การแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานบนเพจในมุมมองออกแบบ บางครั้งคุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพจที่ปกติจะมองไม่เห็นในมุมมองนั้น เช่น ขอบเขตเนื้อหา หรือระยะขอบและช่องว่างภายใน ในกรณีนี้ เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพทำให้สามารถดูองค์ประกอบการออกแบบเพจว่างเปล่าหรือที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้ จึงช่วยให้คุณควบคุมโครงสร้างและเค้าโครงเพจทั้งหมดได้ เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพช่วยให้ทำงานกับเนื้อหา การออกแบบ เค้าโครง และโครงสร้างของเพจได้ง่าย

บทความนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ อธิบายว่าเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัวทำอะไรบ้าง และแสดงให้เห็นถึงวิธีการแสดงหรือซ่อนเมื่อคุณทำงานในมุมมองออกแบบ

ในบทความนี้

Visual เหลือคืออะไร

ภาพประกอบแต่ละแสดงสิ่งที่ได้อย่างไร

แสดง หรือซ่อนเหลือ visual

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพคืออะไร

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเป็นตัวบ่งชี้ที่คุณสามารถแสดงบนเพจในมุมมองออกแบบเพื่อดูคุณสมบัติและองค์ประกอบที่มองไม่เห็นและที่ว่างเปล่าทั้งหมดบนเพจได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเพื่อระบุองค์ประกอบที่มีลักษณะที่ว่างเปล่าและมองไม่เห็นได้ เช่น แท็ก HTML ว่างเปล่า และตัวควบคุม Microsoft ASP.NET ที่มองไม่เห็น เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพยังอนุญาตให้คุณดูระยะขอบและช่องว่างภายในขององค์ประกอบเพจ บล็อกเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหา (บนเพจ ASP.NET และแม่แบบเว็บแบบไดนามิกเท่านั้น) บนเพจได้

เมื่อคุณซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ เค้าโครงเพจในมุมมองออกแบบจะใกล้เคียงกับเค้าโครงเพจในเบราว์เซอร์ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เพจในมุมมองออกแบบที่เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพปิดอยู่

ในภาพประกอบถัดไป เพจเดียวกัน ซึ่งยังอยู่ในมุมมองออกแบบ แต่แสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเริ่มต้นในปัจจุบัน จะปรากฏขึ้นโดยต่างออกไปจากเดิม

เพจในมุมมองออกแบบที่เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเริ่มต้นเปิดอยู่

เมื่อคุณแสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ บางองค์ประกอบจะแสดงอยู่ในเส้นขอบประสีต่างๆ เส้นขอบประแต่ละเส้นแทนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบก่อนหน้านี้ เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'เส้นขอบที่มองเห็นได้' แสดงขอบเขตเนื้อหาในเส้นขอบประสีชมพู องค์ประกอบตารางในเส้นขอบประสีขาว และขอบเขตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเฉดสีเทา คุณสามารถดูเนื้อหาขอบเขต องค์ประกอบที่ทำเครื่องหมายด้วยลักษณะที่ซ่อนหรือที่มองไม่เห็น ตัวควบคุม ASP.NET ที่มองไม่เห็น และข้อผิดพลาดของตัวควบคุม ASP.NET บนเพจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่คุณเลือก ส่วนถัดไปจะอธิบายเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัวอย่างละเอียด

ด้านบนของหน้า

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัวแสดงอะไร

ส่วนนี้จะระบุเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่มีอยู่ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 อธิบายการใช้งานและพฤติกรรมของเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัว (และข้อจำกัดใดๆ ในการใช้งานด้วย) และแสดงลักษณะที่ปรากฏของเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัวในมุมมองออกแบบ

โดยทั่วไป เพจในไซต์ Microsoft SharePoint จะมีองค์ประกอบเพจและการออกแบบหลายองค์ประกอบ เมื่อต้องการแยกและมองให้ชัดขึ้นว่าเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัวทำอะไรได้บ้าง การสร้างเพจว่างเปล่าและแทรกองค์ประกอบสัก 2-3 อย่างลงไปอาจช่วยได้

การเลือกเป็นบล็อก

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'การเลือกเป็นบล็อก' แสดงขึ้นสองแบบ ดังนี้

 • เมื่อคุณคลิกภายในบล็อก รูปสี่เหลี่ยมเส้นประจะปรากฏขึ้นรอบบล็อกนั้น

 • ชื่อแท็กที่สอดคล้องกันจะปรากฏขึ้นใน ตัวเลือกแท็กด่วน ด้วย คุณสามารถคลิกแท็กนี้เพื่อเลือกบล็อกและแสดงระยะขอบและช่องว่างภายในได้

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'การเลือกเป็นบล็อก' สามารถใช้ได้สำหรับแท็กต่อไปนี้เท่านั้น ย่อหน้า รายการ ข้อมูลในรายการ ฟอร์ม การแบ่งช่วง (div) ที่ไม่จัดวางตำแหน่ง ที่อยู่ การยกคำพูดทั้งช่วง (block quote) เส้นแนวนอน และศูนย์กลาง

หมายเหตุ: รูปสี่เหลี่ยมเส้นประ ระยะขอบ และจุดจับสำหรับปรับขนาดนั้นสามารถใช้ได้สำหรับบางองค์ประกอบเท่านั้น เช่น รูป การแบ่งช่วงที่จัดวางตำแหน่ง และตาราง แม้เมื่อไม่เลือกเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'การเลือกเป็นบล็อก' ก็ตาม

บล็อกที่มีเคอร์เซอร์ภายในและเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'การเลือกเป็นบล็อก' เปิดอยู่

คุณสามารถเลือกบล็อกใน ตัวเลือกแท็กด่วน ได้โดยคลิกลูกศรแล้วคลิก เลือกแท็ก เมื่อคุณทำเช่นนั้น ระยะขอบและช่องว่างภายในจะแสดงขึ้นพร้อมกับจุดจับ คุณสามารถใช้จุดจับเพื่อปรับขนาดของบล็อกรวมถึงระยะขอบและช่องว่างภายในของบล็อกด้วย ระยะขอบจะปรากฏด้วยเฉดสีแดง และช่องว่างภายในจะปรากฏในเฉดสีน้ำเงิน ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

หมายเหตุ: การเลือกบล็อกโดยใช้ ตัวเลือกแท็กด่วน จะแสดงระยะขอบและช่องว่างภายในของบล็อก แม้คุณอาจไม่แสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ระยะขอบและช่องว่างภายใน'

บล็อกที่เลือกซึ่งได้เลือกแท็กที่สอดคล้องกันบนตัวเลือกแท็กด่วน

1. ตัวเลือกแท็กด่วน แสดงชื่อแท็กที่สอดคล้องกัน

2. ระยะขอบแสดงด้วยเฉดสีแดง

3. ช่องว่างภายในแสดงด้วยเฉดสีฟ้า

4. จุดจับสำหรับปรับขนาดสำหรับบล็อก

5. จุดจับสำหรับปรับขนาดสำหรับระยะขอบ

เมื่อต้องการย้ายองค์ประกอบที่จัดวางตำแหน่งแน่นอน (เช่น รูปภาพ) ไปมาบนเพจ คุณก็สามารถลากไปมาได้ คุณสามารถลากแท็กที่สอดคล้องกับบล็อกขององค์ประกอบนั้นไปที่ใดก็ได้บนเพจ

เส้นขอบที่มองเห็นได้

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'เส้นขอบที่มองเห็นได้' แสดงเส้นขอบประรอบองค์ประกอบที่มีเส้นขอบซ่อนอยู่หรือไม่มีเส้นขอบบนเพจ เส้นขอบที่มองเห็นได้จะแสดงขึ้นรอบองค์ประกอบ เช่น ตาราง องค์ประกอบที่จัดวางตำแหน่ง ฟอร์มคอนเทนเนอร์ และขอบเขตเนื้อหา องค์ประกอบที่มีการจัดลักษณะรวมอยู่ในตัว เช่น รูปภาพ จะไม่แสดงเส้นขอบที่มองเห็นได้เมื่อเลือกเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ เส้นขอบที่มองเห็นได้จะแสดงขึ้นรอบองค์ประกอบที่มีการจัดขนาด (องค์ประกอบที่มีความกว้างและความสูงที่แน่นอน) ซึ่งไม่มีเส้นขอบด้วย เมื่อคุณปรับขนาดย่อหน้าแล้วคลิกที่อื่นใดบนเพจ องค์ประกอบย่อหน้าจะแสดงเส้นขอบที่มองเห็นได้

บนเพจต้นแบบ ขอบเขตเนื้อหาจะแสดงเส้นขอบประสีชมพู องค์ประกอบตารางจะแสดงเส้นขอบประสีขาว และขอบเขตที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีเฉดสีเทา ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เพจที่มีเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'เส้นขอบที่มองเห็นได้' เปิดอยู่

1. ขอบเขตเนื้อหาแสดงเส้นขอบประสีชมพู

2. องค์ประกอบตารางแสดงเส้นขอบประสีขาว

3. ขอบเขตที่แก้ไขไม่ได้จะมีเฉดสีเทา

คอนเทนเนอร์เปล่า

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'คอนเทนเนอร์เปล่า' แสดงรูปสี่เหลี่ยมเส้นประรอบองค์ประกอบว่างเปล่าบนเพจ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในมุมมองออกแบบ Office SharePoint Designer 2007 จะยุบองค์ประกอบที่ว่างเปล่าเพราะเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ทำอย่างนั้น เมื่อคุณแสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'คอนเทนเนอร์เปล่า' องค์ประกอบที่ว่างเปล่าทั้งหมดบนเพจจะแสดงขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนเค้าโครงเพจของคุณในมุมมองออกแบบ แต่ไม่ใช่ในเบราว์เซอร์

เพจที่มีเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'คอนเทนเนอร์เปล่า' เปิดอยู่

1. องค์ประกอบที่ว่างเปล่าบนเพจล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมเส้นประ

ระยะขอบและช่องว่างภายใน

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ระยะขอบและช่องว่างภายใน' จะแสดงระยะขอบและช่องว่างภายในรอบองค์ประกอบเพจ ระยะขอบจะแสดงด้วยเฉดสีแดง และช่องว่างภายในจะปรากฏในเฉดสีน้ำเงิน เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพนี้จะแสดงระยะขอบและช่องว่างภายในของทุกองค์ประกอบเพจ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ระยะขอบและช่องว่างภายใน' เพื่อปรับเปลี่ยนระยะขอบและช่องว่างภายในได้ แต่ให้เลือกองค์ประกอบและใช้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'การเลือกเป็นบล็อก' แทน ซึ่งอนุญาตให้คุณลากจุดจับสำหรับปรับขนาดได้

เพจที่มีเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ระยะขอบและช่องว่างภายใน' เปิดอยู่

1. ช่องว่างภายในแสดงด้วยเฉดสีฟ้า

2. ระยะขอบแสดงด้วยเฉดสีแดง

องค์ประกอบ CSS Display:none

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'องค์ประกอบ CSS Display:none' แสดงองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในสไตล์ชีตที่สอดคล้องกันของเพจว่า display:none

หมายเหตุ: องค์ประกอบดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์

องค์ประกอบ CSS Visibility:hidden

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'องค์ประกอบ CSS Visibility:hidden' แสดงองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในสไตล์ชีตที่สอดคล้องกันของเพจว่า visibility:hidden

หมายเหตุ: องค์ประกอบดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ในเบราว์เซอร์ แต่เค้าโครงขององค์ประกอบจะยังคงมองเห็นได้ในมุมมองออกแบบ

ตัวควบคุมที่ไม่เป็นภาพของ ASP.NET

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ตัวควบคุมที่ไม่เป็นภาพของ ASP.NET' จะแสดงตัวควบคุม ASP.NET ที่มองไม่เห็นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุม HiddenField หรือ Data Source บนเพจ

เพจที่แสดงตัวควบคุมที่ไม่เป็นภาพของ ASP.NET

1. ลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมที่ไม่เป็นภาพของ ASP.NET บนเพจ ASP.NET

ข้อผิดพลาดของตัวควบคุม ASP.NET

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ข้อผิดพลาดของตัวควบคุม ASP.NET' จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อตัวควบคุม ASP.NET บนเพจประสบปัญหาข้อผิดพลาด (เช่น ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูล หรือการแสดงคุณสมบัติเพจที่ไม่ถูกต้อง)

เพจที่แสดงข้อผิดพลาดของตัวควบคุม ASP.NET

ป้ายชื่อขอบเขตแม่แบบ

เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ป้ายชื่อขอบเขตแม่แบบ' จะแสดงเส้นขอบสีม่วงรอบขอบเขตเนื้อหาและจะแสดงตัวยึดที่ระบุชื่อของแต่ละขอบเขตเนื้อหาด้วย

หมายเหตุ: เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพนี้สามารถแสดงได้เฉพาะบนเพจที่สร้างจากเพจต้นแบบ ASP.NET หรือแม่แบบเว็บแบบไดนามิกเท่านั้น

เพจที่มีเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ 'ป้ายชื่อขอบเขตแม่แบบ' เปิดอยู่

1. ขอบเขตเนื้อหาที่มีกรอบสีม่วงบนเพจต้นแบบ ASP.NET

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

ขณะที่คุณกำลังทำงานกับมุมมองออกแบบ คุณก็สามารถแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับขอบเขตเนื้อหาได้ง่ายขึ้น หรือคุณอาจต้องการซ่อนไว้เพื่อที่เค้าโครงเพจของคุณในมุมมองออกแบบจะใกล้เคียงกับเค้าโครงเพจดังที่จะปรากฏในเบราว์เซอร์

 1. เปิดเพจสำหรับแก้ไขในมุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: คำสั่ง เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ พร้อมให้ใช้เฉพาะในมุมมองเพจแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้ คำสั่ง เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับแฟ้ม เช่น สไตล์ชีตที่คุณไม่ได้ทำงานด้วยองค์ประกอบการออกแบบ

 2. เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ แล้วคลิก แสดง การทำเช่นนี้จะแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพทั้งหมดที่เลือกบนเมนูย่อย เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพแต่ละตัว ให้คลิกเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพนั้นบนเมนูย่อย เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

  • กด CTRL+/ การทำเช่นนี้จะแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพทั้งหมดที่เลือกบนเมนูย่อย เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

  • คลิกสองครั้งที่ตัวบ่งชี้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพบนแถบสถานะ การทำเช่นนี้จะแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่เลือกบนเมนูย่อย เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

   หมายเหตุ: เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่คุณเลือกบนเมนูย่อย เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ จะยังคงถูกเลือกจนกว่าคุณเลือกที่จะไม่แสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเหล่านั้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณกด CTRL+/ หรือคลิกสองครั้งที่ตัวบ่งชี้แถบสถานะเพื่อแสดงเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ คุณจะเห็นเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่เลือกบนเมนูย่อย เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ ในขณะนั้น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ

เมนูมุมมองที่แสดงเมนูย่อย 'เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ'

1. คลิก แสดง เพื่อแสดงหรือซ่อนเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพทั้งหมดที่เลือก

2. คลิกเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพใดๆ เพื่อแสดงหรือซ่อนเมื่อเลือก แสดง

3. ลักษณะที่ปรากฏของเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่เลือก ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพเริ่มต้นด้วย

4. ลักษณะที่ปรากฏของเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพที่ไม่เลือก

เมื่อต้องการค้นหาอย่างรวดเร็วว่า เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ เปิดหรือปิดอยู่ คุณสามารถตรวจดูแถบสถานะได้ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ส่วน เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ ของแถบสถานะได้เพื่อสลับการตั้งค่า เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ ระหว่าง เปิด และ ปิด

ตัวบ่งชี้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพบนแถบสถานะ

นอกจากนี้ เมื่อคุณวางตัวชี้บนส่วน เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ ของแถบสถานะ จะมีข้อความแจ้งให้ทราบเพื่ออธิบายว่าสถานะปัจจุบันของการตั้งค่า เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพ มีผลต่อเค้าโครงเพจของคุณใน Office SharePoint Designer 2007 อย่างไร

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพบนแถบสถานะ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×