การแสดงหรือซ่อนค่าของเซลล์

ถ้าคุณมีแผ่นงานที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น เงินเดือนของพนักงาน คุณสามารถซ่อนค่าของเซลล์เหล่านั้นได้โดยใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ซ่อนค่าของเซลล์

เมื่อคุณซ่อนค่าในเซลล์ เซลล์จะปรากฎเป็นเซลล์ว่าง อย่างไรก็ตาม แถบสูตรจะยังคงมีค่า

  1. เลือกเซลล์

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เซลล์ จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลข

  3. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

  4. ในกล่อง ชนิด ให้พิมพ์ ;;; (ซึ่งก็คือ เครื่องหมายอัฒภาคสามตัวเรียงกัน) แล้วคลิก ตกลง

แสดงค่าของเซลล์ที่ซ่อนอยู่

  1. เลือกเซลล์

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เซลล์ จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลข

  3. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ทั่วไป (หรือรูปแบบวันที่ เวลา หรือตัวเลขใดก็ได้ที่เหมาะสม ที่ไม่ใช่ กำหนดเอง) แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ป้องกันเวิร์กบุ๊กหรือแผ่นงาน (2016)

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ป้องกันแผ่นงาน (2011)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×