การแสดงหรือซ่อนคำแนะนำบนหน้าจอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างขนาดเล็กที่แสดงข้อความอธิบายเมื่อคุณวางตัวชี้บนคำสั่งหรือตัวควบคุม

คำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมจะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ที่แสดงข้อความอธิบายมากกว่าคำแนะนำบนหน้าจอและสามารถมีการเชื่อมต่อกับหัวข้อวิธีใช้ คำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมพร้อมใช้งานในโปรแกรมของ ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้คือ Access, Excel, PowerPoint และ Word

คำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้คือ Access, Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access, Excel หรือตัวเลือกตัวเลือกของ PowerPoint, Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. ภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Access, ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Excel, ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ PowerPoint หรือ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Word ในรายการ ลักษณะคำแนะนำบนหน้าจอ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • แสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ      ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานคำแนะนำบนหน้าจอและคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • ไม่ต้องแสดงคำอธิบายคุณลักษณะในคำแนะนำบนหน้าจอ      ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม แต่คุณจะยังเห็นคำแนะนำบนหน้าจอ

  • ไม่ต้องแสดงคำแนะนำบนหน้าจอ      ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานคำแนะนำบนหน้าจอและคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้คือ Visio, InfoPath, OneNote, Publisher, SharePoint Designer หรือ Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. คลิกแท็บ ตัวเลือก

 3. ภายใต้ อื่นๆ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับแถบเครื่องมือ

ใน Microsoft Office Project 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก แถบเครื่องมือ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ภายใต้ อื่นๆ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×