การแสดงหรือซ่อนตัวคั่นหลักพัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ถัดจากตัวเลข

    ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข
  3. บนแท็บ ตัวเลข ในรายการ ประเภท ให้คลิก ตัวเลข

  4. เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนตัวคั่นหลักพัน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ตัวคั่นหลักพัน (,)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วแสดงคั่นหลักพันตัวคั่น คุณสามารถคลิลักษณะจุลภาค รูปปุ่ม ในกลุ่มตัวเลข บนแท็บหน้าแรก

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Excel ใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นระบบสำหรับหลักพัน อย่างไรก็ตาม ใน Excel คุณสามารถระบุตัวคั่นระบบแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนอักขระที่ใช้เพื่อคั่นหลักพันหรือตำแหน่งทศนิยม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×