การแสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยค่าเริ่มต้น จุดจับเติมและการแก้ไขแบบลากแล้วปล่อยถูกเปิดใช้งานอยู่ใน Excel เพื่อที่คุณจะสามารถลากเมาส์เพื่อย้ายและคัดลอกเซลล์ได้โดยการทำดังต่อไปนี้

  • ย้ายเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ด้วยการวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์บนเซลล์หรือเส้นขอบของช่วงเซลล์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel แล้ว ลากเซลล์ไปยังตำแหน่งอื่น

  • คัดลอกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ โดยกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์บนเซลล์หรือเส้นขอบของช่วงเซลล์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้คัดลอก ตัวชี้การคัดลอก แล้วลากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ไปยังตำแหน่งอื่น

  • ลากตัวเติมจับ จุดจับเติม เมื่อต้อง การคัดลอกข้อมูล หรือ การเติมเซลล์ที่อยู่ติดกับชุดข้อมูล

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ได้ตามต้องการ โดยการทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    ในExcel 2007 เท่านั้น: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Excel ออก

  2. ในประเภทขั้นสูง ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสีเติมเปิดใช้งานจัดการ และการลากแล้วปล่อยเซลล์

    หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณลากจุดจับเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ ไว้แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel แสดงข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ที่ไม่ว่าง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×