การแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อนข้อความในเอกสาร ดูที่การแสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเส้นขอบของกล่องข้อความ ดูการเปลี่ยนแปลงหรือเอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่าง

แสดงบานหน้าต่างข้อความเพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ หรือซ่อนบานหน้าต่างข้อความเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ Microsoft Office 2007 เอกสารของคุณในขณะที่คุณทำงานกับกราฟิก SmartArt ของคุณ

  1. คลิกกราฟิก SmartArt

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

    SmartArt Tools Design tab image

คำแนะนำ   

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×