การแสดงหรือซ่อนคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คอลัมน์ในรายการและไลบรารีเพื่อรวบรวม และแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่นชื่อแผนก เขียน หรือหมายเลขโครงการ แสดงคอลัมน์เพิ่มเติมเมื่อคุณต้อง การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการหรือไลบรารี หรือการเรียงลำดับ และกรองรายการหรือไลบรารี โดยใช้ข้อมูลในคอลัมน์ ซ่อนคอลัมน์เมื่อคุณจะเห็นข้อมูลน้อยกว่าเกี่ยวกับรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องดูข้อมูล หรือคุณไม่ต้องเลื่อนเพื่อดูคอลัมน์อื่นที่สำคัญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การซ่อนคอลัมน์ไม่ลบออกจากรายการหรือไลบรารีของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ที่จะแสดง คุณจำเป็นต้องจัดการมุมมองที่คอลัมน์ปรากฏอยู่ มุมมองจะช่วยให้คุณดูรายการและไลบรารีของคุณในแบบต่างๆ ได้ เช่น จัดระเบียบตามตัวอักษรตามผู้สร้าง หรือกรองเพื่อให้มีเฉพาะแฟ้มของแผนกของคุณเท่านั้นที่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการดูคอลัมน์อื่นๆ ในภายหลัง ให้สร้างหลายๆ มุมมอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงคอลัมน์

ซ่อนคอลัมน์

แสดงคอลัมน์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ เมนูมุมมอง แสดงชื่อของมุมมองปัจจุบัน เช่นเอกสารทั้งหมด หรือชื่อเรื่อง

 3. ในส่วน คอลัมน์ ภายใต้ แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์ได้ โดยในส่วน คอลัมน์ ภายใต้ ตำแหน่งจากด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหมายเลขตำแหน่งปัจจุบันของคอลัมน์ แล้วเลือกตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนคอลัมน์

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ เมนูมุมมอง แสดงชื่อของมุมมองปัจจุบัน เช่นเอกสารทั้งหมด หรือชื่อเรื่อง

 3. ในส่วน คอลัมน์ ภายใต้ แสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×