การแสดงหรือซ่อนค่าศูนย์

ถ้าแผ่นงานของคุณมีค่าศูนย์หรือมีการคำนวณที่สร้างค่าศูนย์ คุณสามารถซ่อนค่าหรือใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงค่า Excel จะนำรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบตัวเลขไปใช้กับจำนวนใดก็ตามที่คุณพิมพ์หรือวางลงในเวิร์กชีต รูปแบบเหล่านี้จะนำเลขศูนย์นำหน้าออกจากตัวเลขโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเก็บเลขศูนย์นำหน้า คุณต้องสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บเลขศูนย์นำหน้า ให้ดู เก็บเลขศูนย์นำหน้า

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก มุมมอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะ บนมุมมองของ Excel

 3. ภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงค่าศูนย์

ข้อควรระวัง: ตัวเลือกนี้จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับค่าศูนย์ (0) ในเซลล์ ถ้าค่าศูนย์ในหนึ่งในเซลล์ที่เลือกเปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ Excel จะใช้รูปแบบตัวเลขทั่วไปในการแสดงค่า

 1. เลือกเซลล์ซึ่งมีค่าศูนย์ (0) ที่คุณต้องการซ่อน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ หมายเลข บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก กำหนดเอง.

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชนิด ให้พิมพ์ 0;-0;;@ จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ค่าที่ซ่อนจะปรากฏเฉพาะในแถบสูตร หรือในเซลล์ ถ้าคุณแก้ไขเนื้อหาโดยตรงในเซลล์ และจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาเมื่อคุณพิมพ์แผ่นงาน ถ้าคุณแก้ไขในเซลล์โดยตรง ค่าที่ซ่อนอยู่จะแสดงในเซลล์ขณะที่คุณกำลังแก้ไขเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0) ที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการแสดง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ หมายเลข บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข ให้คลิก กำหนดเอง.

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

คลิก

แสดงค่าที่ซ่อนโดยใช้รูปแบบตัวเลขมาตรฐาน

ทั่วไป

แสดงค่าที่ซ่อนอยู่โดยใช้รูปแบบวันที่หรือเวลา

วันที่ หรือ เวลา แล้วเลือกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการใช้

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0)

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. คลิก กฎใหม่

 4. บนเมนูป็อปอัพ สไตล์ ให้คลิก คลาสสิก จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ถูกจัดอันดับด้านบนและด้านล่าง ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 5. บนเมนูป็อปอัพ ข้อความที่ระบุ ให้คลิก ค่าในเซลล์

 6. บนเมนูป็อปอัพ ระหว่าง ให้คลิก เท่ากับ จากนั้น ในกล่องที่อยู่ถัดจาก เท่ากับ ให้พิมพ์ 0

 7. ในเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบด้วย ให้คลิก รูปแบบกำหนดเอง จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ สี ให้คลิก สีขาว

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อระบุเงื่อนไขที่แสดงค่าศูนย์ (0) เป็นเซลล์ว่างหรือเป็นขีด (-) ในเซลล์ ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ ให้ดู ฟังก์ชัน IF

 1. บนแผ่นงานว่าง ในเซลล์ A1 และเซลล์ A2 ให้พิมพ์ 10

 2. ในเซลล์ A3 พิมพ์ =A1-A2 แล้วกด RETURN

  สูตรจะส่งกลับค่าศูนย์ (0)

 3. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

  แท็บสูตร กลุ่มฟังก์ชัน

 4. ในรายการตัวสร้างสูตร ให้ดับเบิลคลิก IF

 5. ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ ให้คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก value1 แล้วพิมพ์ A3

 6. ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ ให้คลิกที่คำว่า จริง ถัดจาก เป็น แล้วคลิก = (เท่ากับ) บนเมนูป็อปอัพ

 7. ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ ให้คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก value2 แล้วพิมพ์ 0

 8. ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ ให้คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก แล้ว แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์เป็น

ให้พิมพ์ดังนี้

เซลล์ว่าง

""

เส้นประ

"-"

 1. คลิกกล่องที่อยู่ถัดจาก อื่นๆ แล้วพิมพ์ A3

 2. กด RETURN

  สูตรในเซลล์ A3 จะส่งกลับค่าศูนย์ (0) และ Excel จะแสดงค่าที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศในอาร์กิวเมนต์ แล้ว (หรือที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ value_if_true)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช่ข้อความที่คุณต้องการแสดงสำหรับค่าศูนย์ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ PivotTable ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือก

  แท็บ PivotTable กลุ่ม ข้อมูล

 3. บนแท็บ แสดง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงค่าแทนรหัสข้อผิดพลาด

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่าผิดพลาดเป็น จากนั้นในกล่อง ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงแทนที่รหัสข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ปล่อยให้กล่องว่างไว้

แสดงค่าแทนเซลล์ว่าง

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างเซลล์เป็น จากนั้นในกล่อง ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงในเซลล์ว่าง

เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ปล่อยให้กล่องว่างไว้

เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล้างเซลล์เป็น

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

สร้างและนำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองไปใช้

ใช้เลขศูนย์นำหน้าในรหัสไปรษณีย์และหมายเลขอื่นๆ

ซ่อนตัวระบุค่าผิดพลาดและข้อผิดพลาด

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขโ?รศัพท์

โค้ดรูปแบบตัวเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×