดูหรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านี้ ให้เอาสีเติมออกด้วยการเลือกเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์) และถ้าต้องการเอาสีเติมออก ให้คลิก ไม่เติม

  หมายเหตุ: คุณต้องเอาสีเติมออกทั้งหมด ถ้าคุณเปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเก็บสีเติมไว้และยังคงเห็นเส้นที่ใช้แยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตารางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

 • เส้นตารางจะถูกนำไปใช้กับทั้งเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กเสมอ และไม่สามารถนำไปใช้กับเซลล์หรือช่วงที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าคุณต้องการเลือกใช้เส้นล้อมรอบๆ เซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะ คุณควรใช้เส้นขอบแทนหรือใช้ร่วมกับเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นตารางในเวิร์กชีต

คุณสามารถซ่อนเส้นตารางได้เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบเวิร์กบุ๊กของคุณดังนี้

เวิร์กชีตที่เส้นตารางถูกซ่อนอยู่

 1. เลือกเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กชีต

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. ใน Excel 2007: บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  กล่องกาเครื่องหมายเส้นตารางในกลุ่ม แสดง/ซ่อน

  ใน Excel เวอร์ชันอื่นๆ ทั้งหมด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  ตัวเลือกในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า

แสดงเส้นตารางในเวิร์กชีต

ถ้าเส้นตารางในเวิร์กชีตของคุณถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงเส้นตารางอีกครั้งหนึ่ง

 1. เลือกเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กชีต

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. Excel 2007: บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  Excel เวอร์ชันอื่นๆ ทั้งหมด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

หมายเหตุ: เส้นตารางจะไม่พิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการให้เส้นตารางปรากฏในหน้าที่พิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน)

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint และ Excel

พิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×