การแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องการให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นในหน้าต่าง Microsoft Office Outlook 2007 ของคุณ แต่ในเวลาอื่น คุณอาจต้องการให้เข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดของคุณได้โดยง่าย หรือคุณอาจต้องการสลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทิน และที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว บานหน้าต่างนำทางของ Outlook จะมีความยืดหยุ่นสำหรับมุมองแบบต่างๆ และตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ซ่อนบานหน้าต่างนำทางได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Outlook ของคุณ

 • ย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดและปิดบานหน้าต่างได้ด้วยการคลิกครั้งเดียวเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์และมุมมองต่างๆ

 • ปล่อยให้บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดไว้ และยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์และบานหน้าต่างอื่นๆ ภายในนั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

แสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

 • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Microsoft Office Outlook 2007 ของคุณได้ด้วยการย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด โปรไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงของบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดตามที่แสดงไว้นี้จะทำให้พื้นที่การดูในหน้าต่าง Outlook มีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันยังสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และแฟ้มต่างๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังคงสามารถดูรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ซึ่งเปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดได้

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

 • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

  การเปิดหรือย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

  ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ หรือ ย่อเล็กสุด

  ตัวเลือกต่างๆ บนเมนูมุมมองของบานหน้าต่างนำทาง

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ดับเบิลคลิกเพื่อย่อให้เล็กสุด ทำซ้ำการกระทำเดียวกันไปไว้เหนือขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายออก

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเข้าใกล้ขอบจนกว่าบานหน้าต่างนำทางถูกยุบลงในเวอร์ชันย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดออก บานหน้าต่างนำทางจะมีความกว้างเท่ากับขนาดก่อนที่คุณจะย่อเล็กสุด

 • ถ้าคุณออกจาก Outlook ขณะที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างนำทางจะยังคงย่อเล็กสุดอยู่เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่ด้านบนของหน้า

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

ขณะบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดอยู่ คุณจะมีพื้นที่ทำงานและพื้นที่การดูที่ใหญ่ขึ้นในหน้าต่าง Outlook ขณะเดียวกันยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดได้โดยง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การเปิดเฉพาะรายการโฟลเดอร์จะทำให้บานหน้าต่างนำทางยังคงย่อเล็กสุดไว้ได้ในระหว่างที่คุณทำงาน แทนที่จะต้องขยายบานหน้าต่างนำทางในทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำการค้นหาทันทีจากรายการโฟลเดอร์

 • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่มโฟลเดอร์ บานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: การคลิกปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะเป็นการเปิดเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความของ Outlook

บานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด 1. คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ

2. คลิกปุ่มโฟลเดอร์อื่นเพื่อแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความหลักของ Outlook ของคุณ

3. ปรับขนาดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ด้วยการลากมุมล่างของบานหน้าต่าง หรือคุณสามารถลากด้านข้างของบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ก็ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×