การแสดงหรือซ่อนเคล็ดลับบนหน้าจอและคุณสมบัติในรายงาน PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำแนะนำให้ส่งเสริมการขาย หรือตามบริบทข้อมูล เช่นคุณสมบัติสมาชิกในคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) เกี่ยวกับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดง หรือซ่อนคำแนะนำตามบริบท

แสดง หรือซ่อนคุณสมบัติสมาชิกในคำแนะนำ

คุณสมบัติสมาชิกจากการแสดงผลเป็นข้อมูลในรายงาน PivotTable

แสดง หรือซ่อนคำแนะนำตามบริบท

คำแนะนำตามบริบทเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับค่า แถว หรือคอลัมน์สำหรับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายตัวชี้ไว้เหนือเซลล์ในพื้นที่ค่า คำแนะนำตามบริบทแสดงค่าปัจจุบันและตำแหน่งที่ตั้งแถวและคอลัมน์ คำแนะนำตามบริบทนี้มีประโยชน์เมื่อคุณทำงานกับรายงานขนาดใหญ่ และไม่ต้องการเปลี่ยนเค้าโครงหรือเลื่อนดูรายงานการค้นหา หรือตรวจสอบข้อมูลนี้

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable คลิกแท็บแสดง จากนั้น ภายใต้แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงมือตามบริบท

ด้านบนของหน้า

แสดง หรือซ่อนคุณสมบัติสมาชิกในคำแนะนำ

ถ้ารายงาน PivotTable ของคุณเชื่อมต่อกับคิวบ์ OLAP บริการการวิเคราะห์การ 2005 เซิร์ฟเวอร์ของ SQL Microsoft และผู้ดูแลคิวบ์ได้เปิดใช้งานการแสดงข้อมูลคุณสมบัติสมาชิก คุณสามารถแสดงค่าคุณสมบัติในคำแนะนำเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัว เขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สามารถประกอบด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อมูล เช่นหมายเลขผลิตภัณฑ์ ราคาตัวแทนจำหน่าย และระดับหุ้น คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงคุณสมบัติจะแสดงในคำแนะนำ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จำเป็นต้องมีเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเอง และเปิดใช้งานในคิวบ์ OLAP เมื่อต้องการค้นหาคุณสมบัติจะพร้อมใช้งาน คลิกขวาเขตข้อมูล ทางแล้ว ชี้ไปที่แสดงคุณสมบัติในรายงาน บนเมนูทางลัด ถ้าเมนูทางลัดแสดง(ไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดเอง), ไม่มีคุณสมบัติจะพร้อมใช้งานจะถูกแสดง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติสมาชิกจะแสดงสำหรับรายงาน PivotTable โดยทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable คลิกแท็บแสดง จากนั้น ภายใต้แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติในมือ

 2. คลิกขวาที่เขตข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ชี้ไปที่คุณสมบัติที่แสดงในมือ บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กแสดงคุณสมบัติทั้งหมดซ่อนทั้งหมดคุณสมบัติ หรือคำอธิบายคุณสมบัติแต่ละตัว

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติสมาชิกจากการแสดงผลเป็นข้อมูลในรายงาน PivotTable

คุณสามารถแสดงข้อมูลคุณสมบัติสมาชิกเป็นข้อมูลในรายงาน PivotTable ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียงลำดับ กรอง หรือพิมพ์ข้อมูลคุณสมบัติ

เมื่อคุณกรองข้อมูลคุณสมบัติสมาชิก คำอธิบายคุณสมบัติสมาชิกจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่อเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าสีนั้นเป็นคุณสมบัติสมาชิกของเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถกรองผลิตภัณฑ์ โดย silver สี

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จำเป็นต้องใช้ว่า เขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเอง และเปิดใช้งานในคิวบ์ OLAP เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณสมบัติจะพร้อมใช้งาน คลิกขวาเขตข้อมูล ทางแล้ว ชี้ไปที่แสดงคุณสมบัติในรายงาน บนเมนูทางลัด ถ้าเมนูทางลัดแสดง(ไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดเอง), ไม่มีคุณสมบัติจะพร้อมใช้งานจะถูกแสดง

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติสมาชิกจะแสดงสำหรับรายงาน PivotTable โดยทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable คลิกแท็บแสดง จากนั้น ภายใต้แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติในมือ

 3. คลิกเขตข้อมูลในลำดับชั้นของมิติซึ่งคุณต้องการแสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล

  ถ้าระดับที่คุณเลือกเขตข้อมูลคุณสมบัติจะไม่แสดงในรายงาน คลิกเขตข้อมูล จากนั้น คลิกปุ่มขยาย กล่องบวก

 4. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ OLAP แล้ว คลิ กคุณสมบัติเขตข้อมูล

  กล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลคุณสมบัติสำหรับมิติ ปรากฏขึ้น

 5. ในรายการเลือกคุณสมบัติจากระดับ คลิกแต่ละระดับที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลคุณสมบัติ แล้ว ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลคุณสมบัติตามที่คุณต้องการดู

 6. ในกล่องคุณสมบัติเขตข้อมูลเพื่อแสดง ใช้ปุ่ม รูปปุ่ม และ รูปปุ่ม เพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลคุณสมบัติตามลำดับคุณต้องการให้ปรากฏในรายงาน

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเขตข้อมูลสำหรับมิตินี้ในแบบเค้าร่าง แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: ในเขตข้อมูลคอลัมน์ คุณสมบัติเขตข้อมูลจะแสดงเฉพาะสำหรับรายการในระดับต่ำสุดของรายละเอียดที่แสดงในรายงาน เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลคุณสมบัติสำหรับระดับอื่น ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว

เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง ให้คลิกขวาเขตข้อมูลป้ายชื่อ ชี้ไปที่คุณสมบัติที่แสดงในรายงาน บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว คลิกแสดงคุณสมบัติทั้งหมดซ่อนคุณสมบัติทั้งหมด หรือคำอธิบายคุณสมบัติแต่ละตัว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×