การแสดงหรือซ่อนจุดจับเติม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยค่าเริ่มต้น จุดจับเติมและการแก้ไขแบบลากแล้วปล่อยถูกเปิดใช้งานอยู่ใน Excel เพื่อที่คุณจะสามารถลากเมาส์เพื่อย้ายและคัดลอกเซลล์ได้โดยการทำดังต่อไปนี้

  • ย้ายเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ด้วยการวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์บนเซลล์หรือเส้นขอบของช่วงเซลล์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel แล้ว ลากเซลล์ไปยังตำแหน่งอื่น

  • คัดลอกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ โดยกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์บนเซลล์หรือเส้นขอบของช่วงเซลล์เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้คัดลอก ตัวชี้การคัดลอก แล้วลากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ไปยังตำแหน่งอื่น

  • ลากตัวเติมจับ จุดจับเติม เมื่อต้อง การคัดลอกข้อมูล หรือ การเติมเซลล์ที่อยู่ติดกับชุดข้อมูล

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ได้ตามต้องการ โดยการทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. ในประเภทขั้นสูง ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสีเติมเปิดใช้งานจัดการ และการลากแล้วปล่อยเซลล์

    หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันการแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณลากจุดจับเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งเตือนก่อนเขียนทับเซลล์ ไว้แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel แสดงข้อความเกี่ยวกับการเขียนทับเซลล์ที่ไม่ว่าง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×